Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Sissel Neverdal

Associate Professor

 
Office:
H3011 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Neverdal, Sissel; Kane, Aina Aune (2020). Studentaktive læringsprosesser i sosialarbeiderutdanninger - et bidrag til økt forsvarlighet i barneverntjenester. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN: 0800-1014. 97 (2). s 108 - 125. doi:10.18261/ISSN.1891-1838-2020-02-04.
  • Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel (2018). Barnevern - et vern med eller uten et universelt forebyggingsansvar?. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN: 0800-1014. 95 (4). s 246 - 264. doi:10.18261/issn.1891-1838-2018-04-05.
  • Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel; Myrvang, Robert (2018). Barneverntjenestens medansvar for barnehagebarns rett til beskyttelse mot omsorgssvikt. Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren. ISBN: 978-82-450-2386-2. Fagbokforlaget. Kap 12. s 253 - 274.
  • Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel; Stenberg, Oddbjørn (2018). Barns rett til en forsvarlig levestandard - utøvelse av skjønn i Nav og barneverntjeneste. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. (1).
  • Myrvang, Robert; Neverdal, Sissel (2012). Bekymringsmeldinger fra skole og barnehage til barnevernet - hvorfor skjer det så sjelden?. BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur. ISSN: 0907-6581. 56s 183 - 204.
  • Neverdal, Sissel; Kane, Aina Aune (2019). Forming accountable and reflective child protection case workers through student active Learning processes.
  • Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel (2018). Child protection - protection with or without universal preventative work?.
  • Neverdal, Sissel (2016). Barneverntjenesten i Norge, og undervisning med vekt på refleksjon og praktiske øvelser.
  • Myrvang, Robert; Neverdal, Sissel (2016). Mandatory referral on child suffering from preschool to child protection services in Norway. Why does it not happen more often?.

Research groups

Last changed: 9.08.2021 12:08