0
Jump to main content

Ingvild Bergan

Adviser

 
Office:
160A ( Universitetsveien 46, Kristiansand )

Scientific publications

  • Bergan, Ingvild; Andreasen, Johan Kristian (2021). Partnerskap gjennom praksislærere i delte stillinger.
  • Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild (2021). Lærerstudenters profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) – En studie av utviklingen gjennom to kohorter i GLU.
  • Bergan, Ingvild (2021). Digitaliseringsprosjektene i lærerutdanningene.
  • Bergan, Ingvild; Føreland, Line Reichelt (2021). Nettside - STALU-prosjektet. Studentaktiv læring i lærerutdanningene ved Universitetet i Agder.
  • Bergan, Ingvild; Føreland, Line Reichelt (2021). STALU - studentaktiv læring i lærerutdanningene ved UiA.
  • Andreasen, Johan Kristian; Tømte, Cathrine Edelhard; Bergan, Ingvild (2020). Operasjonalisering av PfDK-rammeverket i partnerskap.
  • Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild (2020). ProDiG-prosjektet ved UiA.
  • Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild (2019). Lærerutdannere fra grunnskolen som "forstyrrere" i lærerutdanningen.
  • Arstorp, Ann-Thérèse; Amdam, Synnøve Hedemann; Thingnes, Josef; Nagel, Ilka; Aagaard, Toril; Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann (2019). Drøftelser rundt og erfaringsdeling fra to nasjonale tiltak: Den teknologiske skolesekken & Digitalisering i lærerutdanning.

In social media

Last changed: 2.11.2020 09:11