Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Hans Kjetil Lysgård

Vice Rector for Research and Interdisciplinary Projects

 
Office:
A6004 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Vasstrøm, Mikaela; Lysgård, Hans Kjetil (2021). What shapes Norwegian wind power policy? Analysing the constructing forces of policymaking and emerging questions of energy justice. Energy Research & Social Science. ISSN: 2214-6296. 77doi:10.1016/j.erss.2021.102089.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2019). The assemblage of culture-led policies in small towns and rural communities. Geoforum. ISSN: 0016-7185. 101s 10 - 17. doi:10.1016/j.geoforum.2019.02.019.
 • Lysgård, Hans Kjetil; Rye, Ståle Angen (2017). Between striated and smooth space: Exploring the topology of transnational student mobility. Environment and Planning A: Economy and Space. ISSN: 0308-518X. 49 (9). s 2116 - 2134. doi:10.1177/0308518X17711945.
 • Lysgård, Hans Kjetil; Cruickshank, Jørn (2016). Attraktive lokalsamfunn – hva er det og for hvem?. Lokalsamfunn. ISBN: 9788202514310. Cappelen Damm Akademisk. 5. s 95 - 114.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2016). The 'actually existing' cultural policy and culture-led strategies of rural places and small towns. Journal of Rural Studies. ISSN: 0743-0167. 44s 1 - 11. doi:10.1016/j.jrurstud.2015.12.014.
 • Vasstrøm, Mikaela; Lysgård, Hans Kjetil (2015). Planning for Sustainability: Between Risks and Lifeworlds. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. 10. s 127 - 143.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2015). Stedlig kulturbasert utviklingspolitikk som 'assemblage'. Med sans for sted. Nyere teorier. ISBN: 9788245017779. Fagbokforlaget. 19. s 317 - 332.
 • Lysgård, Hans Kjetil; Cruickshank, Jørn (2013). Creating attractive places for whom? A discourse-theoretical approach to knowledge and planning. Environment and Planning A: Economy and Space. ISSN: 0308-518X. 45 (12). s 2868 - 2883. doi:10.1068/a45607.
 • Cruickshank, Jørn; Lysgård, Hans Kjetil (2013). Diskursanalyser som kunnskapsgrunnlag for stedsutvikling. Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. ISBN: 978-82-321-0096-5. Akademika forlag. Kapittel. s 77 - 92.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2013). The definition of culture in culture-based urban development strategies: antagonisms in the construction of a culture-based development discourse. International Journal of Cultural Policy. ISSN: 1028-6632. 19 (2). s 181 - 199. doi:10.1080/10286632.2011.647005.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2013). Urban change and policy. City-regions, creativity and culture in Norwegian policies. Norway : Nature industry and society. ISBN: 9788245013719. Fagbokforlaget. 18. s 281 - 296.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2012). Creativity, Culture and Urban Strategies: A Fallacy in Cultural Urban Strategies. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 20 (8). s 1281 - 1300. doi:10.1080/09654313.2012.680581.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann; Dragseth, Terje; Johannessen, Oddbjørn; Lysgård, Hans Kjetil (2011). Innledning: Post Hamsun. Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. Innledning. s 11 - 14.
 • Cruickshank, Jørn; Lysgård, Hans Kjetil; Normann, Roger Henning (2011). Kulturen og den instrumentelle tenkemåte - Eksempelet Kristiansand. Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. Del 3 Kunstens bruk. s 234 - 246.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2011). Kulturforståelsen i byutviklingsdiskursen. Antagonismer i konstruksjonen av en kulturbasert utviklingsdiskurs. Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. Del 3 Kunstens bruk. s 195 - 214.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2010). Kultur og bytuvikling - Utfordringer for byplanlegging når kultur blir strategi. Hvem eier byen: Plan, tekst, historie. ISBN: 978-82-7099-607-0. Novus Forlag. kapittel. s 143 - 157.
