Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Terje Emil Fredwall

Professor

 
Office:
N03017 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Terje Emil Fredwall (b. 1973) is Professor at Center for Care Research, Southern Norway. He graduated with a cand.philol. degree in 2002 and received his Ph.D. in ethics from the University of Agder (UiA) in 2014. His research focuses on professional ethics, mental health care, care work in the municipalities, and ethics of punishment and corrections. 

Terje has been at the University of Agder since 2008. Before joining UiA, he worked for the Norwegian Ministry of Justice and Police Department.

Selected publications

Books:

Peer reviewed book chapters and articles in academic journals:

PhD Thesis:

Research reports:

 • Fredwall, T. E. (2018). Pasientforløp for personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse: En oppsummering av kunnskap. Retrieved from http://hdl.handle.net/11250/2496777
 • Danielsen, K. K., Nilsen, E. R. & Fredwall, T. E. (2017). Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom: En oppsummering av kunnskap. Retrieved from http://hdl.handle.net/11250/2444230 

 

Scientific publications

 • Fredwall, Terje Emil (2022). Å lage gode naboer av domfelte: Rehabilitering som narrativ og problem. Straffens etikk. ISBN: 9788230403150. Scandinavian Academic Press. Kapittel. s 227 - 264.
 • Topor, Alain Pierre; Fredwall, Terje Emil; Hodøl, Elin Kristin Svoren; Larsen, Inger Beate (2021). Before Recovery: A Blind Spot in Recovery Research? Users’ Narratives About the Origins and Development of their Mental Health and/or Addiction Problems. Journal of Recovery in Mental Health. ISSN: 2371-2376. 4 (2). s 29 - 47.
 • Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2020). Plikt til samarbeid, invitasjon til konflikt? Sykepleierrollen i norske høysikkerhetsfengsel. Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn. ISBN: 9788202675295. Cappelen Damm Akademisk. 4. s 73 - 100.
 • Fredwall, Terje Emil (2019). Balansekunst og lydighet: Etikk og forventet profesjonsmoral i kriminalomsorgens yrkesetiske retningslinjer. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. ISBN: 978-82-450-2410-4. Fagbokforlaget. 15. s 310 - 331.
 • Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Haugland, Silje; Omland, Hans Olav; Fredwall, Terje Emil; Hansen, Lise Amy (2019). Fra behovskartlegging til innovasjon for personer med utviklingshemming – noen metodiske og etiske refleksjoner. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN: 2387-5976. 5 (3). s 57 - 70. doi:10.18261/issn.2387-5984-2019-03-06.
 • Fredwall, Terje Emil; Andersen, Anders Johan W.; Larsen, Inger Beate (2019). Historier om en sjømann: Virkelighetskonstruksjoner i norske lærebøker i psykiatri. Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket. ISBN: 978-82-7935-394-2. Abstrakt forlag. 10. s 161 - 178.
 • Fredwall, Terje Emil (2018). Ansvar og ambivalens: Etikk og omsorg i allmennmoralen, folkeskikken og Løgstrups beskrivelse av den etiske fordring. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN: 2387-5976. 4 (3). s 223 - 232. doi:10.18261/issn.2387-5984-2018-03-04.
 • Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2018). Textbook descriptions of people with psychosis – some ethical aspects. Nursing Ethics. ISSN: 0969-7330. 26 (5). s 1554 - 1565. doi:10.1177/0969733017753742.
 • Fredwall, Terje Emil (2017). Guarding, guiding, gate opening: Prison officer work in a Norwegian welfare context. Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?. ISBN: 978-1-137-58528-8. Palgrave Macmillan. 7. s 157 - 176.
 • Fredwall, Terje Emil (2017). Straff som pine. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN: 0105-1121. 40 (3-4). s 24 - 37.
 • Andersen, Anders Johan W.; Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2016). Framtidstro og underordning: En lesning av tolv lærebøker i psykiatrisk sykepleie og psykiatri. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 13 (1-2). s 45 - 56. doi:10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-06.
 • Fredwall, Terje Emil (2016). Tro i lukkede rom: Åndelig omsorg i norske høysikkerhetsfengsler. Moralske borgere : refleksjoner over etikk og samfunn. ISBN: 9788283140705. Portal forlag. 11. s 204 - 225.
 • Fredwall, Terje Emil (2015). «Alle de som sitter her, har en ny mulighet»: Perspektiver på påvirkning og utvikling av fengslede i norske høysikkerhetsavdelinger. Psyke & Logos. ISSN: 0107-1211. 36 (1). s 28 - 49.
 • Fredwall, Terje Emil (2013). "Nå må dere forstå at den mannen trenger hjelp." : fengselsbetjenter, makteløshet og psykisk helse. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. -. s 222 - 241.
 • Fredwall, Terje Emil (2004). Med skjønnlitteraturen som samtalepartner: Refleksjoner med utgangspunkt i figuren Siss i Tarjei Vesaas’ roman Is-slottet. Tidsskrift for sjelesorg. ISSN: 0333-3388. (4). s 238 - 261.
 • Fredwall, Terje Emil (2004). Mellom nærhet og distanse: Om Unn i Tarjei Vesaas roman Is-slottet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. (3). s 218 - 235.
 • Heivoll, Geir; Fredwall, Terje Emil (2022). Straffens etikk. ISBN: 9788230403150. Scandinavian Academic Press. s 377.
 • Lysaker, Odin; Fredwall, Terje Emil (2020). Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn. ISBN: 9788202675295. Cappelen Damm Akademisk. s 228.
 • Fredwall, Terje Emil (2015). Murer og moral: En bok om straff, verdier og fengselsbetjenter. ISBN: 9788202415655. Cappelen Damm Akademisk. s 466.
 • Helgesen, Janne; Ekhaug, Ellen; Fredwall, Terje Emil; Heir, Ole Johan; Pettersen, Svein; Salvesen, Espen; Råen, Tore (2006). Rusmiddelkunnskap for tilsatte i kriminalomsorgen. ISBN: 82-91910-55-3. KRUS. s 181.
 • Fredwall, Terje Emil (2022). Boklansering "Straffens etikk".
 • Fredwall, Terje Emil; Kvaal, Bjørn (2022). Verdige liv er viktig for alle. Hos innsatte kan det fort bli oversett..
 • Fredwall, Terje Emil (2022). Vil tenke nytt om straff.
 • Fredwall, Terje Emil (2022). Forskningsetikk og kommuneforskning.
 • Fredwall, Terje Emil (2022). Straffens etikk.
 • Fredwall, Terje Emil (2022). Straffens etikk.

Last changed: 15.12.2022 12:12