0
Jump to main content

Siri Hempel Lindøe

Associate Professor

 
Office:
D4022 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Office hours:
Kontor: D4 026B

Projects

Phd: "Pain on TV - ethics and narrative strategies"

Scientific publications

 • Lindøe, Siri Hempel (2017). Den døde gutten på stranden. Etiske og estetiske aspekter ved fremstilling av lidelse i mediene.. Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. ISBN: 9788290359954. Alvheim og Eide akademisk forlag. Artikkel. s 183 - 200.
 • Lindøe, Siri Hempel (2014). Døden og feelgood-fjernsyn. Død, dødsfrykt og reaksjoner på død i NRK TV-aksjonen, Krafttak mot kreft,1997. Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføringen av død og dødsfrykt. ISBN: 9789525934618. University of Eastern Press of Eastern Finland. Kapittel 8. s 176 - 197.
 • Lindøe, Siri Hempel (2010). Billedspørsmålet i reformasjonen - fronten mellom Wittenberg og Sveits. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN: 1501-9934. (3/4). s 100 - 116.
 • Lindøe, Siri Hempel (2010). En verdig fremstilling? Bruken av stemme og dokumentariske bilder i tv-fortellinger om menneskers lidelse. Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster. ISBN: 978-82-7634-858-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel. s 185 - 204.
 • Lindøe, Siri Hempel (2005). Ytre og indre ikonoklasme. Billedknusing i religion og pedagogikk på 1500-tallet i Europa.. Artikler om høgskolepedagogikk. Høgskolen i Agder. Artikkel. s 81 - 93.
 • Hamm, Christine; Lindøe, Siri Hempel; Markussen, Bjarne (2017). Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. ISBN: 9788290359954. Alvheim og Eide akademisk forlag. s 224.
 • Lindøe, Siri Hempel (2019). Paper: "Sincerity, criticism and irony. Changes in expressions of solidarity in the Norwegian annual fundraiser, “The NRK TV-Campaign” during the years 1974 – 2017.".
 • Lindøe, Siri Hempel (2019). Fortellinger om eksistensiell søken møter moderne medier..
 • Lindøe, Siri Hempel (2018). Synlighet og sårbarhet. Bruken av blikk, ansikt og kameraposisjon i tre norske TV-dokumentarer om psykiske lidelser..
 • Lindøe, Siri Hempel (2016). Charity media events and ‘post-humanitarianism'.
 • Lindøe, Siri Hempel (2016). Vi må tørre å kritisere TV-aksjonen. Intervju om phd-arbeid i avisen Vårt Land..

Last changed: 6.03.2019 23:03