Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Scientific publications

 • Lomheim, Sylfest (2004). Culture and Translation in Norway. Übersetzung - Translation - Traduction. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung - An international Encyclopedia of Translation Studies - Encyclopedie internationale de la recherche sur la traduction. ISBN: 3-11-013708-9. Walter de Gruyter. Artikkel.
 • Lomheim, Sylfest (2003). NTB - ein grå eminense i norsk språkpolitikk?. Krefter og motkrefter i språknormeringa. Om språknormer i teori og praksis. Omdal, Helge og Røsstad, Rune (red). Høyskoleforlaget.
 • Lomheim, Sylfest (2002). Førelesinga - forgangen form, forgjeves formidling?. ?. mar.02s 28 - 33.
 • Lomheim, Sylfest (2002). Nordic language history and the history of translation III: Norwegian. The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Array. s 518 - 527.
 • Lomheim, Sylfest (2001). Kamp i all æve?. Kampen for språket. Det Norske Samlaget. s 216 - 236.
 • Lomheim, Sylfest; Anderman, Gunilla; Rogers, Margaret (1999). The Writing on the Screen. A Case Study from Norwegian Broadcasting (NRK), Oslo in WORD,TEXT,TRANSLATION (Anderman & Rogers, eds). WORD, TEXT,TRANSLATION. Multilingual Matters Ltd. s 190 - 208.
 • Thomassen, Merete; Lomheim, Sylfest (2013). Når dere ber. Om liturgisk språk og utforming av bønner til gudstjenesten.. ISBN: 978-82-543-1260-5. Verbum Forlag. s 195.
 • Lomheim, Sylfest (2007). Språkreisa. Norsk gjennom to tusen år. ISBN: 9788204111173. Cappelen Damm Akademisk. s 528.
 • Lomheim, Sylfest (2013). Adam % Eros utrykk i bibel og mytologi. ISBN: 978-82-8265-066-3. Dreyer Forlag A/S. s 340.
 • Lomheim, Sylfest (2011). TALE ER GULL. ISBN: 978-82-521-6649-1. Det Norske Samlaget.
 • Lomheim, Sylfest (2002). Språkteigen. ISBN: 8252160654. Det Norske Samlaget. s 260.
 • Lomheim, Sylfest; Lande, Aasulv; Stubseid, Gunnar (2001). Sjønna på Elbursfjell. Alexander Seippel - livet og kunstverket. ISBN: 8276343392. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 190.
 • Lomheim, Sylfest (2000). Skrifta på skjermen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Research groups

Last changed: 21.06.2018 14:06