Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Office:
E2052 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

My research centers on questions of 19th, 20th and 21st century Scandinavian literature, with an emphasis on Norwegian literature. I have devoted attention to the meaning of the body, representations of trauma, text and image studies, and I have written literary history. My current main project belongs to the memory studies field, where I am exploring contemporary representations of the Second World War in Norway.

 

Work experience

I have been lecturer at the University of Hamburg (1983-85); editor and editorial director at Aschehoug Publishing House, Oslo (1985-93); assistant professor, associate professor and full professor at the University of Agder (1993 to present). 

I am p.t. board member of Centre for Advanced Study, Oslo, and have been member of a Review Panel at Riksbankens Jubileumsfond, Stockholm (2019-2022).

I am member of Agder Academy of Sciences and Letters, The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters in Trondheim, and The Royal Society of Arts and Sciences in Gothenburg.

Selected publications

I have written the most read article in Ibsen Studies:

What Did Nora Do? Thinking Gender with A Doll's House.

Ibsen Studies, Volume 5, Issue 2, 2005

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15021860500424254#.VRQe6PmG_Ns

 Article views: 7717 (August 2023). ResearchGate: 3544 (August 2023).

Scientific publications

 • Langås, Unni (2023). Bjørnson, Skram, kristendommen og patriarkatet. Säkularisierung erzählen. Entwürfe skandinavischer Literatur um 1900. ISBN: 978-3-96821-945-5. Rombach Druck- und Verlagshaus. kapittel. s 259 - 278.
 • Langås, Unni (2023). Hva kan arves? Om skyld, vold og seksualitet i to nordiske krigsminneromaner.. Scandinavistica Vilnensis. ISSN: 2029-2112. 17 (3). s 405 - 422. doi:10.15388/ScandinavisticaVilnensis.2023.20.
 • Langås, Unni (2021). Krigsminner i nye norske romaner. Tid for anerkjennelse. Andre verdenskrig i fortid og nåtid.. ISBN: 978-82-02-74817-3. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 7. s 169 - 192.
 • Langås, Unni (2021). Terrorens historiske røtter. 22. juli Kjartan Fløgstads roman Due og drone. 30 Years of Norwegian Language and Literature in Romania at Babeş-Bolyai University. ISBN: 978-606-37-1222-7. Presa Universitară Clujeană. kapittel. s 135 - 146.
 • Langås, Unni (2020). 'To assume oneself already dead?' Fototekstuell selviscenesettelse i Alix Cléo Roubauds Alix's Journal.. Att skriva med ljus. 13 essäer om litteratur och fotografi.. ISBN: 978-91-7061-311-1. Makadam Förlag. Kapittel. s 191 - 212.
 • Langås, Unni (2020). (Miss-)Verstanden? Camilla Colletts Amtmandens Døtre in Literaturkritik, Literaturgeschichte und Literaturwissenschaft.. Literarische Irrtümer. Figurationen des Irrtums in der skandinavischen Literatur.. ISBN: 978-3-96821-638-6. Rombach Druck- und Verlagshaus. Kapittel. s 23 - 46.
 • Langås, Unni (2020). Terrorizing Images and Traumatic Anticipation in Michael Cunningham’s The Hours. Terrorizing Images. Trauma and Ekphrasis in Contemporary Literature. ISBN: 978-3-11-069403-1. Walter de Gruyter (De Gruyter). Kapittel. s 67 - 84.
