0
Jump to main content

Torunn Skåltveit Olsen

Associate Professor

Assistant Professor

 
Office:
A164 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )
Office hours:
8 am - 3.30 pm

Torunn Skåltveit Olsen is an Associate Professor at the Department of Working Life and Innovation at the School of Business and Law at the University of Agder. She holds a Master’s degree in Economics, specializing in Industrial Relations, from the London School of Economics and Political Science.

Olsen’s current research spans from Corporate Social Responsibility, sick leave and the healthy workplace, part-time employment, and young disabled.

In her career, Olsen has led and participated in more than 40 research projects, including several international projects. Her research is published in a number of national and international journals, such asInternational Review of Psychiatry, Tidsskrift for samfunnsforskning, Søkelys på arbeidslivet, Tidsskrift for forskning i sygdom & samfund,andQualitative Social Work.

Olsen heads the study program for the University of Agder’s Bachelor Program in Economics and Administration in Grimstad. Prior to joining the university, Olsen was a long-standing researcher for Agderforskning and research foundation Fafo. Olsen has participated in several international networks for work-related research, and she has taken the initiative and led regional academic working life forums in Southern Norway.

Olsen is a widely used speaker at conferences and seminars at home and abroad, and a contributor of popular articles and op-eds.

Scientific publications

 • Hunnes, Arngrim Olsen, Torunn Skåltveit (2018). How to engage students in ethics and CSR? Evidence from blended learning. INTED2017 Proceedings. ISSN: 2340-1079. s 4885 - 4894. doi:10.21125/inted.2018.0954.
 • Ask, Torunn Alise Olsen, Torunn Skåltveit (2018). Utsatte Barn. Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. Kapittel 1. s 22 - 44.
 • Jentoft, Nina Olsen, Torunn Skåltveit (2017). Against the flow in data collection: How data triangulation combined with a "slow" interview technique enriches data.. Qualitative Social Work. ISSN: 1473-3250. s 1 - 15. doi:10.1177/1473325017712581.
 • Amundsen, Ivar Kalsaas, Bo Terje Knudsen, Jon Paschen Olsen, Torunn Skåltveit (2014). Lean og den norske modellen - møte eller konflikt?. Forskning møter praksis. ISBN: 978-82-8314-015-6. Portal forlag. Kapittel 1. s 27 - 43.
 • Olsen, Torunn Skåltveit Amble, Nina Magnussen, May-Linda (2013). Kvinners deltid og likestilling på Agder. Likestilling 2013. Kunnskap og innovasjon på Agder. ISBN: 978-82-92712-77-1. Portal forlag. Del 2 Likestilling på Agder: forskning og utvikling. s 73 - 92.
 • Olsen, Torunn Skåltveit Jentoft, Nina (2013). Skal legen eller jeg bestemme? Utvidet rett til egenmelding i 365 dager. Søkelys på arbeidslivet. ISSN: 1504-8004. 30 (1-2). s 91 - 106.
 • Olsen, Torunn Skåltveit Fleten, Nils (2012). Må sykefravær legitimeres med legemelding?. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund. ISSN: 1604-3405. (16). s 105 - 126.
 • Olsen, Torunn S Jentoft, Nina (2010). Et liv jeg ikke valgte :. Søkelys på arbeidslivet. ISSN: 1504-8004. 27 (3). s 206 - 216.
 • Olsen, Torunn Skåltveit (2010). Unge uføre - ofte utsatt for omsorgssvikt som barn. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN: 0809-2052. 3 (4).
 • Olsen, Torunn S Jentoft, Nina Kvåle, Gro (2006). Mange veier tilbake til arbeid Reaktivisering av varig uføretrygdede. Arbeid, velferd og samfunn. Arbeids- og velferdsdirektoratet. faglig_bok_institusjon. s 34 - 43.
 • Olsen, Torunn S Svendal, Atle Amundsen, Ivar (2005). More inclusive workplaces: Fact or fiction? The case of Norway. International Review of Psychiatry. ISSN: 0954-0261. 17 (5). s 375 - 384.
 • Olsen, Torunn Skåltveit (2018). Heltid, levekår og likestilling på Agder.
 • Olsen, Torunn Skåltveit (2018). Likestilling innebærer også bygging av heltidskultur.
 • Olsen, Torunn Skåltveit Hunnes, Arngrim (2018). Nordic industrial relations in the face of global capitalism: The case of Norwegian Air Shuttle ASA.
 • Olsen, Torunn Skåltveit (2018). Aust-Agder på uføretoppen..
 • Hunnes, Arngrim Olsen, Torunn Skåltveit (2018). How To Engage Students In Ethics And CSR? Evidence From Blended Learning.
 • Olsen, Torunn Skåltveit (2017). Tillitens betydning i den norske modellen.
 • Strand, Marit Elisabeth Olsen, Torunn Skåltveit (2017). - Ikke tving Sørlandet til å utvikle seg.
 • Olsen, Torunn Skåltveit (2017). Ulikhet på Sørlandet.

Sectors

Last changed: 21.10.2018 11:10

Share study by email