Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Martin Smith-Gahrsen

Assistant Professor

 
Office:
E2033 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Aukland, Knut; Andersland, Inge; Smith-Gahrsen, Martin; Lindhardt, Eva Mila; Kvia, Anne Siri; Hansen, Simon Simchai (2023). VR in RE and moral education: report from a conference symposium at the NCRE 2022. Journal of Beliefs and Values. ISSN: 1361-7672. doi:10.1080/13617672.2023.2207149.
  • Smith-Gahrsen, Martin; Ruhaven, Ingvild; Repstad, Kari G. Håkonsen (2021). Studentaktiv undervisning. ISBN: 9788283722710. Fagbokforlaget. s 94.
  • Trysnes, Irene; Smith-Gahrsen, Martin; Føreland, Line Reichelt (2023). Studentaktiv læring i lærerutdanningene - Samisk minecraft, VR og bærekraftig utvikling..
  • Smith-Gahrsen, Martin (2023). Bruk av VR i KRLE-undervisning - blogginnlegg.
  • Smith-Gahrsen, Martin (2022). Lyst til å utforske etikk og religion med VR?.
  • Smith-Gahrsen, Martin (2022). Hvordan utvikle digital kompetanse i faget «Pedagogikk og elevkunnskap»?.
  • Smith-Gahrsen, Martin (2022). Delte erfaringer om bruk av VR.
  • Smith-Gahrsen, Martin (2022). Innlegg om FoU-prosjekter (felles fagdag med Høgskulen i Volda): - Virtuell virkelighet i etikkundervisning – et bidrag til tilstedeværelse, innlevelse og variasjon? - Opplevelse og læring med virtuelle ekskursjoner i KRLE-faget.
  • Smith-Gahrsen, Martin (2022). Presentasjon og utprøving av VR-opplegg til undervisning på Forskningstorvet under Forskningsdagene I Kristiansand.
  • Smith-Gahrsen, Martin (2022). Presentasjon av FoU-prosjektene: - Virtuell virkelighet i etikkundervisning – et bidrag til tilstedeværelse, innlevelse og variasjon? - Opplevelse og læring med virtuelle ekskursjoner i KRLE-faget.

Last changed: 4.04.2023 10:04