0
Jump to main content

Vidar Fagerheim Kalsås

Associate Professor

Scientific publications

  • Kalsås, Vidar Fagerheim (2015). Minority history in museums : between ethnopolitics and museology. Nordisk Museologi. ISSN: 1103-8152. (2). s 33 - 48.
  • Kalsås, Vidar Fagerheim (2019). Frå nordisk eksepsjonalisme til provinsialisering av Norden.
  • Kalsås, Vidar Fagerheim (2018). Historiebruk og talehandlingsteori: Forklaringsstrategiar for det som skjer med, i og rundt historie i skulen..
  • Kalsås, Vidar Fagerheim (2017). Historiske forteljingar om romani og romer i undervisningstekstar.
  • Kalsås, Vidar Fagerheim (2016). Musea og skulen som etnopolitiske aktørar? Utfordringar ved formidling av minoritetshistorie.
  • Kalsås, Vidar Fagerheim (2016). Skolen, museer og minoriteter: Utfordringer ved formidling av minoritetshistorie.
  • Kalsås, Vidar Fagerheim (2016). The Representation of Romani History at the Exhibition Latjo-Drom – The Romani/Travellers´ Culture and History..
  • Kalsås, Vidar Fagerheim (2014). Kategorisering av resandefolket og romanifolket mellom 1970 og 2010; Frå ekskludering til inkludering.

Last changed: 23.10.2018 15:10