Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Anne Karin Vikstøl Olsen

Associate Professor

 
Office:
E1209 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Gundersen, Ellen Dahl; Ask, Torunn Alise; Melby, Kristian Leonard; Herlofsen, Camilla; Olsen, Anne Karin Vikstøl; Breistein, Arne (2021). Profesjoner i samspill Studentrefleksjoner fra deltakelse på tverrprofesjonelle seminardager om barn og unges velferd. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 44 (4). s 274 - 286. doi:10.18261/issn.1893-8981-2021-04-06.
 • Nome, Dag Øystein; Olsen, Anne Karin Vikstøl; Skreland, Lisbeth Ljosdal; Spieler, Kristin Severinsen (2021). Prosjektarbeid i barnehagen - mellom bekvemmelighet og medvirkning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN: 2387-5739. 7s 273 - 286. doi:10.23865/ntpk.v7.2615.
 • Olsen, Anne Karin Vikstøl; Spieler, Kristin; Kovac, Velibor Bobo (2018). The role of individual processes and learning environment in the prediction of grades in a sample of Norwegian students. Cogent Education. ISSN: 2331-186X. 5 (1). s 1 - 16. doi:10.1080/2331186X.2018.1542954.
 • Kovac, Velibor Bobo; Olsen, Anne Karin Vikstøl; Spieler, Kristin (2017). Prediction of college grades in the sample of Norwegian students. Proceedings of the3rd International Conference on Higher Education Advances. ISBN: 978-84-9048-590-3. ITACA - Universitat Politècnica de València, Spain. Kapittel. s 399 - 404.
 • Hjort, Katrin; Ask, Torunn Alise; Breistein, Arne; Kristiansen, Aslaug; Olsen, Anne Karin Vikstøl (2017). PROLAB Professionslaboratorier. ISBN: 978-87-89575-08-7. Werkstatt forlag. s 52.
 • Spieler, Kristin Severinsen; Olsen, Anne Karin Vikstøl; Kjær, Ingirid Geirsdatter Heald (2022). Professional Identity in Early Childhood Studies - the predictive value of influencing factors.
 • Herlofsen, Camilla; Olsen, Anne Karin Vikstøl; Ask, Torunn Alise; Gundersen, Ellen Dahl; Melby, Kristian Leonard; Breistein, Arne (2022). Strengthened student motivation for interprofessional collaboration through annual seminar participation.
 • Olsen, Anne Karin Vikstøl; Breistein, Arne (2022). Profesjoner i samspill - muligheter og utfordringer.
 • Olsen, Anne Karin Vikstøl (2020). profesjoner i samspill - Seminar for fem profesjonsutdanninger.
 • Olsen, Anne Karin Vikstøl (2020). Profesjoner i samspill - Seminar på tvers av profesjonsutdanninger.
 • Olsen, Anne Karin Vikstøl; Spieler, Kristin; Kjær, Ingirid Geirsdatter Heald; Høigaard, Rune; Haugen, Tommy (2020). The Role of Learning Climate, Teacher Help and Support, and Academic Self-efficacy in the Prediction of Professional Identity.
 • Olsen, Anne Karin Vikstøl (2019). Profesjoner i samspill - Tidlig innsats for barn og unges psykiske helse.
 • Olsen, Anne Karin Vikstøl (2019). Profesjoner i samspill - tverrprofesjonelt seminar.

Last changed: 10.09.2021 09:09