0
Jump to main content

Marianne Hovet Steig

Assistant Professor

 
Office:
C5025 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Scientific publications

  • Steig, Marianne Hovet; Nodeland, Siren; Abildsnes, Eirik (2018). "Nå har jeg endelig funnet noe jeg liker å gjøre" En fokusgruppestudie av ungdom som har stått utenfor videregående opplæring. Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN: 1894-1036. (2). s 23 - 44.
  • Steig, Marianne Hovet; Andersen, Ander Johan W. (2013). Erfaringer med bruk av kartleggingsskjema for å styrke barneperspektivet i spesialisthelsetjenesten. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 10 (3). s 229 - 238.
  • Steig, Marianne Hovet; Nodeland, Siren; Abildsnes, Eirik (2018). Now I have finally found something I like to do.

Last changed: 20.09.2019 14:09