Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Office:
E2316 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Haraldstad, Åse; Tveit, Anne Dorthe; Kovac, Velibor Bobo (2021). Democracy in schools: qualitative analysis of pupils’ experiences of democracy in the context of the Norwegian school. Cambridge Journal of Education. ISSN: 0305-764X. 52 (1). s 73 - 89. doi:10.1080/0305764X.2021.1935738.
 • Tveit, Anne Dorthe; Kovac, Velibor Bobo (2020). Organisational Challenges for School Development and Improvement: The Obstructing Role of Sub-Groups and an Overly Positive School Culture. International Journal of Management, Knowledge and Learning. ISSN: 2232-5107. 9 (1). s 27 - 42.
 • Cameron, David Lansing; Tveit, Anne Dorthe (2020). PPTs bidrag i ansvarsgrupper omkring barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN: 1892-3364. (3).
 • Jortveit, Maryann; Tveit, Anne Dorthe; Cameron, David Lansing; Lindqvist, Gunilla (2019). A comparative study of Norwegian and Swedish special educators’ beliefs and practices. European Journal of Special Needs Education. ISSN: 0885-6257. 35 (3). s 350 - 365. doi:10.1080/08856257.2019.1689716.
 • Tveit, Anne Dorthe; Cameron, David Lansing; Kovac, Velibor Bobo (2019). Teoretisk og praktisk forståelse av systemrettet arbeid i PPT. PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. ISBN: 9788215030418. Universitetsforlaget. Kapittel 5.
 • Cameron, David Lansing; Tveit, Anne Dorthe (2019). ‘You know that collaboration works when … ’ identifying the features of successful collaboration on behalf of children with disabilities in early childhood education and care. Early Child Development and Care. ISSN: 0300-4430. 189 (7). s 1189 - 1202. doi:10.1080/03004430.2017.1371703.
 • Cameron, David Lansing; Tveit, Anne Dorthe; Jortveit, Maryann; Lindqvist, Gunilla; Göransson, Katharina; Nilholm, Claes (2018). A comparative study of special educator preparation in Norway and Sweden. British Journal of Special Education (BJSE). ISSN: 0952-3383. 45 (3). s 256 - 276. doi:10.1111/1467-8578.12231.
 • Tveit, Anne Dorthe (2018). Construction of Pupils’ School Achievements and Future Plans in Parent-Teacher Meetings. Interchange: A Quarterly Review of Education. ISSN: 0826-4805. 49 (2). s 231 - 246. doi:10.1007/s10780-018-9324-7.
 • Kovac, Velibor Bobo; Tveit, Anne Dorthe; Omdal, Heidi; Lund, Ingrid (2018). Directional motion: An empirically based model of development in educational institutions. Improving Schools. ISSN: 1365-4802. 21 (2). s 127 - 140. doi:10.1177/1365480218772637.
 • Tveit, Anne Dorthe; Cameron, David Lansing (2018). Kommunikasjonsutfordringer i tverretatlig samarbeid om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole.. ISBN: 978-82-15-02944-3. Universitetsforlaget. 3. s 61 - 73.
 • Tveit, Anne Dorthe (2017). Parental involvement in school: Applying Habermas’ theoretical framework. Habermas and Social Research. Between theory and method. ISBN: 978-1-138-12099-0. Routledge. 7. s 109 - 122.
 • Kovac, Velibor Bobo; Tveit, Anne Dorthe; Cameron, David Lansing; Jortveit, Maryann (2017). “Bridging old relations”: the (de)construction of ethnic identity in the educational context of Bosnia and Herzegovina from the teachers' point of view. Journal of Language, Identity & Education. ISSN: 1534-8458. 16 (1). s 32 - 44. doi:10.1080/15348458.2016.1260456.
 • Tveit, Anne Dorthe; Cameron, David Lansing (2016). Profesjon i endring. Spesialpedagogens plass i skole og annet samfunnsliv. Spesialpedagogikk: Fagidentitet og samfunnsnytte. ISBN: 9788202494643. Cappelen Damm Akademisk. 7. s 99 - 112.
 • Cameron, David Lansing; Tveit, Anne Dorthe (2015). Considerations on the evolving role and practice of the special educator in Norway. Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. ISBN: 978-3-8309-3117-1. Waxmann Verlag. 4. s 73 - 90.
 • Tveit, Anne Dorthe; Sunde, Annikken Louise (2015). How Different Insights from a Variety of Theories Might Help Ethical Decision-Making in Educational Counselling. Interchange: A Quarterly Review of Education. ISSN: 0826-4805. 47 (2). s 121 - 132. doi:10.1007/s10780-015-9267-1.
 • Tveit, Anne Dorthe (2015). Transition between systems: Theoretical and political constructions of the roles and relationships between teachers and parents of children with special needs. Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. ISBN: 978-3-8309-3117-1. Waxmann Verlag. Del 2, kap. 12. s 217 - 231.
 • Cameron, David Lansing; Tveit, Anne Dorthe; Midtsundstad, Jorunn H.; Nilsen, Ann Christin Eklund; Jensen, Hanne Cecilie (2014). An examination of the role and responsibilities of kindergarten in multidisciplinary collaboration on behalf of children with severe disabilities. Journal of Research in Childhood Education. ISSN: 0256-8543. 28 (3). s 344 - 357. doi:10.1080/02568543.2014.912996.