 • Langås, Unni (2019). Erotikk og reise i traumatisk erindring. Madame Nielsens Det højeste væsen mellom myte og politikk. European Journal of Scandinavian Studies. ISSN: 2191-9399. 49 (2). s 356 - 374. doi:10.1515/ejss-2019-0027.
 • Langås, Unni (2019). Poesi i krisens tid. Fire dikt om 22. juli. En ny kritik. ISBN: 978-87-93358-70-6. Forlaget Spring. kapittel. s 155 - 171.
 • Langås, Unni (2018). Intermedialitet i det postmoderne. Bilder og kulturelle referanser i Madame Nielsens roman Invasionen. En fremmed i flygtningestrømmen (2016). Schriftfest / Festschrift. Für Annegret Heitmann. ISBN: 978-3-8316-4689-0. Herbert Utz Verlag. Artikkel. s 221 - 236.
 • Langås, Unni (2018). Urban Space and Gender Performativity in Knut Hamsun's Hunger and Cora Sandel's Alberta and Freedom.. Humanities. ISSN: 2076-0787. 7 (4). doi:10.3390/h7040128.
 • Langås, Unni (2017). Arkivet som kunstnerisk konsept. Monica Aasprongs Soldatmarkedet.. Nordisk samtidslyrik. ISBN: 978-87-7112-629-7. Aalborg Universitetsforlag. Artikkel. s 125 - 152.
 • Langås, Unni (2017). Literary Studies and the Challenge of Trauma. The Future of Literary Studies. ISBN: 978-82-7099-900-2. Novus Forlag. Artikkel. s 149 - 160.
 • Langås, Unni (2017). Nærhed på afstand hos Hanne Ørstavik. Nordisk kvindelitteraturhistorie. Over alle grænser 1990-2015. ISBN: 9788740830422. Syddansk Universitetsforlag. Kapittel 3. s 31 - 40.
 • Langås, Unni (2016). "22. juli." Litterære konstruksjoner av et nasjonalt traume.. European Journal of Scandinavian Studies. ISSN: 2191-9399. 46 (1). s 81 - 101. doi:10.1515/ejss-2016-0006.
 • Langås, Unni (2016). Det indeksikalske bildet. Erindringsspor i Tua Forsströms diktsamling En kväll i oktober rodde jag ut på sjön.. Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning. ISSN: 2464-4137. 1 (1). s 38 - 50. doi:10.18261/issn.2464-4137-2016-01-04.
 • Langås, Unni (2016). Trauma fiction and media images in two Norwegian novels.. Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia. ISSN: 1220-0484. (LXI). s 93 - 106.
 • Langås, Unni (2015). Avantgardens kamp med kjønnet. Fahlströms, Højholts og Thomsens poetiske manifester.. Kjønnskrift/Kønskrift/Könskrift. ISBN: 978-82-90359-92-3. Alvheim og Eide akademisk forlag. Kapittel 1. s 17 - 33.
 • Langås, Unni (2015). Litteratur i lidelsens tid. Om Dantes oske.. Poesi på alle kantar. Festskrift til Paal-Helge Haugen. ISBN: 978-82-02-44862-2. Cappelen Damm AS. kapittel. s 153 - 171.
 • Langås, Unni (2014). Beholde barnet? Faser i abortens litterære og juridiske historie. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. «LITERATŪRA un LIKUMS»: Skandināvijas tautu kultūra un literatūra starptautiskā un starpdisciplinārā skatījumā. ISBN: 978-9984-45-860-1. University of Latvia Press. Kapittel. s 140 - 148.
 • Langås, Unni (2014). Den lille løken og verdensøkonomien. Langdiktet "Tulipan" fra Øyvind Rimbereids Herbarium (2008). Nordisk samtidspoesi : særlig Øyvind Rimbereids forfatterskap. ISBN: 978-82-7518-218-8. Oplandske Bokforlag. Artikkel. s 220 - 247.
 • Langås, Unni (2014). Nærhed på avstand hos Hanne Ørstavik. Nordisk Kvindelitteraturhistorie. ISBN: 0000000000. Munksgaard Forlag. artikkel. s - - -.
