0
Jump to main content

Tor-Inge Harbo

Professor

 
Office:
9I155 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Tor-Inge Harbo has a PhD in political science from the Free University in Beriln and a PhD in law from the European University Institute, Florence.

He has held leading positions in the Norwegian public administration.

Research interests

EU-law, international law, constitutional law, legal theory

Academic interests

Harbo has published extensively on topics of European law and European integration, constitutional law and legal theory. His last book was "The Function of Proportionality Analysis in European Law" published with Brill

Projects

 • Law

https://www.uia.no/forskning/handelshoeyskolen/juss

 • European Integration and Transnational Governance

https://www.uia.no/forskning/samfunnsvitenskap/european-integration-and-transnational-governance

Scientific publications

 • Harbo, Tor-Inge (2020). Challenging the rule of political liberalism. Examples from Europe and the U.S.. European Journal of Comparative Law and Governance. ISSN: 2213-4506. 7 (3). s 231 - 296. doi:10.1163/22134514-bja10006.
 • Harbo, Tor-Inge (2020). Folkerettspragmatisme. Kritisk juss. ISSN: 0804-7375. 46 (3). s 222 - 235. doi:10.18261/issn.2387-4546-2020-03-0.
 • Harbo, Tor-Inge (2020). Spesialnummer av Kritisk juss - introduksjon. Kritisk juss. ISSN: 0804-7375. 46 (3). s 155 - 165. doi:10.18261/issn.2387-4546-2020-03-01.
 • Harbo, Tor-Inge (2018). Grunnlovens autonomi: om forholdet mellom nasjonale og internasjonale menneskerettigheter. Lov og Rett. ISSN: 0024-6980. 57 (9). s 537 - 557. doi:10.18261/issn.1504-3061-2018-09-03.
 • Harbo, Tor-Inge (2018). Grunnlovens grense for anvendelse av den norske forsvarsmakten. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN: 0800-336X. 35 (2). s 151 - 164. doi:10.18261/issn.1504-3053-2018-02-05.
 • Harbo, Tor-Inge (2017). The Criterion of “Consistent and Systematic Manner” in Free Movement Law. The Reach of Free Movement. ISBN: 978-94-6265-195-1. T.M.C. Asser Press. chapter. s 205 - 226.
 • Harbo, Tor-Inge (2015). Forholdsmessighet i kontekst – Forholdsmessighetsvurderinger i norsk forvaltnings- og forfatningsrett. Lov og Rett. ISSN: 0024-6980. 54 (9). s 513 - 535.
 • Harbo, Tor-Inge (2014). Domstolsmakt - Rettslig overprøving av det anskaffelsesfaglige skjønnet. Lov og Rett. ISSN: 0024-6980. (2). s 77 - 88.
 • Harbo, Tor-Inge (2014). Menneskerettighetenes ideologiske fangenskap. Gud i Grunnloven. ISBN: 9788293097143. Frekk forlag. Kapittel. s 137 - 154.
 • Harbo, Tor-Inge (2012). Legal integration through judicial dialogue. The Practice of International and National Courts and the (De-)Fragmentation of International Law. ISBN: 9781849462471. Hart Publishing Ltd. Kapittel 8. s 167 - 184.
 • Harbo, Tor-Inge (2012). Religionsfrihet i Europa etter storkammerets krusifiks dom. Lov og Rett. ISSN: 0024-6980. (5). s 272 - 284.
 • Harbo, Tor-Inge (2010). The Function of the Proportionality Principle in EU Law. European Law Journal. ISSN: 1351-5993. 16 (2). s 158 - 185. doi:10.1111/j.1468-0386.2009.00502.x.
 • Harbo, Tor-Inge (2009). The European Economic Area Agreement: A Case of Legal Pluralism?. Nordic Journal of International Law. ISSN: 0902-7351. 78 (2). s 201 - 223. doi:10.1163/157181009X431758.
 • Harbo, Tor-Inge (2007). Ejendomsrettens grense rådighetsinnskrenking, reelle hensyn og norsk Høyesteretts rolle. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN: 0105-1121. 30 (2 = 117). s 32 - 61.
 • Harbo, Tor-Inge (2007). The Function of a European Basic Law: a Question of Legitimacy. ConWeb. ISSN: 1756-7556. (2).
 • Harbo, Tor-Inge (2007). Legitimising a European Constitution. A Limited, Pluralistic and Efficient Democratic Model for the European Union. ISBN: 978-3-8329-2702-8. Nomos Verlagsgesellschaft. s 290.
 • Harbo, Tor-Inge (2015). The Function of Proportionality Analysis in European Law. ISBN: 9789004277885. Brill Nijhoff. s 331.
 • Harbo, Tor-Inge (2021). Mener Wizz Air kan ha en god sak mot fylkeskommunen.
 • Harbo, Tor-Inge (2020). Folkerettspragmatisme.
 • Harbo, Tor-Inge (2020). Prelansering av spesialnummer i Kritisk juss om rettspragmatisme.
 • Harbo, Tor-Inge (2019). Forholdsmessighetsbegrensning i Grunnloven.
 • Harbo, Tor-Inge (2019). Konflikten mellom Stortinget og Høyesterett.
 • Harbo, Tor-Inge (2018). Et kritisk blikk på internasjonaliseringen av retten.

Last changed: 21.09.2020 06:09