0
Jump to main content

Astrid Birgitte Eggen

Vice Rector

Vice rector for Education

 
Office:
A6006 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Thygesen, Ragnar; Eggen, Astrid Birgitte (2015). Bridging summative and formative assessment for children with special needs. Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. ISBN: 978-3-8309-3117-1. Waxmann Verlag. Part 2, kap 7.. s 233 - 250.
 • Kristiansen, Christine Watne; Eggen, Astrid Birgitte (2014). Vurdering som skapende læring. Tilpasset opplæring- i forskning og praksis. ISBN: 9788202419011. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 81 - 102.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2011). Agency as the Ability and Opportunity to Participate in Evaluation as Knowledge Construction. European Educational Research Journal (online). ISSN: 1474-9041. 10 (4). s 533 - 544. doi:eerj.2011.10.4.533.
 • Gradovski, Mikhail; Eggen, Astrid Birgitte (2011). Avoiding the dichotomy of theory and practice: applying critical theoretical discourse as a methodological background for a school development project within the area of assessment. Proceedings of the 15th Biennial of the International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT), Back to the Future: Legacies, Continuities and Changes in Educational Policy, Practice and Research. ISBN: 978-989-8525-00-0. University of Minho. 59. s 83 - 84.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2010). Bedömning och skolans demokratimål. Bedömning i och av skolan : praktik, principer, politik. ISBN: 978-91-44-05681-4. Studentlitteratur AB. kapittel 4. s 318.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2010). PISAs gyldighet blant skoleledere og lærere. PISA sannheten om skolen?. ISBN: 978-82-15-01487-6. Universitetsforlaget. kapittel. s 281 - 297.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2010). Samarbeid mellom kompetansemiljøer, skoleeiere og skoler- praksier med ulike anliggende?. Skoleutvikling i praksis. ISBN: 978-82-15-01596-5. Universitetsforlaget. Kapittel. s 168 - 186.
 • Dobson, Stephen; Eggen, Astrid Birgitte; Smith, Kari (2009). Innledning: Vurdering som prosess ; Vurdering av, vurdering for og som læring ; Vurdering og syn på læring og kunnskap ; Vurdering som kompetanse og kultur. Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. ISBN: 978-82-05-39173-4. Gyldendal Akademisk. Innledning. s 11 - 16.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2009). Vurdering og validitet. Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. ISBN: 978-82-05-39173-4. Gyldendal Akademisk. -. s 40 - 56.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2009). Vurdering, evaluering og læreplaner som kunnskapsområde. Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. ISBN: 978-82-05-39173-4. Gyldendal Akademisk. -. s 75 - 92.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2008). Vurderingskompetanse og definisjonsmakt. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. (1).
 • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte; Langfeldt, Gjert; Fuglestad, Otto Laurits; Eggen, Astrid Birgitte; Vedøy, Gunn; Møller, Jorunn; Presthus, Anne-Marie; Fuglestad, Otto Laurits; Langfeldt, Gjert; Langfeldt, Gjert; Presthus, Anne Marie; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Vedøy, Gunn (2007). Successful Leadership Based on Democratic Values. Successful Principal Leadership in Times of Change. ISBN: 978-1-4020-5515-7. Springer Publishing Company. faglig_bok_forlag. s 16.
 • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte; Fuglestad, Otto Laurits; Langfeldt, Gjert; Presthus, Anne-Marie; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Vedøy, Gunn (2007). Successful Leadership based on Democratic Values. Successful Principal Leadership in Times of Change. An International Perspective. ISBN: 978-1-4020-5515-7. Springer Publishing Company. Chapter 5. s 71 - 86.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2007). Vurderingskompetanse og definisjonsmakt. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 91 (2). s 150 - 164.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2006). Marivolden skole. Skolen i relasjon til lokalsamfunnet. Ledelse i anerkjente skoler. Universitetsforlaget. s 10.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2006). Marivolden skole. Skolen i relasjon til lokalsamfunnet. Ledelse i anerkjente skoler. ISBN: 978-82-15-00826-4. Universitetsforlaget. 9.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2006). Verdsetting gjennom vurderingspraksis. Ledelse i anerkjente skoler. Universitetsforlaget. s 18.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2006). Verdsetting gjennom vurderingspraksis. Ledelse i anerkjente skoler. ISBN: 978-82-15-00826-4. Universitetsforlaget. 3.
 • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte; Fuglestad, Otto L.; Langfeldt, Gjert; Presthus, Anne-Marie; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Vedøy, Gunn (2005). Successful school leadership - The Norwegian case. Journal of Educational Administration. ISSN: 0957-8234. 43 (6).
 • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte; Fuglestad, Otto Laurits; Langfeldt, Gjert; Fuglestad, Otto Laurits; Presthus, Anne Marie; Eggen, Astrid Birgitte; Langfeldt, Gjert; Langfeldt, Gjert; Møller, Jorunn; Vedøy, Gunn; Presthus, Anne Marie; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Vedøy, Gunn (2005). Successful school leadership: the Norwegian case. Journal of Educational Administration. ISSN: 0957-8234. 43 (6). s 584 - 594.
 • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte (2005). Team Leadership in Upper Secondary Education. School Leadership and Management. ISSN: 1363-2434. 25 (4).
 • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte (2005). Team Leadership in Upper Secondary Education. School Leadership and Management. ISSN: 1363-2434. 25 (4). s 331 - 347.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2004). Teacher Assessment Literacy beyond Technicalities and Intuition. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. ISSN: 1652-2729. (2).
 • Eggen, Astrid Birgitten; Knain, Erik (2003). Naturfaget til eleven eller eleven til naturfaget. Naturfagdidaktikk. Perspektiver Forskning Utvikling. ISBN: 82-05-31477-2. Gyldendal Akademisk. s 264 - 295.
 • Eggen, Astrid Birgitte; Knain, Erik (2003). Naturfaget til eleven eller eleven til naturfaget?. Naturfagdidaktikk. Perspektiver Forskning Utvikling. ISBN: 82-05-31477-2. Gyldendal Akademisk. Kapittel 14. s 264 - 295.
 • Eggen, Astrid Birgitten (2003). Sigma; A case of teacher reflection within formative student assessment. Skolan och tusenårsskiftet. En vänbok till Ulf P. Lundgren. ISBN: 91-87252-49-X. Uppsala Universitet. del II. s 97 - 114.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2003). Sigma; A case of teacher reflection within formative student assessment. Skolan och tusenårsskiftet. En vänbok till Ulf P. Lundgren. Uppsala Universitet.
 • Hauge, Trond Eiliv; Eggen, Astrid Birgitte; Grøterud, Marit; Nilsen, Bjørn S; Nilsen, Bjørn S (2002). Europe - Norway. World Class Schools. Routledge Falmer.
 • Hauge, Trond Eiliv; Eggen, Astrid Birgitten; Grøterud, Marit; Nilsen, Bjørn S. (2002). World Class Schools: the case studies of more effective and less effective schools in different countries. Europe - Norway. World Class Schools. International perspectives on school effectiveness. ISBN: 0-415-25348-9. RoutledgeFalmer. s 178 - 204.
 • Eggen, Astrid Birgitten (1995). The GOALS Study: Analysis and Implications. Measuring what students learn. OECD Publishing. Chapter 10. s 180 - 195.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2011). Vurdering for skoleutvikling. ISBN: 9788205400207. Gyldendal Akademisk. s 229.
 • Dobson, Stephen; Eggen, Astrid Birgitte; Smith, Kari (2009). Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. ISBN: 978-82-05-39173-4. Gyldendal Akademisk. s 311.
 • Forsberg, Eva; Eggen, Astrid Birgitten (2003). Skolan och tusenårsskiftet. En vänbok till Ulf P. Lundgren. ISBN: 91-87252-49-X. Uppsala Universitet. s 260.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2016). Sammenslåing av universitet og høgskole - spenninger mellom forskning og undervisning.".
 • Thygesen, Ragnar; Eggen, Astrid Birgitte (2015). Bridging Summative and Formative Assessment.
 • Witsø, Hilde; Eggen, Astrid Birgitte; Garmannslund, Per Einar (2015). Student Self-assessment for Capacity Building in Vocational Education.
 • Witsø, Hilde; Garmannslund, Per Einar; Eggen, Astrid Birgitte; Stousland, Hanne (2015). Student Self-assessment for Capacity Building in Vocational Education.
 • Thygesen, Ragnar; Eggen, Astrid Birgitte (2013). Effects of explicit standards for educational writing on teachers' summative and formative assessment.

Last changed: 15.10.2018 07:10

Share study by email