0
Jump to main content

Unni Bogstrand Segberg

Assistant Professor

 
Office:
I2062 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Segberg Unni Fagdidaktikk i Kroppsøving (2008).
 • Gundersen Kari Aasen, Segberg Unni, Mjaavatn Per Egil, Motorikk og sosiale ferdigheter blant 7-åringer (2003). Spesialpedagogikk . ISSN 0332-8457. 68 (7), s 4 - 9
 • Segberg Unni Bogstrand Talentutvikling,- motorikk, miljø, motivasjon (2014).
 • Segberg Unni Bogstrand Hvorfor blir de beste best? Motorikk, miljø (2014).
 • Segberg Unni Bogstrand Fysisk aktivitet, bevegelseslek og idrett i SFO- hvorfor og hvordan? (2014).
 • Segberg Unni Bogstrand Hvorfor blir de beste best- en fysiomotorisk og psykososial tilnærming (2013).
 • Segberg Unni Bogstrand Hvorfor blir de beste best-mål og verdier i barneidretten (2013).
 • Segberg Unni Bogstrand Idrett for barn- et psykososialt perspektiv (2012).
 • Segberg Unni Bogstrand Betydningen av motorisk stimulering i barnehagen (2011).
 • Segberg Unni Bogstrand Talent- og spillerutvikling. Er vi på rett vei? (2011).
 • Segberg Unni Bogstrand Motorikkens betydning for barn i barnehagen (2011).
 • Segberg Unni Bogstrand Hvorfor blir de beste best? (2011).

Last changed: 21.06.2018 14:06

Share study by email