Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Terje Emil Fredwall

Professor

 
Office:
N03017 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Terje Emil Fredwall is a Professor at Center for Care Research, University of Agder (UiA). His research focuses on professional ethics, mental health care, care work in the municipalities, and ethics of punishment and corrections. 

Terje has been at UiA since 2008. Before joining the university, he worked for the Norwegian Ministry of Justice and Police.

Scientific publications

 • Eriksen, Alison Axisa; Fegran, Liv; Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2023). Patients' negative experiences with health care settings brought to light by formal complaints: A qualitative metasynthesis. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 32 (17-18). s 5816 - 5835. doi:10.1111/jocn.16704.
 • Fredwall, Terje Emil (2022). Å lage gode naboer av domfelte: Rehabilitering som narrativ og problem. Straffens etikk. ISBN: 9788230403150. Scandinavian Academic Press. Kapittel. s 227 - 264.
 • Topor, Alain Pierre; Fredwall, Terje Emil; Hodøl, Elin Kristin Svoren; Larsen, Inger Beate (2021). Before Recovery: A Blind Spot in Recovery Research? Users’ Narratives About the Origins and Development of their Mental Health and/or Addiction Problems. Journal of Recovery in Mental Health. ISSN: 2371-2376. 4 (2). s 29 - 47.
 • Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2020). Plikt til samarbeid, invitasjon til konflikt? Sykepleierrollen i norske høysikkerhetsfengsel. Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn. ISBN: 9788202675295. Cappelen Damm Akademisk. 4. s 73 - 100.
 • Fredwall, Terje Emil (2019). Balansekunst og lydighet: Etikk og forventet profesjonsmoral i kriminalomsorgens yrkesetiske retningslinjer. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. ISBN: 978-82-450-2410-4. Fagbokforlaget. 15. s 310 - 331.
 • Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Haugland, Silje; Omland, Hans Olav; Fredwall, Terje Emil; Hansen, Lise Amy (2019). Fra behovskartlegging til innovasjon for personer med utviklingshemming – noen metodiske og etiske refleksjoner. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN: 2387-5976. 5 (3). s 57 - 70. doi:10.18261/issn.2387-5984-2019-03-06.
 • Fredwall, Terje Emil; Andersen, Anders Johan W.; Larsen, Inger Beate (2019). Historier om en sjømann: Virkelighetskonstruksjoner i norske lærebøker i psykiatri. Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket. ISBN: 978-82-7935-394-2. Abstrakt forlag. 10. s 161 - 178.
 • Fredwall, Terje Emil (2018). Ansvar og ambivalens: Etikk og omsorg i allmennmoralen, folkeskikken og Løgstrups beskrivelse av den etiske fordring. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN: 2387-5976. 4 (3). s 223 - 232. doi:10.18261/issn.2387-5984-2018-03-04.
 • Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2018). Textbook descriptions of people with psychosis – some ethical aspects. Nursing Ethics. ISSN: 0969-7330. 26 (5). s 1554 - 1565. doi:10.1177/0969733017753742.
 • Fredwall, Terje Emil (2017). Guarding, guiding, gate opening: Prison officer work in a Norwegian welfare context. Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?. ISBN: 978-1-137-58528-8. Palgrave Macmillan. 7. s 157 - 176.
 • Fredwall, Terje Emil (2017). Straff som pine. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN: 0105-1121. 40 (3-4). s 24 - 37.
 • Andersen, Anders Johan W.; Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2016). Framtidstro og underordning: En lesning av tolv lærebøker i psykiatrisk sykepleie og psykiatri. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 13 (1-2). s 45 - 56. doi:10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-06.
 • Fredwall, Terje Emil (2016). Tro i lukkede rom: Åndelig omsorg i norske høysikkerhetsfengsler. Moralske borgere : refleksjoner over etikk og samfunn. ISBN: 9788283140705. Portal forlag. 11. s 204 - 225.
 • Fredwall, Terje Emil (2015). «Alle de som sitter her, har en ny mulighet»: Perspektiver på påvirkning og utvikling av fengslede i norske høysikkerhetsavdelinger. Psyke & Logos. ISSN: 0107-1211. 36 (1). s 28 - 49.
 • Fredwall, Terje Emil (2013). "Nå må dere forstå at den mannen trenger hjelp." : fengselsbetjenter, makteløshet og psykisk helse. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. -. s 222 - 241.
 • Fredwall, Terje Emil (2004). Med skjønnlitteraturen som samtalepartner: Refleksjoner med utgangspunkt i figuren Siss i Tarjei Vesaas’ roman Is-slottet. Tidsskrift for sjelesorg. ISSN: 0333-3388. (4). s 238 - 261.
 • Fredwall, Terje Emil (2004). Mellom nærhet og distanse: Om Unn i Tarjei Vesaas roman Is-slottet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. (3). s 218 - 235.
 • Disch, Per Gunnar; Fredwall, Terje Emil; Cappelen, Kathrine; Førland, Oddvar; Rostad, Hanne Marie (2023). Veiviser for forskning i helse- og omsorgstjenestene i kommunen. ISBN: 9788283401301. Senter for omsorgsforskning. s 54.
 • Heivoll, Geir; Fredwall, Terje Emil (2022). Straffens etikk. ISBN: 9788230403150. Scandinavian Academic Press. s 377.
 • Lysaker, Odin; Fredwall, Terje Emil (2020). Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn. ISBN: 9788202675295. Cappelen Damm Akademisk. s 228.
 • Fredwall, Terje Emil (2015). Murer og moral: En bok om straff, verdier og fengselsbetjenter. ISBN: 9788202415655. Cappelen Damm Akademisk. s 466.
 • Helgesen, Janne; Ekhaug, Ellen; Fredwall, Terje Emil; Heir, Ole Johan; Pettersen, Svein; Salvesen, Espen; Råen, Tore (2006). Rusmiddelkunnskap for tilsatte i kriminalomsorgen. ISBN: 82-91910-55-3. KRUS. s 181.
 • Andfossen, Nina Beate; Olsen, Rose Mari; Devik, Siri Andreassen; Førland, Oddvar; Fredwall, Terje Emil; Moholt, Jill-Marit (2023). How do Nurse Managers perceive and deal with Missed Care in Norwegian nursing homes?.
 • Moholt, Jill-Marit; Olsen, Rose Mari; Andfossen, Nina Beate; Devik, Siri Andreassen; Fredwall, Terje Emil; Førland, Oddvar (2023). Missed Care in Norwegian Nursing Homes.
 • Disch, Per Gunnar; Fredwall, Terje Emil (2023). Samarbeid om forskning o utvikling, presentasjon av forskningsveileder for den kommunale helse- og omsorgssektoren.
 • Disch, Per Gunnar; Fredwall, Terje Emil (2023). Veiviser for forskning i helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

Last changed: 17.08.2023 16:08