0
Jump to main content

Torild Marie Olsen

Associate Professor

 
Office:
E2065B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Olsen, Torild Marie (2015). Utelek som språklæringsarena. Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. ISBN: 978-82-450-1742-7. Fagbokforlaget. 4. s 63 - 78.
  • Olsen, Torild Marie (2020). Samtaler og språklæring. Å lære norsk som andrespråk gjennom samtaler med ansatte i barnehagen. ISBN: 978-82-05-52104-9. Gyldendal Akademisk. s 189.
  • Olsen, Torild Marie; Karsrud, Fridunn Tørå; Anne Gerd Grimsby, Haarr (2020). Muntlig fortelling i et flerkulturelt klasserom. Podkast episode 2.
  • Grimsby Haarr, Anne Gerd; Olsen, Torild Marie; Karsrud, Fridunn Tørå (2020). Muntlig fortelling i et flerkulturelt klasserom. Podkast episode 1.
  • Olsen, Torild Marie (2020). Kurs om fagfornyelsen og muntlige ferdigheter Vegårshei skule.
  • Olsen, Torild Marie (2015). Kulturelt mangfold i skolen.
  • Olsen, Torild Marie (2015). Kulturelt mangfold i skolen.
  • Olsen, Torild Marie (2015). Inkludering av språklige og kulturelle minoriteter i skolen.
  • Olsen, Torild Marie (2015). Språkmiljø og språkarbeid.
  • Olsen, Torild Marie (2015). Språkmiljø og språkarbeid.

Last changed: 17.05.2021 21:05