Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Office:
E2064 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Haslum, Vidar (2023). Plurale stedsnavn, genusskiftet og forklaringsproblemet. Namn och bygd. ISSN: 0077-2704. (111). s 5 - 12.
 • Haslum, Vidar (2021). Multimodale talemålstekster i undervisningen. Utviklingstrekk og didaktiske vurderinger. Norsk språk i rom og tid. ISBN: 9788283900682. Novus Forlag. Artikkel. s 209 - 235.
 • Haslum, Vidar (2019). Klassifisering av yngre bostedsnavn. Geografiske, kronologiske og kontekstuelle variasjoner. Norna-rapporter. ISSN: 0346-6728. s 17 - 27.
 • Haslum, Vidar (2018). Rovviltets plass i stedsnavn på Agder. Rovvilt. ISBN: 978-82-8316-070-3. Bokbyen forlag. Rovviltets plass i stedsnavn på Agder. s 241 - 253.
 • Haslum, Vidar (2019). Vadrås. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN: 0800-4684. (35). s 89 - 97.
 • Haslum, Vidar (2015). Den bestemte artikkelen i stedsnavn. En midtskandinavisk innovasjon. Norna-rapporter. ISSN: 0346-6728. (92). s 87 - 103.
 • Haslum, Vidar (2012). Hvor lenge har kristiansandere skarret på r-en?. Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. ISBN: 978-82-7099-704-6. Novus Forlag. Artikkel. s 157 - 172.
 • Haslum, Vidar (2012). Navngivningsprinsipper og språkutvikling. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN: 0800-4684. 29s 31 - 45.
 • Haslum, Vidar (2011). På sporene av en tapt språkkompetanse. Språklig rekonstruksjon i et onomastisk perspektiv. Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.-13. mai 2010. ISBN: 978-91-7276-086-8. Norna. Artikkel. s 119 - 132.
 • Haslum, Vidar (2009). En sterk trang til å normere - som fylte et behov? En sammenlikning av Ivar Aasens grammatik/ordbog og navnebog. Språknormering: i tide og utide. ISBN: 978-82-7099-518-9. Novus Forlag. s 145 - 156.
 • Haslum, Vidar (2009). Fornavnsskikk og lokalhistorie. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN: 0017-9841. 46 (1). s 57 - 72.
 • Haslum, Vidar (2005). Navnerenessanse eller gammel navneskikk eller begge deler? Navngivningsmønstre i store søskenflokker på Agder i perioden 1880-1940. Person- og stadnamn under den nordiske namnerenessansen. Rapport frå NORNAs 34. symposium, Dømmesmoen 10.-12. september 2004. ISBN: 8271175475. Høgskolen i Agder. Artikkel. s 123 - 142.
 • Haslum, Vidar (2005). Vidar Haslum: Artikkelløse stedsnavn i norsk talespråk. Doktordisputas. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN: 0800-4684. 22s 7 - 56.
 • Haslum, Vidar (2004). Bløte konsonanter. Novasjon eller reliktfenomen i sørnorske dialekter?. Maal og Minne. ISSN: 0024-855X. 2 (2004). s 148 - 160.
 • Haslum, Vidar (2002). Induktive og deduktive systemer i norsk stedsnavnforskning. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN: 0800-4684. 19s 37 - 53.
 • Haslum, Vidar (2002). Om avgrensning av stedsnavnkategorier og teori. Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 4. ISSN: 0355-7995. (4). s 124 - 148.
 • Haslum, Vidar (2000). Stadnamn som nesten gløymd tradisjon. Den Nasjonale konferansen i namnegransking. ISSN: 0801-7956. s 93 - 101.
 • Haslum, Vidar (1999). Melding av: Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes. 27. desember 1998. Redigert av Gunnstein Akselberg og Jarle Bondevik. Norsk Bokreidingslag. Bergen. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN: 0800-4684. 16s 109 - 117.
 • Haslum, Vidar (1998). Mellom språkvitenskap og kartografi. Noen problemstillinger og avveininger knyttet til kartografisk navnebehandling. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN: 0800-4684. (15). s 18.
 • Haslum, Vidar (1996). Kva er eit stadnamn?. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN: 0800-4684. (13). s 7 - 34.
 • Haslum, Vidar (1992). Gårdsgrensene i Birkenes - og på Agder. Årsskrift Agder historielag. ISSN: 0801-4388. (68). s 103 - 128.
 • Haslum, Vidar (1989). Private vasskraftverk i Birkenes. Årsskrift - Birkenes historielag. ISSN: 0800-3033. (8). s 31 - 48.
 • Haslum, Vidar (2022). Stedsnavn i Birkenes. ISBN: 978-82-8390-096-5. Novus Forlag. s 792.
 • Haslum, Vidar (2010). Stedsnavn i Tveit. En lokalhistorisk innsamling. Tveit prestegård. Gnr. 110. Tveit, Kristiansand, Vest-Agder. ISBN: 978-82-998589-0-8. Tveit historielag. s 40.
 • Haslum, Vidar (2012). Stedsnavn i Sannidal. En lokalhistorisk innsamling. Mørland. Gnr. 75. Sannidal herred, Kragerø, Telemark. ISBN: 978-82-998589-1-5. Sannidal historielag. s 48.
 • Haslum, Vidar (2004). Stedsnavn fra Levangsheia. ISBN: 82-303-0320-7. Vidar Haslum. s 432.
 • Haslum, Vidar (1999). Stedsnavn fra ei uthavn på Skagerrakkysten. Portør. Skåtøy herred, Kragerø, Telemark. Vidar Haslum. s 24.
 • Haslum, Vidar (1999). Stedsnavn på og omkring Bruntangen og Kålstangen. Skåtøy herred, Kragerø, Telemark. Vidar Haslum. s 24.
 • Haslum, Vidar (1999). Stedsnavn fra Støle og Tonstøl. Skåtøy herred, Kragerø, Telemark. Vidar Haslum. s 32.
 • Haslum, Vidar (1999). Stedsnavn fra Haslum. Skåtøy herred, Kragerø, Telemark. Vidar Haslum. s 44.
 • Haslum, Vidar (1998). Stedsnavn fra en bondegård ved sjøen. Ellingsvika i Telemark fylke, ved grensen til Aust-Agder. 24. s 24.

Research groups

Last changed: 19.12.2018 09:12