Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Office:
9I168 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Terje Heskestad is Professor at the Department of Economics and Finance at the School of Business and Law at the University of Agder. He holds a PhD in Accounting from NHH Norwegian School of Economics. He is also Head of Executive Education. 

Heskestad’s research focuses on how accounting is of relevance to the user and how periodic reporting best provides information relevant for management. 

He has published a number of articles in journals such as Beta, Regnskap og økonomi, Revisjon og regnskap og Praktisk økonomi og finans. Heskestad has also co-authored newer editions of Kostnads- og inntektsanalyse – a Norwegian classic (first edition: 1969).

Heskestad holds an adjunct position at NHH Norwegian School of Economics and at accounting firm Deloitte. He is a widely used speaker and consultant for businesses and organizations.

Heskestad teaches primarily graduate courses in NGAAP, IFRS, accounting theory and management accounting. He supervises a large number of master theses.

Research interests

My main research interest has been Norwegian- and international accounting, accounting theory, earnings management, management cost and performance systems, cash management and beyond budgeting.

Courses and teaching

NGAAP and international accounting (IFRS)

Mangement accounting 

Work experience

15 years experience (part time) from Deloitte as auditor and advisor in NGAAP, IFRS and managment accounting (earnings management, management cost and performance systems, cash management and beyond budgeting). 

Academic interests

Financial and Management Accounting (master level)

Projects

INTERNATIONALIZATION OF FINANCIAL REPORTING AND AUDITING

Selected publications

Heskestad, T.: Den finansielle rapporteringen må gjøres mer relevant – «Back to basic», Deloitte i Fokus, 2018.

Heskestad, T.: Finansiell rapportering i den digitale tidsalderen, Deloitte i Fokus, 2016

Heskestad, T.: Kritikk av tradisjonell budsjettering – hva er alternativet?, Regnskap og Økonomi, nr. 4, s. 36-37, 2017.

Heskestad, T., Indrebø, A. og Skuland, R.: IAS 40 Investeringseiendom – økonomiske realiteter, Revisjon og Regnskap, s. 38-39, 2016.

Beisland, L. A. og Heskestad, T.: Regnskapsføring av goodwill: En sammenligning av GRS og IFRS, Praktisk Økonomi og Finans, s. 216-227, 2016.

Heskestad, T.: Manipulering av kostnader og røde flagg i regnskapet, Revisjon og Regnskap, 2016, nr. 4, s. 33-39.

Heskestad, T. og Tofteland, A.: Forslag til ny regnskapslov: Virkelig verdi av varige driftsmidler, Regnskap og Revisjon nr. 1, s. 32-34, 2016.

Heskestad, T.: Resultatkvalitetsanalyse, røde flagg og driftsinntekter, Revisjon og Regnskap, nr. 8, s. 33-40, 2015.

Heskestad, T. og Skuland, R.: Formuesskatten virker diskriminerende og veksthemmende i Norge, Revisjon og Regnskap, nr. 8. s. 46-47, 2015.

Heskestad, T.: Feltham-Ohlsons regnskapsbaserte verdsettelsesmodell – utvidelser og kritikk, Beta nr. 1, s. 51-68, 2014.

Heskestad, T.: «Røde flagg» i regnskapet, Regnskap og Økonomi, nr. 3, s. 31-34, 2014.

General outreach

Heskestad, T.: Regnskap må fokusere på det som faktisk betyr noe, Agder næring, 2018 (https://issuu.com/gunnarskarpodde/docs/agdern_ring_03_2018_-_nett)

Heskestad, T.: Resultat eller balansefokus i regnskapsføringen, finago, 2018 (https://blog.finago.com/no/resultat-eller-balansefokus-i-regnskapsf%C3%B8ringen)

Heskestad, T.: Manipulering av regnskaper, finago, 2018 (https://finago.com/no/2018/06/19/nytt-i-bloggen-manipulering-av-regnskaper/)

Scientific publications

 • Beisland, Leif Atle; Heskestad, Terje (2016). Regnskapsføring av goodwill : en sammenligning av GRS og IFRS. Praktisk økonomi & finans. ISSN: 1501-0074. 32 [i.e. 33] (2). s 216 - 227. doi:10.18261/issn.1504-2871-2016-02-10.
 • Heskestad, Terje (2014). Feltham-Ohlsons regnskapsbaserte verdsettelsesmodell : utvidelser og kritikk. Beta. ISSN: 0801-3322. 28 (1). s 51 - 68.
 • Heskestad, Terje (2005). Lønnsomhetsmåling, avskrivninger og usikkerhet. Beta. ISSN: 0801-3322. (Vol. 19, nr 2). s 56 - 69.
 • Heskestad, Terje (2017). Kostnads- og inntektsanalyse, oppgavebok. ISBN: 978-82-15-02957-3. Universitetsforlaget. s 175.
 • Heskestad, Terje (2017). Kostnads- og inntektsanalyse. ISBN: 978-82-15-02526-1. Universitetsforlaget. s 350.
 • Heskestad, Terje; Haaland, Geir (2022). Forenklinger og endringer i årsoppgjørsreglene for små og øvrige selskap.
 • Heskestad, Terje (2019). Konsernregnskap - avansert.
 • Heskestad, Terje (2018). Oppkjøpsanalyse.
 • Heskestad, Terje (2018). NGAAP II - vidergående kurs.
 • Heskestad, Terje (2018). NGAAP I.
 • Heskestad, Terje (2018). Prosjektregnskap, Accountor – nettkurs 2 timer, 2018..
 • Heskestad, Terje (2018). Gjeld, avsetninger og forpliktelser, Accontor – nettkurs 2 timer, 2018..
 • Heskestad, Terje (2018). Varelager og styring av kapitalbinding, Accontor – nettkurs 2 timer, 2018..
 • Heskestad, Terje (2018). Driftsmidler etter IFRS, Accontor – nettkurs 2 timer, 2018..
 • Heskestad, Terje (2018). Transaksjoner med nærstående, Accountor – nettkur 2 timers, 2018..

Research groups

In social media

Last changed: 6.01.2023 16:01