0
Jump to main content

Lene Anundsen

PhD Research Fellow

 
Office:
26006 ( Universitetsveien 26, Kristiansand )

Scientific publications

  • Anundsen, Lene (2018). Litterær friksjon. Resepsjonsanalyse av seks syriske leseres møte med bildeboka Sitronlimonaden.. Norsk litterær årbok 2018. ISBN: 9788252195644. Det Norske Samlaget. Artikkel. s 284 - 311.
  • Anundsen, Lene (2019). Litterære literacyprofiler i norskfagets litteraturundervisning for voksne innvandrerelever.

Last changed: 15.01.2019 13:01