0
Jump to main content

Even Lynne Amundsen

Associate Professor

 
Office:
G2002 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Amundsen, Even Lynne (2019). Øving viljestyrke og selvdisiplin del 1 og del 2.
  • Amundsen, Even Lynne (2018). Signatur del 2 - den kunstneriske stemmen og motstemmen.
  • Amundsen, Even Lynne (2018). 1+1= mer enn 2.
  • Illeris, Helene; Anundsen, Tormod Wallem; Valberg, Tony; Svingen-Austestad, Anna; Skregelid, Lisbet; Amundsen, Even Lynne; Kvist, Per; Øgård-Repål, Anita; Hansen, Linda Iren Mihaila; Dalgård, Lene; Fossnes, Anne-May; Näumann, Ragnhild (2018). BEBO.
  • Amundsen, Even Lynne (2017). Viljestyrke - historisk kontekstualisering og relevant forskning.
  • Amundsen, Even Lynne (2017). Mental trening anvendt på utøvende kunstarter.
  • Amundsen, Even Lynne (2017). Signatur del 1 - en teori om stadiene i utvikling av en kunstnerisk stemme.

Last changed: 18.02.2019 17:02