Torunn Skåltveit Olsen - Universitetet i Agder
0
Jump to main content

Torunn Skåltveit Olsen

Associate Professor

Assistant Professor

E-mail:
torunn.s.olsen@uia.no
Telephone:
37 23 31 62
Office:
A164 ( Jon Lilletunsvei 3, Grimstad )
Office hours:
8 am - 3.30 pm
Department:
Department of Working Life and Innovation

Background

Torunn Skåltveit Olsen is an Associate Professor at the Department of Working Life and Innovation at the School of Business and Law at the University of Agder. She holds a Master’s degree in Economics, specializing in Industrial Relations, from the London School of Economics and Political Science.

 

Olsen’s current research spans from Corporate Social Responsibility, sick leave and the healthy workplace, part-time employment, and young disabled.

 

In her career, Olsen has led and participated in more than 40 research projects, including several international projects. Her research is published in a number of national and international journals, such asInternational Review of Psychiatry, Tidsskrift for samfunnsforskning, Søkelys på arbeidslivet, Tidsskrift for forskning i sygdom & samfund,andQualitative Social Work.

 

Olsen heads the study program for the University of Agder’s Bachelor Program in Economics and Administration in Grimstad. Prior to joining the university, Olsen was a long-standing researcher for Agderforskning and research foundation Fafo. Olsen has participated in several international networks for work-related research, and she has taken the initiative and led regional academic working life forums in Southern Norway.

 

Olsen is a widely used speaker at conferences and seminars at home and abroad, and a contributor of popular articles and op-eds.

Last changed: 2017-12-08 18:38:58

Sectors

Publications

 • Hunnes Arngrim, Olsen Torunn Skåltveit, How to engage students in ethics and CSR? Evidence from blended learning (2018). INTED2017 Proceedings . ISSN 2340-1079. s 4885 - 4894 doi: 10.21125/inted.2018.0954
 • Jentoft Nina, Olsen Torunn Skåltveit, Against the flow in data collection: How data triangulation combined with a "slow" interview technique enriches data. (2017). Qualitative Social Work . ISSN 1473-3250. s 1 - 15 doi: 10.1177/1473325017712581
 • Amundsen Ivar, Kalsaas Bo Terje, Knudsen Jon Paschen, Olsen Torunn Skåltveit, Lean og den norske modellen - møte eller konflikt? (2014).
 • Olsen Torunn Skåltveit, Amble Nina, Magnussen May-Linda, Kvinners deltid og likestilling på Agder (2013).
 • Olsen Torunn Skåltveit, Jentoft Nina, Skal legen eller jeg bestemme? Utvidet rett til egenmelding i 365 dager (2013). Søkelys på arbeidslivet . ISSN 1504-8004. 30 (1-2), s 91 - 106
 • Olsen Torunn Skåltveit, Fleten Nils, Må sykefravær legitimeres med legemelding? (2012). Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund . ISSN 1604-3405. (16), s 105 - 126
 • Olsen Torunn S, Jentoft Nina, Et liv jeg ikke valgte : (2010). Søkelys på arbeidslivet . ISSN 1504-8004. 27 (3), s 206 - 216
 • Olsen Torunn Skåltveit Unge uføre - ofte utsatt for omsorgssvikt som barn (2010). Tidsskrift for velferdsforskning . ISSN 0809-2052. 3 (4),
 • Olsen Torunn S, Jentoft Nina, Kvåle Gro, Mange veier tilbake til arbeid Reaktivisering av varig uføretrygdede (2006).
 • Olsen Torunn S, Svendal Atle, Amundsen Ivar, More inclusive workplaces: Fact or fiction? The case of Norway (2005). International Review of Psychiatry . ISSN 0954-0261. 17 (5), s 375 - 384
 • Hunnes Arngrim, Olsen Torunn Skåltveit, How to engage students in ethics and CSR? Evidence from blended learning (2018). INTED2017 Proceedings . ISSN 2340-1079. s 4885 - 4894 doi: 10.21125/inted.2018.0954
 • Hunnes Arngrim, Olsen Torunn Skåltveit, How To Engage Students In Ethics And CSR? Evidence From Blended Learning (2018).
 • Olsen Torunn Skåltveit Tillitens betydning i den norske modellen (2017).
 • Strand Marit Elisabeth, Olsen Torunn Skåltveit, - Ikke tving Sørlandet til å utvikle seg (2017).
 • Olsen Torunn Skåltveit Ulikhet på Sørlandet (2017).
 • Jentoft Nina, Olsen Torunn Skåltveit, Against the flow in data collection: How data triangulation combined with a "slow" interview technique enriches data. (2017). Qualitative Social Work . ISSN 1473-3250. s 1 - 15 doi: 10.1177/1473325017712581
 • Olsen Torunn Skåltveit Et arbeidsliv i endring - hvilke trender og utviklingstrekk kjennetegner det nye arbeidslivet vi står overfor? (2015).
 • Hunnes Arngrim, Olsen Torunn Skåltveit, Økonomiutdanningens samfunnsansvar. Verdivalg i globaliseringens tidsalder. (2015).
 • Amundsen Ivar, Kalsaas Bo Terje, Knudsen Jon Paschen, Olsen Torunn Skåltveit, Lean og den norske modellen - møte eller konflikt? (2014).
 • Olsen Torunn Skåltveit, Jentoft Nina, En vanskelig start. En studie av tidlig innsats for å forebygge ung uførhet (2013).

Share study by email