0
Jump to main content
 
Office:
E2075 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Foss, Anne Marit (2018). Den norske kirke på nett. Mellompersonlig posisjonering og forhandling. Grammatik, kritik, didaktik. Nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik och sosialsemiotik.. ISBN: 978-91-87850-70-7. Göteborgs Universitet. Artikkel. s 97 - 116.
  • Foss, Anne Marit (2015). Kulturmøter på religiøse nettsider. En sosialsemiotisk analyse av dialogiske rom i trossamfunns nettpresentasjoner. Det tredje språket: Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv. ISBN: 9788283140361. Portal forlag. Kap. 16. s 282 - 296.
  • Foss, Anne Marit (2018). Misjon og mediering. En undersøkelse av de skandinaviske folkekirkenes selvpresentasjoner på nett..
  • Foss, Anne Marit (2015). Trossamfunns selvrepresentasjoner på nett: Modalitet og medialisering.
  • Foss, Anne Marit (2015). Religiøsitet og tro på nett: kristne trossamfunns selvrepresentasjoner på nett.

Research groups

Last changed: 28.09.2018 08:09