 • Cruickshank, Jørn; Lysgård, Hans Kjetil; Magnussen, May-Linda (2009). The logic of the construction of rural politics: Political discourses on rurality in Norway. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. ISSN: 0435-3684. 91 (1). s 73 - 89. doi:10.1111/j.1468-0467.2009.00307.x.
 • Hidle, Knut; Farsund, Arild Aurvåg; Lysgård, Hans Kjetil (2009). Urban-rural flows and the meaning of borders. Functional and symbolic integration in Norwegian city-regions. European Urban and Regional Studies. ISSN: 0969-7764. 16 (4). s 409 - 421. doi:10.1177/0969776409340863.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2008). Betydninger av det levde liv - makt og mot-makt i konstruksjonen av samfunnets romlige orden. Kritikkens forgreninger. Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 159 - 184.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Hidle, Knut; Lysgård, Hans Kjetil (2008). The Development of City-Regions in Norway. Towards New Nordic Regions. Politics, administration & Regional Development. Aalborg Universitetsforlag. s 137 - 159.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2007). Regioner som forestilte fellesskap - hvordan og hvorfor?. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN: 0017-9841. 44 (2). s 85 - 95.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2007). Utfordringer i et grenseregionalt samarbeid. Europeisk integrasjon og regional endring. Fagbokforlaget. s 95 - 108.
 • Haugen, Marit S.; Lysgård, Hans Kjetil (2006). Discourses of rurality in a Norwegian context. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1951. 60s 174 - 178.
 • Lysgård, Hans Kjetil; Tveiten, Oddgeir (2005). Cultural economy at work in the city of Kristiansand: cultural policy as incentive for urban innovation. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence. ISSN: 0951-5666. 19 (4). s 485 - 499.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2005). Med regionale metoforer bygges landet - om regionale identiteter som forestilte fellesskap. Metaforenes tyranni? Samtids og fremtidsbilder i Norge 2005. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 95 - 106.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman; Lysgård, Hans Kjetil; Kvaale, Gro; Fosse, Jens Kristian; Normann, Roger; Karlsen, James (2005). The Agder Story. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence. ISSN: 0951-5666. 19 (4). s 430 - 441.
 • Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt; Lysgård, Hans Kjetil; Löfgren, Anders (2004). Mennesker, steder og regional endringer - introduksjon. Mennersker, steder og regionale endringer. Tapir Akademisk Forlag. s 9 - 13.
 • Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt Engan; Lysgård, Hans Kjetil; Løfgren, Anders (2004). Mennesker, steder og regionale endringer - introduksjon. Mennesker, steder og regionale endringer. ISBN: 82-519-1934-7. Tapir Akademisk Forlag. Kapittel 1. s 9 - 13.
 • Lysgård, Hans Kjetil; Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt; Löfgren, Anders (2004). Norsk regionalforskning i dag og fremover - noen refleksjoner. Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir Akademisk Forlag. s 217 - 225.
 • Berg, Nina Gunnerud; Lysgård, Hans Kjetil (2004). Norsk regionalforskning i dag og fremover - noen refleksjoner. Mennesker, steder og regionale endringer. ISBN: 82-519-1934-7. Tapir Akademisk Forlag. kapittel 14. s 217 - 225.
 • Lysgård, Hans Kjetil; Goverde, Henri; Baylina, Mireia; de Haan, Henk (2004). Power/Knowledge in the Discourse of Rural/Regional Policy. Power and Gender in European Rural Development. Ashgate. s 58 - 70.
 • Lysgård, Hans Kjetil; Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt; Löfgren, Anders (2004). Region i forskning, poltikk og hverdagsliv. Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir Akademisk Forlag. s 27 - 38.
 • Lysgård, Hans Kjetil; Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt; Löfgren, Anders (2004). Romlighet i studier av mennesker, steder og regioner. Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir Akademisk Forlag. s 17 - 26.
 • Berg, Nina Gunnerud; Lysgård, Hans Kjetil (2004). Ruralitet og urbanitet - bygd og by. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. ISSN: 0805-083X. (2). s 18 - 25.
