0
Jump to main content

Henrik Johannes Brodtkorb

Assistant Professor

 
Office:
K2016 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Guitarist, musicologist, software developer and Phd candidate.

I research the developement and use of digital musical instruments, their technology and aesthetic implications. Participating in the doctoral program at Uia I am writing the thesis ’The digital instrument as medium and machine’.

After receiving a Master’s degree in music and informatics at the University of Oslo, I practiced as musician before starting the company Musicator AS in 1988 with aim of developing software for music creation. This work led to technical and cooperation with important music technology companies in USA, Europe, Japan and China, Roland and Yamaha metioned as examples. Musicator had its time as a prominent brand in all these regions.

The Musicator software was first released as ”The Musicator” in 1989, awarded the prize for ”Best new software” by the Norwegian Computer Society. Later followed further developed versions, up to the last ’Musicator Mcat6’ in 2008.

Scientific publications

  • Pirolt, Erik; Brodtkorb, Henrik Johannes (2018). THE FINAL C(o)UNTDOWN, electronic control system design.
  • Brodtkorb, Henrik Johannes (2018). Det overstyrte rockgitar-soundet: En ny stemme i siste del av tyvende århundre.
  • Brodtkorb, Henrik Johannes (2018). Presentasjon av Forskningsgruppen for elektronisk musikk.
  • Brodtkorb, Henrik Johannes; Bang, Jan; Grov, Miriam (2018). "Small Deposits" Intervju.
  • Bang, Jan; Brodtkorb, Henrik Johannes (2018). Small Deposits.
  • Brodtkorb, Henrik Johannes (2017). Kunstig intelligens i det musikalske feltet.
  • Brodtkorb, Henrik Johannes (2016). Ways ahead for higher music education.
  • Brodtkorb, Henrik Johannes (2016). Technology, the digital musician and higher education.
  • Gunvaldsen, Erik; Brodtkorb, Henrik Johannes (2014). ’Tilrettelagt tilfeldighet’ En softwareapplikasjon for Mac skrevet i Max/MSP og javascript, ’Matter.app’. En applikasjon som muliggjør bruk av kontrollert tilfeldighet i genereringen av en melodisk linje, med mulighet for å lagre de segmentene som vurderes som å ha estetisk potensial, for etterbruk i annen musikkproduksjonssoftware.

Sectors

Research groups

Last changed: 4.09.2020 13:09