0
Jump to main content

Lene Anundsen

PhD Research Fellow

 
Office:
26006 ( Universitetsveien 26, Kristiansand )

Scientific publications

  • Anundsen, Lene (2020). Nye litteraturer: Litterære tekstpraksiser hos voksne innvandrere i norsk grunnskoleopplæring. Nordic Journal of Literacy Research. ISSN: 2464-1596. 6 (1). s 49 - 66. doi:10.23865/njlr.v6.1855.
  • Anundsen, Lene (2018). Litterær friksjon. Resepsjonsanalyse av seks syriske leseres møte med bildeboka Sitronlimonaden.. Norsk litterær årbok 2018. ISBN: 9788252195644. Det Norske Samlaget. Artikkel. s 284 - 311.
  • Anundsen, Lene (2019). "Språket som grense og nøkkel: Lesninger av Veronica Salinas' migrasjonsroman'Og'(2016) i en grunnskoleklasse for voksne innvandrere".
  • Anundsen, Lene (2019). The impact of the questions asked: Reading practices and speech genres in adult learner's classroom. Paperet var del av panelet Students' Voices in Literary Reading Practices.
  • Anundsen, Lene (2019). Litterære literacyprofiler i norskfagets litteraturundervisning for voksne innvandrerelever.

Last changed: 15.01.2019 13:01