0
Jump to main content

Astrid Birgitte Eggen

Vice Rector

Vice rector for Education

 
Office:
A6006 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Thygesen, Ragnar Eggen, Astrid Birgitte (2015). Bridging summative and formative assessment for children with special needs. Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. ISBN: 978-3-8309-3117-1. Waxmann Verlag. Part 2, kap 7.. s 233 - 250.
 • Kristiansen, Christine Watne Eggen, Astrid Birgitte (2014). Vurdering som skapende læring. Tilpasset opplæring- i forskning og praksis. ISBN: 9788202419011. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 81 - 102.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2011). Agency as the Ability and Opportunity to Participate in Evaluation as Knowledge Construction. European Educational Research Journal (online). ISSN: 1474-9041. 10 (4). s 533 - 544. doi:eerj.2011.10.4.533.
 • Gradovski, Mikhail Eggen, Astrid Birgitte (2011). Avoiding the dichotomy of theory and practice: applying critical theoretical discourse as a methodological background for a school development project within the area of assessment. Proceedings of the 15th Biennial of the International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT), Back to the Future: Legacies, Continuities and Changes in Educational Policy, Practice and Research. ISBN: 978-989-8525-00-0. University of Minho. 59. s 83 - 84.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2010). Bedömning och skolans demokratimål. Bedömning i och av skolan : praktik, principer, politik. ISBN: 978-91-44-05681-4. Studentlitteratur AB. kapittel 4. s 318.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2010). PISAs gyldighet blant skoleledere og lærere. PISA sannheten om skolen?. ISBN: 978-82-15-01487-6. Universitetsforlaget. kapittel. s 281 - 297.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2010). Samarbeid mellom kompetansemiljøer, skoleeiere og skoler- praksier med ulike anliggende?. Skoleutvikling i praksis. ISBN: 978-82-15-01596-5. Universitetsforlaget. Kapittel. s 168 - 186.
 • Dobson, Stephen Eggen, Astrid Birgitte Smith, Kari (2009). Innledning: Vurdering som prosess ; Vurdering av, vurdering for og som læring ; Vurdering og syn på læring og kunnskap ; Vurdering som kompetanse og kultur. Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. ISBN: 978-82-05-39173-4. Gyldendal Akademisk. Innledning. s 11 - 16.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2009). Vurdering og validitet. Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. ISBN: 978-82-05-39173-4. Gyldendal Akademisk. -. s 40 - 56.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2009). Vurdering, evaluering og læreplaner som kunnskapsområde. Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. ISBN: 978-82-05-39173-4. Gyldendal Akademisk. -. s 75 - 92.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2008). Vurderingskompetanse og definisjonsmakt. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. (1).
 • Møller, Jorunn Eggen, Astrid Birgitte Langfeldt, Gjert Fuglestad, Otto Laurits Eggen, Astrid Birgitte Vedøy, Gunn Møller, Jorunn Presthus, Anne-Marie Fuglestad, Otto Laurits Langfeldt, Gjert Langfeldt, Gjert Presthus, Anne Marie Skrøvset, Siw Stjernstrøm, Else Vedøy, Gunn (2007). Successful Leadership Based on Democratic Values. Successful Principal Leadership in Times of Change. ISBN: 978-1-4020-5515-7. Springer Publishing Company. faglig_bok_forlag. s 16.
 • Møller, Jorunn Eggen, Astrid Birgitte Fuglestad, Otto Laurits Langfeldt, Gjert Presthus, Anne-Marie Skrøvset, Siw Stjernstrøm, Else Vedøy, Gunn (2007). Successful Leadership based on Democratic Values. Successful Principal Leadership in Times of Change. An International Perspective. ISBN: 978-1-4020-5515-7. Springer Publishing Company. Chapter 5. s 71 - 86.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2007). Vurderingskompetanse og definisjonsmakt. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 91 (2). s 150 - 164.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2006). Marivolden skole. Skolen i relasjon til lokalsamfunnet. Ledelse i anerkjente skoler. Universitetsforlaget. s 10.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2006). Marivolden skole. Skolen i relasjon til lokalsamfunnet. Ledelse i anerkjente skoler. ISBN: 978-82-15-00826-4. Universitetsforlaget. 9.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2006). Verdsetting gjennom vurderingspraksis. Ledelse i anerkjente skoler. Universitetsforlaget. s 18.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2006). Verdsetting gjennom vurderingspraksis. Ledelse i anerkjente skoler. ISBN: 978-82-15-00826-4. Universitetsforlaget. 3.
