0
Jump to main content

Torild Marie Olsen

Associate Professor

 
Office:
E2065B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Olsen, Torild Marie (2015). Utelek som språklæringsarena. Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. ISBN: 978-82-450-1742-7. Fagbokforlaget. 4. s 63 - 78.
  • Olsen, Torild Marie (2015). Kulturelt mangfold i skolen.
  • Olsen, Torild Marie (2015). Kulturelt mangfold i skolen.
  • Olsen, Torild Marie (2015). Inkludering av språklige og kulturelle minoriteter i skolen.
  • Olsen, Torild Marie (2015). Språkmiljø og språkarbeid.
  • Olsen, Torild Marie (2015). Språkmiljø og språkarbeid.
  • Sundelin, Marit; Alstad, Gunhild Tomter; Olsen, Torild Marie (2015). Barnehagen som arena for andrespråksutvikling.
  • Olsen, Torild Marie (2010). Språkarbeid i planlagte og spontane situasjoner.

Last changed: 20.10.2020 11:10