0
Jump to main content
 
Office:
E2081 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Rambø, Gro-Renée (2018). 1905 - 1945 - a substantive period in Norwegian language history?. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi. ISSN: 0065-0897. s 123 - 140.
 • Rambø, Gro-Renée (2018). Det selvstendige Norge (1905 - 1945). Norsk språkhistorie bind IV, Tidslinjer. ISBN: 978-82-7099-850-0. Novus Forlag. Kapittel 8. s 503 - 602.
 • Rambø, Gro-Renée Tønnessen, Elise Seip (2018). Mellom kunnskapsdiskurs og sosial diskurs. Ukeplaner som sjanger og vurderingspraksis. Sakprosa. ISSN: 1891-5108. 10 (2). doi:10.5617/sakprosa.6005.
 • Drange, Eli-Marie D. Rambø, Gro-Renée Birkeland, Nils Rune (2017). Students’ Redesign of Mandatory Assignments in Teacher Education. Designs for Learning. ISSN: 1654-7608. 9 (1). s 1 - 9. doi:10.16993/dfl.69.
 • Rambø, Gro-Renée Hellang, Bente Velle (2017). Teori i praksis - praksis i teori. GLU-studenters refleksjoner om fag og didaktikk. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. ISSN: 1504-9922. 11 (2). doi:10.5617/adno.3864.
 • Vollan, Magnhild Rambø, Gro-Renée (2016). Lærerstudenters kildebruk. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 7. s 154 - 176.
 • Vollan, Magnhild Rambø, Gro-Renée (2016). Tekstpraksis og tekstrefleksjon. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 5. s 91 - 126.
 • Kvåle, Gunhild Rambø, Gro-Renee (2015). Expressing professional identity through blogging : a case study of blogging in the study of the subject of Norwegian in pre-school teacher education. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. 2015 (1). s 8 - 28.
 • Birkeland, Nils Rune Rambø, Gro-Renee Vollan, Magnhild Drange, Eli-Marie D. (2015). Kilder og kildebruk. Første steg som forsker - en gjennomgang av bacheloroppgaver i grunnskolelærerutdanningene. ISBN: 978-82-690080-0-5. Følgegruppen for lærerutdanningsreformen. Kapittel 3. s 22 - 34.
 • Rambø, Gro-Renee Kristiansen, Aslaug Berg, Claire Vaugelade Grevholm, Barbro Haraldstad, Åse Hellang, Bente Velle Håøy, Annbjørg (2015). Toward a More Sustainable Pre-service Teacher Education: A Study in Progress. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. Chapter number 4. s 51 - 64.
 • Berg, Claire Vaugelade Grevholm, Barbro Haraldstad, Åse Hellang, Bente Velle Håøy, Annbjørg Kristiansen, Aslaug Rambø, Gro-Renee (2015). Toward a More Sustainable Pre-service Teacher Education: A Study in Progress. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. 4. s 51 - 64.
 • Rambø, Gro-Renee (2014). Språksosiologi og norsk språkhistorieskriving. Maal og Minne. ISSN: 0024-855X. 2014 (2). s 18 - 55.
 • Rambø, Gro-Renee (2013). Historical language sociology – or rather language ecology?. Language Ecology for the 21st Century: Linguistic Conflicts and Social Environments. ISBN: 9788270997480. Novus Forlag. Enkeltstående artikkel. s 165 - 188.
 • Rambø, Gro-Renee (2013). Låneordstudier I - Didrik Arup Seips doktoravhandling fra 1915. Talemålsforsking i Norden dei siste 100 åra: Eit symposium i Åseral i 2011 i høve 100-årsjubileet for Didrik Arup Seips hovudfagsavhandling om åsdølmålet. ISBN: 9789187403033. Swedish Science Press. artikkel. s 35 - 50.
 • Rambø, Gro-Renee (2012). Language contact, communication and change. Contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages. 25 Years of Research. ISBN: 978-91-85352-97-5. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Chapter. s 39 - 57.
 • Rambø, Gro-Renée (2006). "Alle kan jo norsk" - noen tanker om utfordringer for allmennlærerutdanningen. Fra undervisning til læring : høgskolepedagogikk under Kvalitetsreformen : artikler skrevet av deltakere på kurs i universitets- og høgskolepedagogikk 2006. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 25 - 39.
 • Nesse, Agnete Jahr, Ernst Håkon Jahr, Ernst Håkon Rambø, Gro-Renée Rambø, Gro-Renée Jensen, Kjetil Skancke, Kaja (2001). Historical Principles for Loanwords in the Scandinavian Languages - The Contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages. ?. (22). s 153 - 186.
 • Jahr, Ernst Håkon Jahr, Ernst Håkon Jensen, Kjetil Nesse, Agnete Rambø, Gro-Renée Rambø, Gro-Renée Skancke, Kaja (2001). Historical principles for loanwords in the Scandinavian languages - the contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages. ?. s 153 - 185.
 • Tønnessen, Elise Seip Birkeland, Nils Rune Drange, Eli-Marie D. Kvåle, Gunhild Rambø, Gro-Renée Vollan, Magnhild (2016). Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. s 256.
 • Rambø, Gro-Renee (1999). Bokmålsreformen i 1981 - med særlig vekt på Særutvalgets arbeid. ISBN: 82-7117-404-5. Høgskolen i Agder. s 462.
 • Rambø, Gro-Renée (2010). Historiske og sosiale betingelser for språkkontakt mellom nedertysk og skandinavisk i seinmiddelalderen - et bidrag til historisk språksosiologi. ISBN: 9788270996216. Novus Forlag.
 • Rambø, Gro-Renée (2018). A Journey through Finnmark - linguistic Landscapes at the Frontiers.
 • Rambø, Gro-Renée (2017). Nynorsk, bokmål og andre språk i Norge - norsk språkpolitikk.
 • Rambø, Gro-Renée (2016). Is 1905 - 1945 a reasonable period in Norwegian language planning and conflict?.
 • Rambø, Gro-Renée (2016). Circulating linguistic features.
 • Rambø, Gro-Renée (2016). Hver gang vi møtes - om språkkontakt i Seinmiddelalderens Skandinavia.

Last changed: 22.01.2019 14:01

Share study by email