Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Sylvi Monika Thomassen Flateland

 
Office:
I2023 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Rohde, Gudrun E.; Johannessen, Berit; Maaseide, Markus; Flateland, Sylvi Monika; Skisland, Anne Valen -Sendstad; Moi, Ellen Benestad; Haraldstad, Kristin (2023). Being a nursing student during the coronavirus pandemic: a mixed methods study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 22 (1). doi:10.1186/s12912-023-01218-8.
 • Rohde, Gudrun E.; Johannessen, Berit; Maaseide, Markus; Flateland, Sylvi Monika; Skisland, Anne Valen -Sendstad; Moi, Ellen Benestad; Haraldstad, Kristin (2022). Baccalaureate nursing students’ experiences of how the COVID-19 pandemic influenced learning – a mixed method study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 21 (1). doi:10.1186/s12912-022-00955-6.
 • Haddeland, Kristine; Marthinsen, Gunhild Nordbø; Söderhamn, Ulrika; Flateland, Sylvi Monika; Moi, Ellen Benestad (2022). Experiences of using the ISBAR tool after an intervention: A focus group study among critical care nurses and anaesthesiologists. Intensive & Critical Care Nursing. ISSN: 0964-3397. 70doi:10.1016/j.iccn.2021.103195.
 • Moi, Ellen Benestad; Skisland, Anne Valen -Sendstad; Johannessen, Berit; Haraldstad, Kristin; Rohde, Gudrun E.; Flateland, Sylvi Monika (2022). Working as a nurse in community health services during Covid-19: a qualitative study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 21 (1). doi:10.1186/s12912-022-01141-4.
 • Flateland, Sylvi Monika; Pryce-Miller, Maxine; Skisland, Anne Valen -Sendstad; Tønsberg, Anne K. Flaatten; Söderhamn, Ulrika (2019). Exploring the experiences of being an ethnic minority student within undergraduate nurse education: a qualitative study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 18 (1). doi:10.1186/s12912-019-0389-0.
 • Moi, Ellen Benestad; Söderhamn, Ulrika; Marthinsen, Gunhild Nordbø; Flateland, Sylvi Monika (2019). Verktøyet ISBAR fører til bevisst og strukturert kommunikasjon for helsepersonell. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 14 ((74699)(e-74699)). doi:10.4220/Sykepleienf.2019.74699.
 • Skisland, Anne Valen -Sendstad; Flateland, Sylvi Monika; Tønsberg, Anne K. Flaatten; Söderhamn, Ulrika (2018). Praksisveiledning av minoritetsspråklige sykepleierstudenter krever mer tid og tilrettelegging. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 13 (73021). doi:10.4220/sykepleienf.2018.73021.
 • Fensli, Marthe M. Fosse; Söderhamn, Ulrika; Flateland, Sylvi Monika; Skaar, Ragnhild (2017). Alvorlig sykes erfaringer med å delta i støttegruppe ledet av frivillige. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN: 2387-5976. 3 (3). s 186 - 193. doi:10.18261/ISSN.2387-5984-2017-03-04.
 • Skaar, Ragnhild; Fensli, Marthe M. Fosse; Flateland, Sylvi Monika; Söderhamn, Ulrika (2017). Helsepersonells erfaringer og tanker om bruk av frivillige i palliativ omsorg. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 13 (1). s 1 - 17. doi:10.7557/14.4075.
 • Flateland, Sylvi Monika; Skaar, Ragnhild; Fensli, Marthe M. Fosse; Söderhamn, Ulrika (2017). Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 13 (1). s 1 - 13. doi:10.7557/14.4106.
 • Söderhamn, Ulrika; Flateland, Sylvi Monika; Fensli, Marthe M. Fosse; Skaar, Ragnhild (2017). To be a trained and supported volunteer in palliative care – a phenomenological study. BMC Palliative Care. ISSN: 1472-684X. 16 (1). doi:10.1186/s12904-017-0193-0.
 • Flateland, Sylvi Monika; Nesheim, Trine Marie; Riiser, Anne-Brit; Söderhamn, Ulrika (2015). Sykepleiestudenters erfaringer knyttet til overføring av pasient fra spesialist- til kommunehelsetjeneste. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN: 2387-5976. 1 (2). s 145 - 153.
 • Söderhamn, Ulrika; Flateland, Sylvi Monika; Jessen, Liss; Söderhamn, Olle (2011). Perceived health and risk of undernutrition: a comparison of different nutritional screening results in older patients. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 20 (15-16). s 2162 - 2171. doi:10.1111/j.1365-2702.2010.03677.x.
 • Flateland, Sylvi Monika; Kristiansen, Aslaug; Söderhamn, Ulrika (2011). Sykepleiestudenters læring - Læring i praksis gjennom deltakelse i refleksjonsgruppe. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 1 (1). s 5 - 18.
 • Flateland, Sylvi (2009). "Sammen for læring" - et studentveiledningsprosjekt på et sykehus. Backstage med veiledningsaktørene Selvavsløringer hos veielder og veisøker i veiledningssamtaler. En litteraturstudie. ISBN: 9788271176679. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 88 - 96.
 • Söderhamn, Ulrika; Flateland, Sylvi; Jessen, Liss; Söderhamn, Olle (2009). Norwegian version of the Nutritional Form for the Elderly: sufficient psychometric properties for performing institutional screening of elderly patients. Nutrition Research. ISSN: 0271-5317. 29 (11). s 761 - 767. doi:10.1016/j.nutres.2009.10.010.
 • Flateland, Sylvi (2009). Refleksjonsgrupper i praksis sykepleiestudenter, kontaktsykepleiere og lærer. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. ISSN: 1501-4754. 11 (4). s 23 - 29.
 • Flateland, Sylvi (2008). "Læring og fagutvikling i en praksiskontekst. Utvikling av en modell for læring innenfor sykepleieyrket". Vård i Norden. ISSN: 0107-4083. 90 (4). s 42 - 45.
 • Skisland, Anne Valen -Sendstad; Flateland, Sylvi Monika; Tønsberg, Anne K. Flaatten; Söderhamn, Ulrika (2018). Minority language-speaking students' challenges in the Bachelor's programmes.

Last changed: 4.11.2021 11:11