 • Tveit, Anne Dorthe (2014). Exploring the Ideal of Dialogue by Taking into Account Both an Observed Interaction Session and the Participants’ Views on the Interaction. Interchange: A Quarterly Review of Education. ISSN: 0826-4805. 45 (1-2). s 59 - 73. doi:10.1007/s10780-014-9221-7.
 • Tveit, Anne Dorthe (2014). Researching teachers' and parents' perceptions of dialogue. International Journal of Inclusive Education. ISSN: 1360-3116. 18 (8). s 823 - 835. doi:10.1080/13603116.2013.841296.
 • Tveit, Anne Dorthe; Cameron, David Lansing; Kovac, Velibor Bobo (2014). “Two Schools under one Roof” in Bosnia and Herzegovina: Exploring the Challenges of Group Identity and deliberative Values among Bosniak and Croat Students. International Journal of Educational Research. ISSN: 0883-0355. 66s 103 - 112. doi:10.1016/j.ijer.2014.03.004.
 • Tveit, Anne Dorthe (2013). Foreldresamtalen innenfor rammen av spesialundervisning. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. 78 (5). s 4 - 15.
 • Cameron, David Lansing; Tveit, Anne Dorthe (2013). Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen. FoU i praksis. ISSN: 1504-6893. 7 (1). s 9 - 26.
 • Tveit, Anne Dorthe (2012). Descriptions of Teachers and Parents and Their Conversations - A Historical Perspective on Legislative Texts. Nordic Studies in Education. ISSN: 1891-5914. 32 (3-4). s 229 - 244.
 • Tveit, Anne Dorthe; Walseth, Liv Tveit (2012). Quality assurance of decision-making in conversations between professionals and non-professionals: identifying the presence of deliberative principles. Scandinavian Journal of Disability Research. ISSN: 1501-7419. 14 (3). s 232 - 253. doi:10.1080/15017419.2011.574832.
 • Tveit, Anne Dorthe; Cameron, David Lansing (2012). Utfordringer når foresatte skal medvirke på tjenestetilbudet til eget barn. Nordic Studies in Education. ISSN: 1891-5914. 3-4 (32). s 321 - 332.
 • Tveit, Anne Dorthe; Kovac, Velibor Bobo; Cameron, David Lansing (2012). “Ja takk, begge deler” PPTs individ- og systemrettede arbeid i barnehagen. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. 77 (4). s 43 - 56.
 • Thygesen, Ragnar; Briseid, Lars Gunnar; Tveit, Anne Dorthe; Cameron, David Lansing; Kovac, Velibor Bobo (2011). Er generell pedagogisk kompetanse tilstrekkelig for å sikre en inkluderende skole?. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. (2). s 104 - 114.
 • Tveit, Anne Dorthe (2009). A parental voice: parents as equal and dependent - rhetoric about parents, teachers, and their conversations. Educational review (Birmingham). ISSN: 0013-1911. 61 (3). s 289 - 300. doi:10.1080/00131910903045930.
 • Tveit, Anne Dorthe (2009). Conflict between truthfulness and tact in parent-teacher conferences. Scandinavian Journal of Disability Research. ISSN: 1501-7419. 11 (4). s 237 - 256.
 • Cameron, David Lansing; Tveit, Anne Dorthe (2009). Individual Plans to Support Collaboration for Children with Special Needs in Kindergarten. Diversity in Education, Ernape proceedings. Luleå University of Tecnology, Umeå University and Malmø University. faglig_bok_forlag. s 10.
 • Tveit, Anne Dorthe (2009). Når informanten ikke vil. Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. ISBN: 978-82-7634-815-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. -. s 229 - 247.
 • Tveit, Anne Dorthe (2007). Conditional Aspects of School-Home Conversations. Ernape 2007. University of Cyprus. faglig_bok_forlag. s 253 - 265.
 • Tveit, Anne Dorthe (2007). The use of case studies in training vocational rehabilitation trainers. ECER VETNET proceedings: Current research in vocational education and training across Europe. ECER 2006 Geneva. Wissenschaftsforum Bildung und Gesellschaft e.V. [www.ecer-vetnet.wifo. faglig_bok_forlag.
 • Tveit, Anne Dorthe; Ropstad, Hege (1997). Tverretatlig samarbeid: Samarbeid uten styring?. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. (10). s 3 - 8.
 • Tveit, Anne Dorthe (2023). Elevers deltakelse og medvirkning -i samtaler med lærer og foresatte om individuell opplæring. ISBN: 9788202756932. Cappelen Damm Akademisk.
 • Cameron, David Lansing; Tveit, Anne Dorthe (2020). Hvilken spesialpedagogisk kompetanse trenger framtidas skole?.
 • Haraldstad, Åse; Tveit, Anne Dorthe; Kovac, Velibor Bobo (2019). Pupils experiences with democratic arenas in school. Educating democratic citizens?.

Research groups

Last changed: 17.08.2020 08:08