0
Jump to main content

Heidi Kristensen

Assistant Director

Acting Faculty Director

 
Office:
J2004B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Office hours:
0800-1530. Mandag er jeg som hovedregel i Grimstad. Fredag er jeg som hovedregel i Kristiansand. Tilstedeværelse på de to campusene de andre dagene styres av møtekalender.

Last changed: 23.05.2019 15:05