0
Jump to main content
 
Office:
HU008 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Thorsvik, Jan (2016). Hva har skjedd med Stortingets makt?. Nordisk Administrativt Tidsskrift. ISSN: 0029-1285. 93 (3). s 5 - 31.
 • Thorsvik, Jan (2014). Langtidsplanlegging i staten. En strategisk offentlig sektor. ISBN: 978-82-450-1556-0. Fagbokforlaget. kapittel 3. s 87 - 115.
 • Thorsvik, Jan (2012). Perspektiver på størrelse og styringslogikk i organisasjoner. Nordiske organisasjonsstudier. ISSN: 1501-8237. 14 (4). s 53 - 65.
 • Thorsvik, Jan (2012). Power Relations and Conditions for Legitimacy in Governmental planning: Lessons from the Rise and Fall of the Governmental Long-Term programme in Norway. ASBM Journal of Management. ISSN: 0974-8512. V (1). s 8 - 22.
 • Thorsvik, Jan (2010). How simultaneity in time, contextual influences and constraints affect planning situations, and shape the capacity of participants to plan. Futures: The journal of policy, planning and futures studies. ISSN: 0016-3287. 42 (10). s 1200 - 1211. doi:10.1016/j.futures.2010.09.001.
 • Thorsvik, Jan (2007). How Relations of Power Shape the Planning Process: Lessons from Government Long-Term Planning in Norway 1948-2005. Challenges in Organizing and Managing in Rapidly Emerging Economies. Learning to Organize in the Global World. Macmillian. faglig_bok_forlag.
 • Thorsvik, Jan (2006). Intentionality, Absorptive Capacity and Learning in Organizations. APROS 11: Asia-Pacific Researchers in Organisation Studies. RMIT Publishing. faglig_bok_forlag. s 461 - 176.
 • Thorsvik, Jan (2005). Det kollektive element i organisasjoner. Absorptiv kapasitet, intensjonalitet og læring i organisasjoner. Kan organisasjoner føle?. ISBN: 82-02-25670-4. Gyldendal Akademisk. s 173 - 191.
 • Thorsvik, Jan (2005). En rekonseptualisering av absorptiv kapasitet i organisasjoner, med utgangspunkt i John Searles filosofi om intensjonalitet. Nordiske organisasjonsstudier. ISSN: 1501-8237. 7 (1). s 83 - 110.
 • Solvang, Bernt Krohn; Thorsvik, Jan (2004). Logikken ved partnerskapsvalg. Kommunal ekonomi och politik. ISSN: 1402-8700. 8 (3). s 7 - 30.
 • Solvang, Bernt Krohn; Thorsvik, Jan (2004). Logikken ved partnerskapsvalg i offentlig og privat sektor. Kommunal ekonomi och politik. ISSN: 1402-8700. 8 (3). s 7 - 30.
 • Thorsvik, Jan (2003). Konkurranseanalyse og samfunnsanalyse i strategisk planlegging. ?. (3). s 75 - 85.
 • Thorsvik, Jan (2003). Modellutvikling, forklaring og forståelse. Utvikling av en syntetiserende strategi for å håndtere teorimangfold illustrert gjennom forskning omkring rettssikkerhetproblemer. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN: 0801-1745. (2). s 174 - 195.
 • Thorsvik, Jan (2000). Poppers propensity-teori og forklaringer på atferd. En komparativ analyse av Popper og Durkheim. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN: 0801-1745. s 351 - 372.
 • Thorsvik, Jan (2000). Rettssikkerhetsproblemer i forvaltningen og betingelser for ivaretakelsen av rettssikkerhet. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN: 0801-1745. s 151 - 180.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan (2013). Arbeidsbok og casesamling til Hvordan organisasjoner fungerer, 4. utgave. ISBN: 978-82-450-1446-4. Fagbokforlaget. s 242.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan (2013). Hvordan organisasjoner fungerer. ISBN: 978-82-450-1445-7. Fagbokforlaget. s 550.
 • Thorsvik, Jan; Jacobsen, Dag Ingvar (2008). Hur moderna organisationer fungerar. ISBN: 9789144047805. Studentlitteratur AB. s 575.
 • Thorsvik, Jan; Jacobsen, Dag Ingvar (2008). Hvordan organisationer fungerer. En indføring i organisasjon og ledelse. ISBN: 9788741251370. Hans Reitzels Forlag. s 477.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan (2007). Arbeidsbok og casesamling til Hvordan organisasjoner fungerer. ISBN: 9788245005189. Fagbokforlaget.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan (2007). Hvordan organisasjoner fungerer. ISBN: 9788245005172. Fagbokforlaget.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan (2007). Hvordan organisasjoner fungerer - arbeidsbok og casesamling. ISBN: 9788245005189. Fagbokforlaget. s 203.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan (2007). Hvordan organisasjoner fungerer. ISBN: 9788245005172. Fagbokforlaget. s 500.
 • Thorsvik, Jan; Jacobsen, Dag Ingvar (2002). Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget. Sverige:Studentlitteratur. Danmark: Hans Reitzels Forl.
 • Thorsvik, Jan (2013). Organisasjonskultur og kulturbygging.
 • Thorsvik, Jan (2013). Hvordan bør ansatte forholde seg til - og delta i - og tilpasse seg endringsprosesser.
 • Thorsvik, Jan (2013). Hva kjennetegner den politisk styrte organisasjonen.
 • Thorsvik, Jan (2013). Perspektiver på samarbeid.
 • Thorsvik, Jan (2013). Fusjon og endringsledelse.
 • Thorsvik, Jan (2013). Politianalysen.
 • Thorsvik, Jan (2013). Politianalysen.
 • Thorsvik, Jan (2013). Politianalysen.

Last changed: 17.01.2019 18:01