 • Langås, Unni (2014). Sorgens bilder, sorgens språk. Fotografi og minner i Jacques Roubauds Noe svart. Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur. ISBN: 978-82-321-0244-0. Akademika forlag. artikkel. s 85 - 100.
 • Langås, Unni (2013). Dikt på utstilling. Ute og inne. Diktet utenfor diktsamlingen. Modernisme i nordisk lyrikk 6. ISBN: 978-82-90359-88-6. Alvheim og Eide akademisk forlag. Vitenskapelig artikkel. s 207 - 233.
 • Langås, Unni (2013). Fanget av fortid. Tre traumefortellinger av Jon Fosse. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. 100 (3). s 217 - 234.
 • Langås, Unni (2013). Fragment av et nakent liv. Kunst, kropp og kjønn i Cora Sandels Paris. Litteratur på stedet. Til Anne-Marie Mai. ISBN: 978-87-7674-775-6. Syddansk Universitetsforlag. artikkel. s 137 - 144.
 • Langås, Unni (2013). Immer schuldig. Herta Müllers Roman Atemschaukel - ein Bericht von Trauma. Dichtung und Diktatur ̶ Die Schriftstellerin Herta Müller. ISBN: 978-3-8260-5246-0. Verlag Königshausen & Neumann. Artikkel. s 149 - 170.
 • Langås, Unni (2013). Litterært begjær. Momenter til en psykoanalytisk tolkning av Tarjei Vesaas' novelle "Vesle-Trask". Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN: 0806-8623. 25 (1). s 26 - 37.
 • Langås, Unni (2012). 'Du torkar pannan med en ros och rekommenderar dess törnen.' Nordisk blomsterdiktning på 2000-tallet. Poesi postmillennium : Lyrikk i første tiåret av 2000-talet (Modernisme i nordisk lyrikk; 5). ISBN: 978-82-90359-86-2. Alvheim og Eide akademisk forlag. Kapittel 8. s 163 - 188.
 • Langås, Unni (2012). Om å bære dødens tyngde. Fotografier og visuelle fortellestrategier i Gaute Heivolls roman Himmelarkivet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. 112 (2). s 66 - 85.
 • Langås, Unni (2012). Tausheten og traumene. Herta Müllers Pustegynge. Diktning og diktatur: Herta Müllers forfatterskap. ISBN: 978-82-10-05228-6. Tiden. Kapittel. s 133 - 158.
 • Langås, Unni (2011). A Portrait of the Author as an Old Man: Knut Hamsun's On Overgrown Paths. Knut Hamsun: Transgression and Worlding. ISBN: 9788251927284. Tapir Akademisk Forlag. kapittel. s 85 - 101.
 • Langås, Unni (2011). Eldrid Lunden: Dialogues in Poetry. IASS 2010 Proceedings. Föredrag vid den 28:e studiekonferansen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3 - 7 august 2010. ISBN: 978-91-7473-839-1. Lund University Open Access. artikkel.
 • Langås, Unni (2011). I bruddets tegn. Ronja rövardotter som kritikk av kjønnsnormer. Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen : festskrift til Rolf Romøren. ISBN: 9788292712504. Portal forlag. Kapittel. s 226 - 236.
 • Langås, Unni (2011). Litteraturens materialitet. Estetisk refleksjon og poetisk praksis hos Paal-Helge Haugen. Norsk avantgarde. ISBN: 978-82-7099-649-0. Novus Forlag. Kapittel 34.. s 477 - 492.
 • Langås, Unni (2011). Trusselretorikk og framtidsscenarier i debatten om kjønnsnøytral ekteskapslov. Til rette ektefolk. Holdninger til homofili og ekteskap. ISBN: 978-82-92712-39-9. Portal forlag. artikkel. s 88 - 104.
 • Langås, Unni (2010). Plastiske ord. Skulpturdikt i norsk og dansk etterkrigslyrikk. Samspill mellom kunstarter. Modernisme i nordisk lyrikk 4. ISBN: 9789521067433. Finsk, finskugriska och nordiska Intistutionen. faglig_bok_forlag. s 79 - 102.
