0
Jump to main content

Lisbet Skregelid

Associate Professor

 
Office:
G2052 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Skregelid, Lisbet (2020). A Call for Dissensus in Art Education!. International Journal of Education through Art. ISSN: 1743-5234.
 • Skregelid, Lisbet (2008). Norwegian Art - More Than Munch. 2008. Portal Forlag. faglig_bok_forlag. s 350.
 • Skregelid, Lisbet (2019). Tribuner for dissens: Ungdoms møter med samtidskunst.. ISBN: 9788202566593. Cappelen Damm Akademisk. s 364.
 • Skregelid, Lisbet (2019). -Motiverende å vise frem arbeidene for publikum..
 • Skregelid, Lisbet (2019). Hva betyr egentlig kunsten for oss?.
 • Skregelid, Lisbet (2019). Den viktigste reisen jeg har gjort.
 • Skregelid, Lisbet (2019). Finland bruker 80% kunst og håndverk i undervisningen.
 • Skregelid, Lisbet (2019). DKS i lærerutdanningen.
 • Skregelid, Lisbet (2019). Er kunstens betydning oppskrytt?.
 • Skregelid, Lisbet; Illeris, Helene; Klungland, Monica; Svingen-Austestad, Anna (2019). Nåtidige blikk på kjerneelementer og forslag til ny læreplan.
 • Skregelid, Lisbet (2019). DKS som dissens i lærerutdanningen.

Last changed: 21.10.2019 23:10