0
Jump to main content

Lise Barsøe

Assistant Professor

Scientific publications

  • Omdal, Heidi; Barsøe, Lise (2021). Samarbeid om barn med spesielle behov i barnehagen.. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. Kap. 4. s 67 - 84.

Last changed: 13.11.2020 19:11