0
Jump to main content

Scientific publications

 • Wiland, Sverre (2011). Dannelsestenkningen i norsk skole og norskfagets dannelsespotensial. Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen : festskrift til Rolf Romøren. ISBN: 9788292712504. Portal forlag. artikkel. s 121 - 136.
 • Wiland, Sverre (2005). Imaginative rekontekstualiseringer. Behandlingen av religiøse erfaringer i Tarjei Vesaas' seinere prosatekster. Litteraturen og det hellige. Urtekst - Intertekst - Kontekst. Red. av Ole Davidsen, Acta Jutlandica LXXX: 1. Teologisk serie, Aarhus universitetsforlag. Aarhus Universitetsforlag. s 264 - 279.
 • Wiland, Sverre (2004). Diskurs, kriseopplevelse og håp i to typer krisetekster av Tarjei Vesaas. Fortællingen i Norden efter 1960. Aalborg Universitetsforlag.
 • Wiland, Sverre (2002). Krisens rom. Innlevelse og perspektivering i Tarjei Vesaas' novelle "Det snør og snør". ?. s 186 - 201.
 • Wiland, Sverre (1996). "Saa er da noko aafaatt med alle desse Ting" Aasens lyrikk og vurderinger av den. ?. s 22 - 31.
 • Wiland, Sverre (1997). Om Fuglane av Tarjei Vesaas. ISBN: 82-417-0868-8. Ad Notam Gyldendal.
 • Romøren, Rolf; Tønnessen, Elise Seip; Nilsen, Kaj Berseth; Wiland, Sverre (1998). Att möta texten. Litteraturteori och textanalys ur fyra perspektiv. ISBN: 9144618018. Studentlitteratur. s 204.
 • Romøren, Rolf; Tønnessen, Elise Seip; Nilsen, Kaj Berseth; Wiland, Sverre (1994). Veier til teksten. Litteraturteori og analysepraksis. ISBN: 8245600059. Cappelen Damm Akademisk. s 220.
 • Wiland, Sverre (2014). Litteraturfaget og skolens dannelsesideal.
 • Wiland, Sverre (2014). Samvirket mellom kunstformene i den fremførte romansen. Arne Garborgs dikt “Det syng” tonesatt av Edvard Grieg..
 • Wiland, Sverre (2013). Den lyriske produksjonen til Ivar Aasen.
 • Wiland, Sverre (2011). Om redskapet, opphavet til og betegnelsen Sørlandsskuffa.
 • Wiland, Sverre (2011). Dannelsestenkningen i norsk skole og norskfagets dnnelsespotensial.
 • Wiland, Sverre (2007). Innledninger om Griegs tonesetting og bearbeiding av lyriske tekster fra Vilhelm Krags Digte (1891) i opus 60: Digte af Vilhelm Krag (1894) og fra Arne Garborgs Haugtussa (1895) i opus 67: Haugtussa. Sang-Cyclus av Arne Garborgs fortælling (1898).
 • Wiland, Sverre (2007). Haugtussa som tekst og sangsyklus. Litteratur- og lytteforedrag.
 • Wiland, Sverre (2006). Innskriving, overskriving og omskriving av interkulturelle mønstre i Tarjei Vesaas' novelle "Peparkorn" fra VIndane (1952).
 • Wiland, Sverre (2005). Agder som litteraturregion.

Last changed: 21.06.2018 14:06