 • Langås, Unni (2010). Samspill mellom kunstartene. Innledning. Samspill mellom kunstarter. Modernisme i nordisk lyrikk 4. ISBN: 9789521067433. Finsk, finskugriska och nordiska Intistutionen. faglig_bok_forlag. s 5 - 11.
 • Langås, Unni (2009). Between Experience and Representation. Intimacy and Identity in Texts by Vita Andersen and Marion Hagen. Scandinavian Studies. ISSN: 0036-5637. 81 (2). s 141 - 156.
 • Langås, Unni (2009). Fra Japan til Norden. Om nordiske gjendiktninger av haikudikt. Nordisk lyrikktrafikk. Modernisme i nordisk lyrikk 3. ISBN: 978-952-10-6003-8. Helsinki University Press. s 120 - 142.
 • Langås, Unni (2008). Gravstedet i nyere nordisk lyrikk. Stedet. Modernisme i nordisk lyrikk 2. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors u. faglig_bok_forlag. s 13 - 31.
 • Langås, Unni (2008). Kjønnets materialitet eller materialitetens kjønn? En diskusjon av Judith Butlers Bodies that Matter. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN: 0809-6341. (4). s 5 - 22.
 • Langås, Unni (2008). Perceptual interaction. Synaesthetic explorations in Eldrid Lunden's modernist poetry. Krysninger. Nye perspektiver på moderne nordisk lyrikk. Unipub forlag. s 133 - 150.
 • Langås, Unni (2008). Vennskap, intimitet og erotiske relasjoner mellom kvinner. Om "Jenny" av Sigrid Undset og "Det hendte ingenting" av Ebba Haslund. Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger. Tapir Akademisk Forlag. s 119 - 135.
 • Langås, Unni (2007). City Seductions: Consumer Culture and New Designs of Desire in the 1880s. Urban Preoccupations. Mental and Material Landscapes. Fabrizio Serra Editore. s 217 - 228.
 • Langås, Unni (2007). Eldrid Lunden's Poetry 1968-2000. An Introduction. Tuula Hökkä (ed.): Toiset ambivalentit äänet. Essays in Feminine Poetics in Nordic Countries. ntamo. faglig_bok_forlag. s 9 - 41.
 • Langås, Unni (2006). Anne Birgitte Richard: Køn og kultur. 1930ernes og 1940ernes kamp om køn, kultur og modernitet læst gennem kvindernes tekster. Doktordisputas, Roskilde Universitetscenter 27. mai 2005. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. (2). s 166 - 180.
 • Langås, Unni (2006). Birgitta Johansson, "Befrielsen är nära." Feminism och teaterpraktik i Margareta Garpes och Suzanne Ostens 1970-talsteater. Samlaren: tidsskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur. ISSN: 0348-6133. 127s 521 - 529.
 • Langås, Unni (2006). Kunsten å røpe alt. Kroppens språk i Garman & Worse. " - ut i det ukjente." Festskrift til Erik Østerud på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. s 115 - 126.
 • Langås, Unni (2005). Den litterære kroppen. Hamsuns Sult og en moderne sensibilitet. Agder Vitenskapsakademi Årbok 2004. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 101 - 115.
 • Langås, Unni (2005). Ettermælets funksjon i Per Sivles liv og forfatterskap. Scripta Neophilologica Posnaniensia. Adam Mickiewicz Universitet. faglig_bok_institusjon. s 18.
 • Langås, Unni (2005). Kroppen i tro og tanke. En historisk-filosofisk introduksjon. Unni Langås (red.): Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 14 - 42.
