0
Jump to main content
 
Office:
E1101D ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Tallaksen, Inger Margrethe; Repstad, Kari G. Håkonsen (2014). Praktisk fagdidaktikk for religionsfagene. ISBN: 978-82-02-44647-5. Cappelen Damm Akademisk. s 295.
 • Repstad, Kari G. Håkonsen (2013). Yrkesretting av fellesfagene i videregående skole. ISBN: 9788278418499. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. s 103.
 • Repstad, Kari G. Håkonsen; Tallaksen, Inger Margrethe (2011). Variert undervisning - mer læring Lærerens metodebok 2. utgave. ISBN: 978-82-450-1151-7. Fagbokforlaget. s 165.
 • Tallaksen, Inger Margrethe; Repstad, Kari (2006). Variert undervisning - mer læring. Lærerens metodebok. ISBN: 8245003719. Fagbokforlaget. s 154.
 • Leer-Salvesen, Paul; Repstad, Kari (2003). Jobbe med etikk. ISBN: 8252161499. Det Norske Samlaget. s 101.
 • Tallaksen, Inger Margrethe; Repstad, Kari G. Håkonsen (2016). Samarbeidslæring i videregående opplæring.
 • Tallaksen, Inger Margrethe; Repstad, Kari G. Håkonsen (2015). Variert undervisning.
 • Tallaksen, Inger Margrethe; Repstad, Kari G. Håkonsen (2015). Hva er religionsdidaktikk?.
 • Repstad, Kari G. Håkonsen (2014). Glimt fra religion- og etikkfagets historie.
 • Repstad, Kari G. Håkonsen (2014). Variert undervisning i videregående skole.
 • Tallaksen, Inger Margrethe; Repstad, Kari G. Håkonsen (2014). Variert undervisning for lærere.
 • Tallaksen, Inger Margrethe; Repstad, Kari G. Håkonsen (2014). Samarbeid i klasserommet.
 • Tallaksen, Inger Margrethe; Repstad, Kari G. Håkonsen (2014). Jobbe sammen - kurs i samarbeidslæring.
 • Tallaksen, Inger Margrethe; Repstad, Kari G. Håkonsen (2014). Samarbeidslæring og klasseledelse.

Last changed: 21.06.2018 14:06