0
Jump to main content
 
Office:
E2019 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Sødal, Terje (2010). Trolldomsprosessene på Agder. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN: 0017-9841. 47 (1). s 15 - 33.
 • Sødal, Terje (2008). Dødsstraffen og de ti bud. Henrettelser på Agder 1604-1663. Egdene og de ti bud. Mentalitetshistorisk tilnærming til moral og rettsfølelse ca. 1600-2000. ISBN: 978-82-92927-01-4. Forskernettverk Agder. Artikkel. s 24 - 43.
 • Sødal, Terje (2018). Høvåg gårds- og slektshistorie bd. 4. ISBN: 978-82-02-61025-8. Cappelen Damm Akademisk. s 528.
 • Sødal, Terje (2016). Høvåg gårds- og slektshistorie bd. 3. ISBN: 978-82-8314-090-3. Portal forlag. s 533.
 • Sødal, Terje (2014). Høvåg gårds- og slektshistorie bd. 2. ISBN: 978-82-8314-025-5. Portal forlag. s 485.
 • Sødal, Terje (2013). Høvåg gårds- og slektshistorie, bd. 1. ISBN: 9788292712962. Portal forlag. s 476.
 • Sødal, Terje (2008). Til Skræk og Exempel. Trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder ca. 1550-1700. ISBN: 9788292712177. Portal forlag AS. s 197.
 • Sødal, Terje (2019). Lund torv og Vabuas historie fra steinalderen til i dag.
 • Sødal, Terje (2019). Trolldomsprosessene på Agder. Foredrag, BUL Kristiansand.
 • Sødal, Terje (2019). Om arbeidet med bygdebøkene for Høvåg..
 • Sødal, Terje (2018). Trolldomsprosessene på Agder og i Høvåg.
 • Sødal, Terje; Stylegar, Frans-Arne Hedlund (2018). Fyr og festninger. Guiding på ekskursjon.
 • Sødal, Terje (2018). Dødsstraff og henrettelser i Agder-fylkene på 1600-tallet. Foredrag, Holum historielag..

Last changed: 15.11.2019 12:11