0
Jump to main content

Sivert Skålvoll Urstad

Associate Professor

 
Office hours:
By appointment

Academic interests

Sociology, social theory, social science didactics, the sociology of religion, the non-religious, secularization, quantitative methods

Projects

The non-religious in Norway. Sociological analyses of individuals without religion.

Scientific publications

  • Rapisarda, Daniela Lucia; Steen-Johnsen, Tale; Urstad, Sivert Skålvoll (2021). Lived religion and nonreligion among humanitarians in South Sudan. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN: 0809-7291. 34 (1). s 17 - 28. doi:10.18261/ISSN.1890-7008-2021-01-02.
  • Dahle, Dag Yngve; Urstad, Sivert Skålvoll (2021). Mind anchors and heart grips: the role of HRM and LMX in internal branding. International Journal of Human Resource Management. ISSN: 0958-5192. doi:10.1080/09585192.2021.1931407.
  • Furseth, Inger; Ahlin, Lars; Ketola, Kimmo; Leis-Peters, Annette Rose; Repstad, Pål Steinar; Sigurvinsson, Bjarni Randver; Urstad, Sivert Skålvoll (2018). Faith and Worldview Communities and Their Leaders - Inward or Outward Looking?. Religious Complexity in the Public Sphere. Comparing Nordic Countries. ISBN: 9783319556772. Palgrave Macmillan. Chapter 6. s 251 - 289.
  • Urstad, Sivert Skålvoll (2017). The Religiously Unaffiliated in Norway. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN: 0809-7291. 30 (1-2017). s 61 - 81. doi:10.18261/issn.1890-7008-2017-01-04.
  • Urstad, Sivert Skålvoll (2017). Tro og tilhørighet - Tilnærminger til religion blant sekulære unge voksne. Religion og ungdom. ISBN: 9788215029375. Universitetsforlaget. Kapittel 9. s 179 - 198.
  • Furseth, Inger; Repstad, Pål Steinar; Urstad, Sivert Skålvoll; Utaker, Ole Edvin (2015). Tros- og livssynssamfunnene og deres ledere - innadvendte eller utadvendte?. Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet. ISBN: 9788215024431. Universitetsforlaget. 5. s 139 - 168.
  • Furseth, Inger; Urstad, Sivert Skålvoll (2013). Stedets symbolske betydning. Religiøse minoriteters minnemarkeringer. Den offentlige sorgen : markeringer, ritualer og religion etter 22. juli. ISBN: 978-82-15-02081-5. Universitetsforlaget. Kapittel. s 112 - 135.
  • Magnussen, May-Linda; Repstad, Pål Steinar; Urstad, Sivert Skålvoll (2012). Skepsis til likestilling på Sørlandet – et resultat av religion?. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN: 0809-6341. 34 (3/4). s 204 - 222.
  • Urstad, Sivert Skålvoll (2015). The religiously unaffiliated in Norway.
  • Urstad, Sivert Skålvoll (2014). Exploring the irreligious/non-religious in Norway.

Last changed: 19.03.2021 10:03