 • Berg, Nina Gunnerud; Lysgård, Hans Kjetil; Dale, Britt; Löfgren, Anders (2004). Ruralitet og urbanitet - bygd og by. Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir Akademisk Forlag. s 61 - 76.
 • Berg, Nina Gunnerud; Lysgård, Hans Kjetil (2004). Ruralitet og urbanitet - bygd og by. Mennesker, steder og regionale endringer. ISBN: 82-519-1934-7. Tapir Akademisk Forlag. kapittel 5. s 61 - 76.
 • Lysgård, Hans Kjetil (1999). Produksjon av en region. Et eksempel på hvordan vi former, oppfatter og identifiserer oss med romlighet - Midt-Norden som case. Regionala samband och cesurer - Mitt-Norden-symposium II. ISBN: 91-7402-291-1. Tapir Akademisk Forlag. Midt-Norden, region i Europa. s 9 - 22.
 • Lysgård, Hans Kjetil (1997). Regionalization and regional identity in the "Mid-Nordic" region : methodological consequences of studying regions as institutionalized patterns of interaction. The Research process : the researcher's tasks, roles and ex periences : report from a research course in geography, Bår dshaug, September 1996. Arbeider fra Geografisk inst., NTNU ; no. 14. NTNU. Geografisk inst.. s 83 - 99.
 • Lysgård, Hans Kjetil (1997). To be or not to be a region - is that the Mid-Nordic question?. Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift. ISSN: 0282-4329. (25). s 68 - 79.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann; Dragseth, Terje; Johannessen, Oddbjørn; Lysgård, Hans Kjetil (2011). Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. s 265.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman; Dragseth, Terje; Johannessen, Oddbjørn; Lysgård, Hans Kjetil (2008). Kritikkens forgreninger. Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap. ISBN: 9788276345919. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Johannessen, Oddbjørn; Johnsen, Hans Chr. Garman; Lysgård, Hans Kjetil; Dragseth, Terje (2005). Metaforenes tyranni? Samtids- og fremtidsbilder av Norge i 2005. En essaysamling. ISBN: 8276346790. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Dale, Britt; Berg, Nina Gunnerud; Lysgård, Hans Kjetil; Löfgren, Anders (2004). Mennesker, steder og regionale endringer. ISBN: 8251919347. Tapir Akademisk Forlag. s 227.
 • Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt Engan; Lysgård, Hans Kjetil; Løfgren, Anders (2004). Mennesker, steder og regionale endringer. ISBN: 82-519-1934-7. Tapir Akademisk Forlag. s 227.
 • Berg, Nina; Dale, Britt; Lysgård, Hans; Løfgren, Anders (2004). Mennesker, steder og regionale endringer. ISBN: 8251919347. Tapir Akademisk Forlag. s 227.
 • Berg, Nina, G; Dale, Britt; Lysgård, Hans, K; Løfgren, Anders (2004). Unges flytting - et spørsmål om identitet og myter om marginale og sentrale steder. ISBN: 82-519-1934-7. Tapir Akademisk Forlag. s 227.
 • Vasstrøm, Mikaela; Tolnov Clausen, Laura; Lysgård, Hans Kjetil; Rudolph, David Phillip (2022). Rescaling wind energy governance – the dynamic interplay behind efficiency and justice in energy policy constructions.
 • Kroglund, Cecilie Knibe; Lysgård, Hans Kjetil; Eiane, Ketil; Kristoffersen, Steinar; Olsen, Jan Willie (2022). Mener Forsknings­rådet glemmer distriktene : se hvem som fikk mest og minst penger i 2021.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2021). Kontroverser i Norsk vindkraft politikk – hvordan rettferdigjøres og delegitimeres vindkraft?.
 • Vasstrøm, Mikaela Lise Modalen; Lysgård, Hans Kjetil (2021). Controversies of justification in Norwegian wind power policies– legitimizing “the right” concerns for climate, nature and society.

Last changed: 13.05.2022 09:05