0
Jump to main content

Alf Egil Holmelid

Executive Officer

Scientific publications

  • Holmelid Alf Utfordringar i regionalt samarbeid (2009).
  • Frøysa Kristin Guldbrandsen, Holmelid Alf Egil, Forsking på havvind er ikkje bortkasta (2016).
  • Holmelid Alf Utfordringar i regionalt samarbeid (2009).
  • Holmelid Alf, Eckhoff Birger, Innovasjon og kompetanseutvikling i Kompetansering Sør og IT-ringen (2000).
  • Holmelid Alf Fleksibel, nettbasert utdanning og etterutdanning av sivilingeniørar og Nettverksuniversitetet si rolle (2000).

Last changed: 21.06.2018 14:06

Share study by email