Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Siri Hempel Lindøe

Associate Professor

 
Office:
D4022 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Office hours:
Kontor: D4 026B

Work experience

2005 -  2020           

Associate Professor Department of Nordic and Media Studies. Faculty of Humanities and Education University of Agder.

2004-2005    

Academic coordinator of the study program Creative Media Production. Gimlekollen School of Journalism and Communication.

2003-2004    

Lecturer Department of Theology and Philosophy, Agder University College.

2002-2003    

Lecturer TV – Journalism. Gimlekollen School of Journalism and Communication.

2000-2002    

Lecturer TV Reports and Documentaries Danvik InternationalMedia Centre.

1991 - 2000  

TV-editor NRK, Norwegian Broadcasting Corporation.

Projects

Making Memory. Contemporary Aesthetic Articulations of Norway in The Second World War.

A cross diciplinary studie of works of literature, film, visual culture and TV, that focus on, or refer to The Second World War in Norway. 

Scientific publications

 • Lindøe, Siri Hempel (2020). Den norske TV-aksjonen i historisk perspektiv.. Mediehistorisk tidsskrift. ISSN: 2464-4277. 17 (33). s 13 - 30.
 • Lindøe, Siri Hempel (2017). Den døde gutten på stranden. Etiske og estetiske aspekter ved fremstilling av lidelse i mediene.. Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. ISBN: 9788290359954. Alvheim og Eide akademisk forlag. Artikkel. s 183 - 200.
 • Lindøe, Siri Hempel (2014). Døden og feelgood-fjernsyn. Død, dødsfrykt og reaksjoner på død i NRK TV-aksjonen, Krafttak mot kreft,1997. Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføringen av død og dødsfrykt. ISBN: 9789525934618. University of Eastern Press of Eastern Finland. Kapittel 8. s 176 - 197.
 • Lindøe, Siri Hempel (2010). Billedspørsmålet i reformasjonen - fronten mellom Wittenberg og Sveits. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN: 1501-9934. (3/4). s 100 - 116.
 • Lindøe, Siri Hempel (2010). En verdig fremstilling? Bruken av stemme og dokumentariske bilder i tv-fortellinger om menneskers lidelse. Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster. ISBN: 978-82-7634-858-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel. s 185 - 204.
 • Lindøe, Siri Hempel (2005). Ytre og indre ikonoklasme. Billedknusing i religion og pedagogikk på 1500-tallet i Europa.. Artikler om høgskolepedagogikk. Høgskolen i Agder. Artikkel. s 81 - 93.
 • Lindøe, Siri Hempel (2019). Lidelse på TV. En kritisk analyse av fremstillinger og fortellinger i TV-aksjonen. ISBN: 9788202566623. Cappelen Damm Akademisk.
 • Hamm, Christine; Lindøe, Siri Hempel; Markussen, Bjarne (2017). Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. ISBN: 9788290359954. Alvheim og Eide akademisk forlag. s 224.
 • Skogli, Nina Helene; Lindøe, Siri Hempel (2022). Nedbrenningen av Finnmark og Nord-Troms på scene og skjerm.
 • Langås, Unni; Lindøe, Siri Hempel; Røst, Andreas; Skogli, Nina Helene; Storeide, Anette Homlong; Wulfsberg, Marius (2022). Krigen i dagens minnekultur. Om estetiske fremstillinger av Norge under annen verdenskrig.
 • Lindøe, Siri Hempel (2022). Memories from the wrong side. Norwegian stories from the Eastern Front in WWII in two documentary film projects about the front sisters and the front fighters..
 • Lindøe, Siri Hempel (2022). Lidelse og frigjøring. Minner, identitet og konflikter i NRKs 70- og 75-årsmarkeringer av den siste krigsvinteren i Nord-Norge..
 • Böhnisch, Siemke; Lindøe, Siri Hempel (2022). Teater og TV som minneprodusenter. En tverrfaglig dialog og komparative perspektiver på fremstillinger av tvangsevakueringen og nedbrenningen av Finnmark høsten 1944.
 • Kvåle, Gunhild; Langås, Unni; Lindøe, Siri Hempel (2022). Colletts kafe podkast: Estetiske artikulasjonar av andre verdskrig i Noreg.
 • Langås, Unni; Lindøe, Siri Hempel (2022). Nytt prosjekt går i dybden på fortellinger om 2. verdenskrig.
 • Langås, Unni; Lindøe, Siri Hempel (2022). Estetiske artikulasjonar av andre verdskrig i Noreg.
 • Lindøe, Siri Hempel (2021). Satoru Nakanishi: "Village Holiday". Flerkamera filmformidling av kunstmusikk, livefremføring på Oscarsborg festning..
 • Lindøe, Siri Hempel (2021). Krigen er ikke hva den engang var, så hvorfor hisser vi oss opp over fremstillinger av den?.

Last changed: 28.08.2022 13:08