Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Katrine Mayora Synnes

Associate Professor

Scientific publications

  • Magnussen, May-Linda; Steen-Johnsen, Tale; Synnes, Katrine Mayora (2023). Følelsesstyrt? Om styringsrelasjoner, følelser og tilgang til ulike ståsteder.. Erfaringer med institusjonell etnografi. ISBN: 9788202714840. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 11. s 227 - 247.
  • Synnes, Katrine Mayora (2022). "Jeg har ingen grunner til å dra tilbake". Vurderinger av retur fra ståstedet til polske migranter i prekære livssituasjoner i Norge. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN: 2535-2512. 6 (6). s 1 - 16. doi:10.18261/nost.6.6.1.
  • Synnes, Katrine Mayora (2022). Når terskelen til velferdsstaten blir for høy Arbeidsledige polske migranters erfaringer. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN: 0809-2052. 25 (2). s 1 - 13. doi:10.18261/tfv.25.2.1.
  • Synnes, Katrine Mayora (2021). Guarding the borders of the Norwegian welfare state. How NAV employees decide on social assistance for unemployed Polish migrants. Nordic Social Work Research. ISSN: 2156-857X. 11 (2). s 169 - 182. doi:10.1080/2156857X.2020.1861070.

Last changed: 26.11.2018 14:11