Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Office:
E1021 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Hodne, Hans (2016). Grunnleggende ferdigheter i KRLE-læreverk. Prismet. ISSN: 0032-8847. (3). s 185 - 200. doi:10.5617/pri.4493.
 • Hodne, Hans; Tallaksen, Inger Margrethe (2014). Hvilken betydning har læremidler i RLE-faget?. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. (5). s 352 - 363.
 • Hodne, Hans (2013). Lavkirkelighetens estetikk : Kunst og utsmykning i bedehus og frikirker. Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-984-9. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 4. s 111 - 131.
 • Hodne, Hans (2013). Med troen på veggene. Kunst og utsmykning i kristne hjem. Kirke og kultur. ISSN: 0023-186X. (3). s 301 - 320.
 • Hodne, Hans (2008). Hjemmet som kirke. Fellessang som religionsutøvelse?. Portal. faglig_bok_forlag.
 • Hodne, Hans (2008). Med troen på veggene. Fellessang som religionsutøvelse?. Portal. faglig_bok_forlag.
 • Hodne, Hans (2008). Mellom tradisjon og ungdomskultur. Med skolen i kirken. Fellessang som religionsutøvelse?. Portal. faglig_bok_forlag.
 • Hodne, Hans (2007). Fra konform til autonom barneoppdragelse? Endringer i barneoppdragelse i miljøer med en teologisk konservativ selvforståelse. Prismet. ISSN: 0032-8847. (1).
 • Hodne, Hans (2005). "... og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere ..." Endringer i barneoppdragelse blant sørlandskristne. Mykere kristendom? Sørlandsreligion i endring. Fagbokforlaget.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2005). Snever kristendomsundervisning og pedagogisk konservatisme en undersøkelse av religionsundervisningen ved fem kristne friskoler i Agder-regionen. Prismet. ISSN: 0032-8847. (Årg. 56, nr 3). s 175 - 186.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans; Repstad, Pål Steinar; Tallaksen, Inger Margrethe (2018). Religioner og livssyn i skolehverdagen. ISBN: 978-82-02-56278-6. Cappelen Damm Akademisk. s 359.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2016). Å undervise om religioner og livssyn på barnetrinnet. ISBN: 978-82-02-48314-2. Cappelen Damm Akademisk. s 234.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans; Syse, Henrik (2011). Du og eg 7, lærarrettleiing. ISBN: 978-82-7634-929-0. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 106.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans; Syse, Henrik (2011). Du og er 6, lærarrettleiing. ISBN: 978-82-7634-928-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 110.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans; Syse, Henrik (2011). Du og eg 5, lærarrettleiing. ISBN: 978-82-7634-927-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 154.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans; Syse, Henrik (2011). Du og eg 7, elevbok. ISBN: 978-82-7634-923-8. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 168.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans; Syse, Henrik (2011). Du og eg 6, elevbok. ISBN: 978-82-7634-922-1. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 176.
 • Hodne, Hans; Syse, Henrik; Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Du og eg 5, elevbok. ISBN: 978-82-7634-921-4. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 175.
 • Hodne, Hans; Syse, Henrik; Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Du og jeg 7. Lærerveiledning. ISBN: 978-82-7634-926-9. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 106.
 • Hodne, Hans; Syse, Henrik; Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Du og jeg. RLE7. ISBN: 978-82-7634-919-1. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 165.
 • Hodne, Hans; Syse, Henrik; Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Du og jeg 6. Lærerveiledning. ISBN: 978-82-7634-925-2. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 100.
 • Hodne, Hans; Syse, Henrik; Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Du og jeg. RLE6. ISBN: 978-82-7634-918-4. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 175.
 • Hodne, Hans; Syse, Henrik; Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Du og jeg 5. Lærerveiledning. ISBN: 978-82-7634-924-5. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 124.
 • Hodne, Hans; Syse, Henrik; Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Du og jeg. RLE5. ISBN: 978-82-7634-917-7. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 176.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og jeg 3. Lærerveiledning. ISBN: 9788276348132. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 143.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og eg 3. Lærarrettleiing. ISBN: 9788276348132. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 143.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og eg 4. Lærarrettleiing. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 109.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og jeg 4. Lærerveiledning. ISBN: 9788276348149. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 109.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og jeg 4. Elevbok. ISBN: 9788276347913. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 131.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og eg 4. Elevbok. ISBN: 9788276348064. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 131.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og eg 3. Elevbok. ISBN: 9788276348057. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 147.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og jeg 3. Elevbok. ISBN: 9788276347906. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 147.
 • Hodne, Hans; Sødal, Helje Kringlebotn (2010). Du og eg. RLE 2. Lærarrettleiing. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 172.
 • Hodne, Hans; Sødal, Helje Kringlebotn (2010). Du og jeg. RLE 2. Lærerveiledning. ISBN: 9788276348125. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 172.
 • Hodne, Hans; Sødal, Helje Kringlebotn (2009). Du og eg. RLE 2. ISBN: 9788276348040. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 93.
 • Hodne, Hans; Sødal, Helje Kringlebotn (2009). Du og jeg. RLE 2. ISBN: 9788276348040. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 93.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2009). Du og eg. RLE 1. ISBN: 9788276348033. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 68.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2009). Du og eg. RLE 1. Lærarrettleiing. ISBN: 9788276348071. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 153.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2009). Du og jeg. RLE 1. Lærerveiledning. ISBN: 9788276348118. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 153.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2009). Du og jeg. RLE 1. ISBN: 9788276347883. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 68.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Sødal, Helje Kringlebotn; Danielsen, Ruth; Eidhamar, Levi Geir; Hodne, Hans; Skeie, Geir; Skeie, Geir; Winje, Geir; Winje, Geir (2006). Religions- og livssynsdidaktikk : en innføring. ISBN: 8276346960. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 203.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Sødal, Helje Kringlebotn; Haanes, Vidar L.; Hodne, Hans; Leer-Salvesen, Paul; Leer-Salvesen, Paul; Skottene, Ragnar (2004). Kristendommen II. Tro og tradisjon. ISBN: 8276345166. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 354.
 • Leer-Salvesen, Paul; Leer-Salvesen, Paul; Sødal, Helje Kringlebotn; Sødal, Helje Kringlebotn; Haanes, Vidar L.; Hodne, Hans; Skottene, Ragnar (2004). Tro og tradisjon. ISBN: 8276345166. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Kristiansen, Aslaug; Fjalsett, Georg Kristoffer; Bjorvand, Agnes-Margrethe; Hodne, Hans (2022). Colletts kafé / Demokratiuka 2022: "Demokratiet står ikke like støtt som før - hva kan vi forvente av skolens demokratiopplæring?" (Intervju av Aslaug Kristiansen og Georg Kristoffer Fjalsett. Intervjuet av Agnes-Margrethe Bjorvand og Hans Hodne).
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Kristiansen, Aslaug; Fjalsett, Georg Kristoffer; Hodne, Hans (2022). Demokratiet står ikke like støtt som før - hva kan vi forvente av skolens demokratiopplæring?.
 • Hodne, Hans (2017). Kunsten som aldri var kunst.
 • Hodne, Hans (2014). Tro med sstreker og sting.

Last changed: 14.01.2022 15:01