0
Jump to main content

Scientific publications

 • Wiland Sverre Dannelsestenkningen i norsk skole og norskfagets dannelsespotensial (2011).
 • Wiland Sverre Imaginative rekontekstualiseringer. Behandlingen av religiøse erfaringer i Tarjei Vesaas' seinere prosatekster (2005).
 • Wiland Sverre Diskurs, kriseopplevelse og håp i to typer krisetekster av Tarjei Vesaas (2004).
 • Wiland Sverre Krisens rom. Innlevelse og perspektivering i Tarjei Vesaas' novelle "Det snør og snør" (2002). ? . ISSN . s 186 - 201
 • Wiland Sverre "Saa er da noko aafaatt med alle desse Ting" Aasens lyrikk og vurderinger av den (1996). ? . ISSN . s 22 - 31
 • Wiland, Sverre (1997). Om Fuglane av Tarjei Vesaas. ISBN 82-417-0868-8.
 • Romøren, Rolf Tønnessen, Elise Seip Nilsen, Kaj Berseth Wiland, Sverre (1998). Att möta texten. Litteraturteori och textanalys ur fyra perspektiv. ISBN 9144618018. 204 s.
 • Romøren, Rolf Tønnessen, Elise Seip Nilsen, Kaj Berseth Wiland, Sverre (1994). Veier til teksten. Litteraturteori og analysepraksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 8245600059. 220 s.
 • Wiland Sverre Litteraturfaget og skolens dannelsesideal (2014).
 • Wiland Sverre Samvirket mellom kunstformene i den fremførte romansen. Arne Garborgs dikt “Det syng” tonesatt av Edvard Grieg. (2014).
 • Wiland Sverre Den lyriske produksjonen til Ivar Aasen (2013).
 • Wiland Sverre Om redskapet, opphavet til og betegnelsen Sørlandsskuffa (2011).
 • Wiland Sverre Dannelsestenkningen i norsk skole og norskfagets dnnelsespotensial (2011).
 • Wiland Sverre Dannelsestenkningen i norsk skole og norskfagets dannelsespotensial (2011).
 • Wiland Sverre Innledninger om Griegs tonesetting og bearbeiding av lyriske tekster fra Vilhelm Krags Digte (1891) i opus 60: Digte af Vilhelm Krag (1894) og fra Arne Garborgs Haugtussa (1895) i opus 67: Haugtussa. Sang-Cyclus av Arne Garborgs fortælling (1898) (2007).
 • Wiland Sverre Haugtussa som tekst og sangsyklus. Litteratur- og lytteforedrag (2007).
 • Wiland Sverre Innskriving, overskriving og omskriving av interkulturelle mønstre i Tarjei Vesaas' novelle "Peparkorn" fra VIndane (1952) (2006).
 • Wiland Sverre Agder som litteraturregion (2005).

Last changed: 21.06.2018 14:06

Share study by email