Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Office:
E2031B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Fernee, Carina; Gabrielsen, Leiv Einar; Andersen, Anders Johan W.; Mesel, Terje (2020). Emerging stories of self: long-term outcomes of wilderness therapy in Norway. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. ISSN: 1472-9679. doi:10.1080/14729679.2020.1730205.
 • Drivenes, Karin; Haaland, Vegard Øksendal; Mesel, Terje; Tanum, Lars Håkon Reiestad (2019). Practitioners' positive attitudes promote shared decision-making in mental health care. Journal of Evaluation In Clinical Practice. ISSN: 1356-1294. 25s 1041 - 1049. doi:10.1111/jep.13275.
 • Bahus, Marianne; Friis, Pål; Mesel, Terje (2018). Pasientautonomi – en rettighet med moralske implikasjoner. Kritisk juss. ISSN: 0804-7375. 56 (2). s 56 - 78. doi:10.18261/ISSN.2387-4546-2018-02-02.
 • Freuchen, Anne; Mesel, Terje; Ulland, Dagfinn (2018). Suicide notes written by child and adolescent suicide victims: A qualitative textual analysis. Scandinavian Psychologist. ISSN: 1894-5570. 5doi:10.15714/scandpsychol.5.e9.
 • Gabrielsen, Leiv Einar; Eskedal, Leif Torvald; Mesel, Terje; Aasen, Gunnar Oland; Hirte, Martin; Kerlefsen, Reidun; Palucha, Vibeke; Fernee, Carina Ribe (2018). The effectiveness of wilderness therapy as mental health treatment for adolescents in Norway: a mixed methods evaluation. International Journal of Adolescence and Youth. ISSN: 0267-3843. s 1 - 16. doi:10.1080/02673843.2018.1528166.
 • Fernee, Carina Ribe; Mesel, Terje; Andersen, Anders Johan W.; Gabrielsen, Leiv Einar (2018). Therapy the natural way: A realist exploration of the wilderness therapy treatment process in adolescent mental health care in Norway. Qualitative Health Research. ISSN: 1049-7323. doi:10.1177/1049732318816301.
 • Fernee, Carina Ribe; Gabrielsen, Leiv Einar; Andersen, Anders Johan W.; Mesel, Terje (2016). Unpacking the Black Box of Wilderness Therapy: A Realist Synthesis. Qualitative Health Research. ISSN: 1049-7323. 27 (1). s 114 - 129. doi:10.1177/1049732316655776.
 • Mesel, Terje (2016). Lindrende sedering. Et alternativ til aktiv dødshjelp.. Moralske borgere : refleksjoner over etikk og samfunn. ISBN: 9788283140705. Portal forlag. kapittel 6. s 108 - 127.
 • Rohde, Gudrun-Elin; Kersten, Christian; Vistad, Ingvild; Mesel, Terje (2016). Spiritual well-being in patients with metastatic colorectal cancer receiving noncurative chemoterapy.. Cancer Nursing. ISSN: 0162-220X. 00doi:10.1097/NCC.0000000000000385.
 • Fernee, Carina Ribe; Gabrielsen, Leiv Einar; Andersen, Anders Johan W.; Mesel, Terje (2015). Therapy in the open air: Introducing wilderness therapy to adolescent mental health services in Scandinavia.. Scandinavian Psychologist. ISSN: 1894-5570. 2doi:10.15714/scandpsychol.2.e14.
 • Mesel, Terje (2014). Moralske avtrykk etter grove krenkelser :. Tidsskrift for sjelesorg. ISSN: 0333-3388. 34 (2). s 115 - 127.
 • Mesel, Terje (2013). "Han er ikke tung. Han er min bror" : om ansvar, anerkjennelse og sårbarhet. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. Kapittel. s 30 - 50.
 • Mesel, Terje (2013). Adverse events as moral challenges in health care. Theoretical and applied ethics. ISBN: 978-87-7112-116-2. Aalborg Universitetsforlag. Vitenskapelig artikkel.
 • Mesel, Terje; Leer-Salvesen, Paul (2013). Psykisk helse angår alle. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. Kapittel. s 12 - 14.
 • Mesel, Terje (2012). The necessary distinction between methodology and philosophical assumptions in healthcare research. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN: 0283-9318. 27 (3). s 750 - 756. doi:10.1111/j.1471-6712.2012.01070.x.
 • Mesel, Terje (2011). Å finne frem til den andre. Fader Paul : festskrift til Paul Leer-Salvesen. ISBN: 978-82-92712-53-5. Portal forlag. Artikkel.
 • Mesel, Terje (2002). Mellom bedehuset og mystikken. Bjorvand, Agnes Margrethe / Repstad, Pål (red.): "Bløde konsonanter -hard religion?". Kommunion forlag. s 50 - 63.
 • Henriksen, Jan-Olav; Mesel, Terje (2021). Shame’s Unwelcome Interruption and Responsive Movements. Body, Religion, Morality – an Interdisciplinary Study. ISBN: 978-82-02-71546-5. Cappelen Damm Akademisk. s 358.
 • Mesel, Terje (2017). Vlje til frihet. En manns fortelling om barndom og overgrep. ISBN: 978-82-8314-111-5. Portal forlag. s 241.
 • Mesel, Terje; Leer-Salvesen, Paul (2016). Moralske borgere : refleksjoner over etikk og samfunn. ISBN: 9788283140705. Portal forlag.
 • Mesel, Terje (2014). Når noe går galt. Fortelinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten. ISBN: 978-82-02-44427-3. Cappelen Damm Akademisk. s 270.
 • Mesel, Terje; Leer-Salvesen, Paul (2013). Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. s 298.
 • Mesel, Terje (2009). Legers profesjonsetikk - Refleksjon og mestring i en sykehuskultur. ISBN: 978-82-7634-823-1. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 308.
 • Mesel, Terje (2019). Reflections on the cost of being a professional. Analytical perspectives.
 • Bahus, Marianne; Friis, Pål; Mesel, Terje (2019). Patient Autonomy - A Human Right with Moral Implications.

Last changed: 29.04.2021 09:04