Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Tom Flaten

Associate Professor

 
Office:
E2083A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Flaten, Tom; Birkeland, Nils Rune; Sørhaug, Jon Olav (2023). Fra «dørgende kjedelig» til «det forlokkende land»: Seks læreres perspektiver på språket som system og mulighet i videregående opplæring. ELLA – Education, Literature, Language – Utdanning, litteratur, språk. ISSN: 2704-0968. 1 (1). s 1 - 23. doi:10.58215/ella.3.
 • Birkeland, Nils Rune; Flaten, Tom; Sørhaug, Jon Olav (2022). Trøbbel med kjernen av norskfaget? En studie av norsklæreres møte med fagets kjerneelementer. Norsklæreren. ISSN: 0332-7264. (3). s 56 - 69.
 • Flaten, Tom; Vollan, Magnhild (2021). Bokmål, nynorsk eller språklig nøytral? En studie av målvedtak og målformpraksis i kommunene. Maal og Minne. ISSN: 0024-855X. 113 (2). s 75 - 113.
 • Flaten, Tom (2021). Skolebarninnsamlinga av stedsnavn på 1930-tallet – i Norge og på Agder. Norsk språk i rom og tid. ISBN: 9788283900682. Novus Forlag. s 93 - 121.
 • Vollan, Magnhild; Flaten, Tom (2018). Ukeprøva - en sentral, men uutforska teksttype i skolen. Sakprosa. ISSN: 1502-6000. 10 (2). doi:10.5617/sakprosa.5968.
 • Flaten, Tom (2022). Lærerinna og Lyngør. Olaug Åmots liv og virke. ISBN: 9788293895268. Bokhuset Forlag. s 150.
 • Flaten, Tom (2023). Konflikten som stoppa skolebarninnsamlingas nasjonale ambisjoner. Om stedsnavninnsamlinga i Norge på 1930-tallet.
 • Flaten, Tom; Føreland, Line Reichelt (2023). Norsklærerstudenters møte med det samiske.
 • Flaten, Tom (2023). Dypvåg-skolene og lærerinnene 1869-1960.
 • Flaten, Tom (2023). Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport sin betydning for lærerutdanningene.
 • Flaten, Tom (2023). Olaug Åmot: Lærerinna som satte dype spor i Lyngør.
 • Flaten, Tom (2023). Det samiske og det kvenske – fra undertrykking til stolthet og revitalisering.
 • Rambø, Gro-Renée; Flaten, Tom; Gunleifsen, Elin (2022). Linguistic and Semiotic Landscapes in Finnmark, Norway: historical multilingualism, language ideology and policy.
 • Flaten, Tom (2022). Lærerinna fra Gausdal.

Last changed: 8.09.2023 11:09