 • Møller, Jorunn Eggen, Astrid Birgitte Fuglestad, Otto L. Langfeldt, Gjert Presthus, Anne-Marie Skrøvset, Siw Stjernstrøm, Else Vedøy, Gunn (2005). Successful school leadership - The Norwegian case. Journal of Educational Administration. ISSN: 0957-8234. 43 (6).
 • Møller, Jorunn Eggen, Astrid Birgitte Fuglestad, Otto Laurits Langfeldt, Gjert Fuglestad, Otto Laurits Presthus, Anne Marie Eggen, Astrid Birgitte Langfeldt, Gjert Langfeldt, Gjert Møller, Jorunn Vedøy, Gunn Presthus, Anne Marie Skrøvset, Siw Stjernstrøm, Else Vedøy, Gunn (2005). Successful school leadership: the Norwegian case. Journal of Educational Administration. ISSN: 0957-8234. 43 (6). s 584 - 594.
 • Møller, Jorunn Eggen, Astrid Birgitte (2005). Team Leadership in Upper Secondary Education. School Leadership and Management. ISSN: 1363-2434. 25 (4).
 • Møller, Jorunn Eggen, Astrid Birgitte (2005). Team Leadership in Upper Secondary Education. School Leadership and Management. ISSN: 1363-2434. 25 (4). s 331 - 347.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2004). Teacher Assessment Literacy beyond Technicalities and Intuition. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. ISSN: 1652-2729. (2).
 • Eggen, Astrid Birgitten Knain, Erik (2003). Naturfaget til eleven eller eleven til naturfaget. Naturfagdidaktikk. Perspektiver Forskning Utvikling. ISBN: 82-05-31477-2. Gyldendal Akademisk. s 264 - 295.
 • Eggen, Astrid Birgitte Knain, Erik (2003). Naturfaget til eleven eller eleven til naturfaget?. Naturfagdidaktikk. Perspektiver Forskning Utvikling. ISBN: 82-05-31477-2. Gyldendal Akademisk. Kapittel 14. s 264 - 295.
 • Eggen, Astrid Birgitten (2003). Sigma; A case of teacher reflection within formative student assessment. Skolan och tusenårsskiftet. En vänbok till Ulf P. Lundgren. ISBN: 91-87252-49-X. Uppsala Universitet. del II. s 97 - 114.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2003). Sigma; A case of teacher reflection within formative student assessment. Skolan och tusenårsskiftet. En vänbok till Ulf P. Lundgren. Uppsala Universitet.
 • Hauge, Trond Eiliv Eggen, Astrid Birgitte Grøterud, Marit Nilsen, Bjørn S Nilsen, Bjørn S (2002). Europe - Norway. World Class Schools. Routledge Falmer.
 • Hauge, Trond Eiliv Eggen, Astrid Birgitten Grøterud, Marit Nilsen, Bjørn S. (2002). World Class Schools: the case studies of more effective and less effective schools in different countries. Europe - Norway. World Class Schools. International perspectives on school effectiveness. ISBN: 0-415-25348-9. RoutledgeFalmer. s 178 - 204.
 • Eggen, Astrid Birgitten (1995). The GOALS Study: Analysis and Implications. Measuring what students learn. OECD Publishing. Chapter 10. s 180 - 195.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2011). Vurdering for skoleutvikling. ISBN: 9788205400207. Gyldendal Akademisk. s 229.
 • Dobson, Stephen Eggen, Astrid Birgitte Smith, Kari (2009). Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. ISBN: 978-82-05-39173-4. Gyldendal Akademisk. s 311.
 • Forsberg, Eva Eggen, Astrid Birgitten (2003). Skolan och tusenårsskiftet. En vänbok till Ulf P. Lundgren. ISBN: 91-87252-49-X. Uppsala Universitet. s 260.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2016). Sammenslåing av universitet og høgskole - spenninger mellom forskning og undervisning.".
 • Thygesen, Ragnar Eggen, Astrid Birgitte (2015). Bridging Summative and Formative Assessment.
 • Witsø, Hilde Eggen, Astrid Birgitte Garmannslund, Per Einar (2015). Student Self-assessment for Capacity Building in Vocational Education.
 • Witsø, Hilde Garmannslund, Per Einar Eggen, Astrid Birgitte Stousland, Hanne (2015). Student Self-assessment for Capacity Building in Vocational Education.
 • Thygesen, Ragnar Eggen, Astrid Birgitte (2013). Effects of explicit standards for educational writing on teachers' summative and formative assessment.

Last changed: 15.10.2018 07:10

Share study by email