0
Jump to main content

Hege Merete Bjørnestøl Beckmann

Associate Professor

 
Office:
G3033 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Beckmann, Hege Bjørnestøl (2019). «Hvis det går en dag uten musikk, føler jeg at jeg ikke har levd den dagen» – om ungdommers musikkbruk som en eksistensiell ressurs. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN: 0800-1014. 96 (01-02). s 6 - 21. doi:10.18261/ISSN.1891-1838-2019-01-02-02.
  • Balsnes, Anne Haugland; Beckmann, Hege (2017). "Musikken kan jeg ikke leve uten!" : Musikk som kilde til menneskets meningsskaping. Hva er nå et menneske? : tverrfaglige bidrag. ISBN: 9788202566258. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 10. s 208 - 228.
  • Beckmann, Hege (2013). "Musikken ... det er ryggen min, liksom." En kvalitativ analyse av musikk som en helsefremmende ressurs. Forankring og fornyelse : festskrift for Ansgarskolen 1913–2013. ISBN: 978-82-92712-87-0. Portal forlag. Kapittel 16. s 336 - 352.
  • Beckmann, Hege (2013). Music, adolescents and health : narratives about how young people use music as a health resource in daily life. Musical Life Stories. Narratives on Health Muscking. ISBN: 978-82-7853-081-8. Norges musikkhøgskole. Kapittel. s 95 - 116.
  • Breistein, Ingunn Folkestad; Beckmann, Hege Bjørnestøl (2008). Fellessang som religionsutøvelse?. Gud på Sørlandet. ISBN: 9788292712092. Portal forlag. faglig_bok_forlag. s 115 - 116.
  • Takle, Tone; Beckmann, Hege (2019). Creative Children -The impact of an Art-Project on Children in Kindergartens.

Last changed: 2.12.2018 21:12