Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Olav Johannes Hovland

Professor

Senior Lecturer/Associated Professor

 
Office:
I2021 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Office hours:
8 am - 3.30 pm

Scientific publications

 • Fegran, Liv; ten Ham-Baloyi, Wilma; Fossum, Mariann; Hovland, Olav Johannes; Naidoo, Joanne R.; van Rooyen, Dalena; Sejersted, Ellen; Robstad, Anja Nastasja (2022). Simulation debriefing as part of simulation for clinical teaching and learning in nursing education: A scoping review. Nursing Open. ISSN: 2054-1058. doi:10.1002/nop2.1426.
 • Ebitu, Anne Katrine Sandnes; Fegran, Liv; Haraldstad, Kristin; Johannessen, Berit; Chiduo, Mercy Grace; Hovland, Olav Johannes (2022). The banana project: A qualitative study of caregivers' and teachers' experiences of preschool children participating in a free banana school fruit scheme in rural Tanzania. BMJ Nutrition, Prevention and Health. ISSN: 2516-5542. doi:10.1136/bmjnph-2021-000403.
 • Sørensen, Heidi; Fuskeland, Rannveig; Fossum, Mariann; Hovland, Olav Johannes (2021). Anestesisykepleieres metoder for å kontrollere cufftrykk – en observasjonsstudie. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing. ISSN: 0809-9707. 16 (1). s 85 - 99. doi:10.23865/inspira.v16.3322.
 • Hovland, Olav Johannes; Hole, Ane Kristina Falnes; Chiduo, Mercy Grace; Johannessen, Berit (2021). Experiences from cross-cultural collaboration in health campaigns in Tanzania: a qualitative study. Archives of Public Health. ISSN: 0778-7367. 79 (1). s 1 - 8. doi:10.1186/s13690-021-00730-0.
 • Hovland, Olav Johannes; Johannessen, Berit (2021). Hvilken betydning har utveksling i studietiden hatt for sykepleiere i ettertid?. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 16doi:10.4220/Sykepleienf.2021.86982.
 • Dalsmo, Ingrid Espegren; Haraldstad, Kristin; Johannessen, Berit; Hovland, Olav Johannes; Chiduo, Mercy Grace; Fegran, Liv (2021). “Now I Feel That I Can Achieve Something”: Young Tanzanian Women’s Experiences of Empowerment by Participating in Health Promotion Campaigns. International Journal of Environmental Research and Public Health. ISSN: 1661-7827. 18 (16). doi:10.3390/ijerph18168747.
 • Mildestvedt, Thomas; Hovland, Olav Johannes; Berntsen, Sveinung; Bere, Elling Tufte; Fegran, Liv (2020). Getting Physically Active by E-Bike : An Active Commuting Intervention Study. Physical Activity and Health (PAAH). 4 (1). s 120 - 129. doi:10.5334/paah.63/.
 • Mildestvedt, Thomas; Hovland, Olav Johannes; Berntsen, Sveinung; Bere, Elling Tufte; Fegran, Liv (2020). Getting physically active by e-bike: An active commuting intervention study. Physical Activity and Health (PAAH). 4 (1). s 120 - 129. doi:10.5334/paah.63.
 • Hustad, Jørn; Johannessen, Berit; Fossum, Mariann; Hovland, Olav Johannes (2019). Nursing students' transfer of learning outcomes from simulation-based training to clinical practice: A focus-group study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 18 (1). doi:10.1186/s12912-019-0376-5.
 • Hovland, Olav Johannes; Johannessen, Berit (2018). Da begynte jeg å skjønne litt av det". Utvikling av kulturell kompetanse. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. doi:10.4220/Sykepleienf.2018.73782.
 • Westerbotn, Margareta; Kneck, Åsa; Hovland, Olav Johannes; Elrond, Malene; Pedersen, Ingrid; Lejonqvist, Gun-Britt; Dulavik, Johild; Ecklon, Tove; Nilsson, Inga-Lill; Sigurdardottir, Árún K. (2015). Taking part in Nordic collaboration; nursing students' experiences and perceptions from a learning perspective: A qualitative study. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 35 (5). s 712 - 717. doi:10.1016/j.nedt.2015.01.025.
 • Hovland, Olav Johannes; Johannessen, Berit (2015). What characterizes Norwegian nursing students’ reflective journals during clinical placement in an African country?. International Journal of Africa Nursing Sciences. ISSN: 2214-1391. 2s 47 - 52. doi:10.1016/j.ijans.2015.03.003.
 • Johannessen, Berit; Hovland, Olav Johannes; Steen, June Jacobsen (2014). Topics Norwegian Nursing Students are Concerned with during Clinical Placement in an African Country: Analysis of Reflective Journals. International journal for human caring. ISSN: 1091-5710. 18 (3). s 7 - 14. doi:10.20467/1091-5710-18.3.7.
 • Hovland, Olav Johannes (2011). Together in Supervision: Nurse Students’ Experiences. A Pilot Study. International journal for human caring. ISSN: 1091-5710. 15 (4). s 33 - 39. doi:10.20467/1091-5710.15.4.33.
 • Hovland, Olav Johannes; Andresen, Gunvor Skutlaberg (2007). Integrering i praksisfellesskapet med refleksjon som verktøy. Engasjement og læring. Fagkritiske perspektiver på sykepleie. Akribe Forlag. s 349.
 • Hovland, Olav Johannes (2005). Behov for sirkulasjon, respirasjon og temperaturregulering. Grunnleggende behov. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 29 - 48.
 • Hovland, Olav Johannes; Nyhuus, Gerd Bodin (2005). Behov for sosial kontakt og å være alene. Seksualitet. Grunnleggende behov. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 87 - 99.
 • Hovland, Olav Johannes (2004). Konsekvenser av studentenes danningsprosess for klinisk praksis. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. ISSN: 1501-4754. 6 (4). s 30 - 42.
 • Stordalen, Jørn; Grasaas, Kari K.; Hovland, Olav Johannes (2005). Grunnleggende behov. ISBN: 8276346278. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 120.

Last changed: 27.11.2019 14:11