 • Langås, Unni (2005). Kunstig liv. Simulasjon og sykdom i Et dukkehjem. I skriftas lys og teatersalens mørke. Ein antologi om Ibsen og Fosse. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 51 - 79.
 • Langås, Unni (2005). Könets dilemma. Feminism och litteraturforskning. Feministiska litteraturanalyser 1972-2002. Studentlitteratur AB. s 127 - 147.
 • Langås, Unni (2005). Modernismens klippe - belyst ved fire nordiske lyrikere. Modernisme i nordisk lyrikk 1. Nordica Helsingiensia. faglig_bok_forlag. s 41 - 61.
 • Langås, Unni (2005). Uten nåde. Begjær og besettelse i Amalie Skrams Forraadt. Unni Langås (red.): Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 104 - 120.
 • Langås, Unni (2005). What did Nora do? thinking gender with A doll's house. Ibsen Studies. ISSN: 1502-1866. V (Vol. 5, no. 2). s 148 - 171.
 • Langås, Unni (2004). Fins Gud? Religion og retorikk i Jon Fosses drama Barnet. Drude von der Fehr og Jorunn Hareide (red.): Tendensar i moderne norsk dramatikk. Det Norske Samlaget. s 227 - 248.
 • Langås, Unni (2004). Gender, Power, Poetry: The Example of Eldrid Lunden. Gender - Power - Text. Nordic Culture in the Twentieth Century. Norvik Press. s 185 - 200.
 • Langås, Unni (2004). Punktromanens poetikk. Paal-Helge Haugens 'Anne' i et tekst-bilde-perspektiv. Fortællingen i Norden efter 1960. Aalborg Universitetsforlag. s 58 - 73.
 • Langås, Unni (2004). The Impact of Nora: Performing Gender with Butler and Ibsen. The New Woman and the Aesthetic Opening. Unlocking Genderin Twentieth-Century Texts. Södertörn Academic Studies. s 51 - 66.
 • Langås, Unni (2003). Litterære tårer. Et aspekt ved Bjørnsons bondefortellinger. ?. 6 (2). s 137 - 152.
 • Langås, Unni (2003). Romantikkens kropp. Henrik Wergeland i et kjønnsperspektiv. ?. (2). s 162 - 180.
 • Langås, Unni (2003). Svar til Lombnæs. ?. (4). s 378 - 380.
 • Langås, Unni (2003). The Struggle for the Body. Hysteria and Rebellion in Amalie Skram's Novel Professor Hieronimus. ?. 75 (1). s 55 - 88.
 • Langås, Unni (2002). Bryllup eller begravelse? Den parodiske slutten på Amtmandens Døtre. Janet Garton and Michael Robinson (eds.): On the Threshold. New Studies in Nordic Literature. Norvik Press. s 129 - 135.
 • Langås, Unni (2002). Fascinasjon og uhygge. Kunsten og døden som kvinne i Henrik Ibsens Når vi døde vågner. ?. (1). s 28 - 50.
 • Langås, Unni (2002). Forførelsens former. Et litterært motivs møte med det moderne. Kvinneforskning. ISSN: 0806-6256. (03.feb). s 38 - 55.
 • Langås, Unni (2002). Orfisk inspirasjon i Gunvor Hofmos poesi. Ole Karlsen (red.): En vei som skumrer mine bilder frem. Om Gunvor Hofmos forfatterskap. Unipub forlag. s 53 - 64.
 • Langås, Unni (2001). Kjønnets dilemma. Feminisme og litteraturforskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. (1). s 95 - 106.
 • Langås, Unni (2001). Orfinen inspiraatio Gunvor Hofmon runoudessa. Romanttinen moderni. Kirjoituksia runouskäsityksistä. Toimittanut Tuula Hökkä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. s 206 - 218.
 • Langås, Unni (2000). "I dette Brev skal jeg lægge al min Kunst og mit hele Hjerte." Welhavens kjærlighetsbrev til Ida Kjerulf. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN: 0809-2044. (2). s 106 - 121.
 • Langås, Unni (1998). Intet er hans stoff. Om Jon Fosses dramatikk. ?. (3). s 197 - 211.
 • Langås, Unni (1997). Den produktive vegring. En lesning av Liv Køltzows novelle "Nå". ?. (2). s 221 - 230.
 • Langås, Unni (1996). Lyrikeren Inger Elisabeth Hansen. ?. (12). s 69 - 86.
 • Langås, Unni (2023). Krigsminner i samtidslitteraturen. ISBN: 978-82-450-4412-6. Fagbokforlaget. s 292.
 • Armstrong, Charles Ivan; Langås, Unni (2020). Terrorizing Images: Trauma and Ekphrasis in Contemporary Literature. ISBN: 9783110692907. Walter de Gruyter.
 • Armstrong, Charles Ivan; Langås, Unni (2020). Terrorizing Images. Trauma and Ekphrasis in Contemporary Literature. ISBN: 978-3-11-069403-1. Walter de Gruyter. s 204.
 • Langås, Unni; Sanders, Karin (2016). Litteratur inter artes. Nordisk litteratur i samspill med andre kunstarter.. ISBN: 978-82-8314-071-2. Portal forlag. s 428.
 • Langås, Unni (2016). Traumets betydning i norsk samtidslitteratur. ISBN: 978-82-450-1963-6. Fagbokforlaget. s 193.
 • Langås, Unni (2015). Poesi på alle kantar. Festskrift til Paal-Helge Haugen. ISBN: 978-82-02-44862-2. Cappelen Damm AS. s 282.
 • Langås, Unni; Kjerkegaard, Stefan (2013). Diktet utenfor diktsamlingen. Modernisme i nordisk lyrikk 6. ISBN: 978-82-90359-88-6. Alvheim og Eide akademisk forlag. s 236.
 • Langås, Unni; Leer-Salvesen, Paul (2011). Til rette ektefolk. Holdninger til homofili og ekteskap. ISBN: 978-82-92712-39-9. Portal forlag. s 205.
 • Møller Jensen, Elisabeth; Langås, Unni; Larsson, Lisbeth; Mai, Anne-Marie; Richard, Anne Birgitte; Schottenius, Maria (1997). Nordisk kvindelitteraturhistorie, bind fire. På jorden. 1960-1990. ISBN: 87-16-14661-1. Munksgaard-Rosinante. s 597.
 • Langås, Unni (1999). Forandringens former. En studie i Liv Køltzows forfatterskap 1970-1988. ISBN: 8203181988. Aschehoug & Co. s 376.
 • Langås, Unni (2010). Samspill mellom kunstarter. Modernisme i nordisk lyrikk 4. ISBN: 9789521067433. Finsk, finskugriska och nordiska Intistutionen. s 161.
 • Langås, Unni (2010). Dialogues in Poetry. An Essay on Eldrid Lunden. ISBN: 8290359829. Alvheim og Eide akademisk forlag. s 260.
 • Langås, Unni (2007). Dialog. Eldrid Lundens dikt 1968-2005. ISBN: 9788274773028. Unipub forlag. s 227.
 • Langås, Unni (2005). Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag. ISBN: 8276346936. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 266.
 • Langås, Unni (2004). Kroppens betydning i norsk litteratur 1800-1900. ISBN: 8245002631. Fagbokforlaget. s 311.
 • Grønstøl, Sigrid Bø; Langås, Unni (2001). Tanke til begjær. Nylesingar i nordisk lyrikk. ISBN: 8202196558. Cappelen Damm Akademisk. s 303.
 • Langås, Unni (2023). Haunting Legacies. Perpetrator Fictions in Post-War Norwegian Memory Culture..
 • Langås, Unni (2023). Krigsforbryter i familien..
 • Langås, Unni (2023). Jon Fosse vant Nobelprisen i litteratur.
 • Langås, Unni (2023). Krigsforbryter i familien. Litterære oppgjør fra etterkommernes perspektiv..
 • Langås, Unni (2023). Nations and emotions. Wartime love affairs in contemporary fiction.
 • Langås, Unni (2023). "Var du ikkje redd." Aspekter av angst i Jon Fosses forfatterskap..
 • Langås, Unni (2023). Angsten for arven. Om krigsforbrytere og deres etterkommere..

Last changed: 29.08.2023 09:08