0
Jump to main content

Siri Hempel Lindøe

Associate Professor

 
Office:
D4022 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Office hours:
Kontor: D4 026B

Work experience

2005 -  2020           

Associate Professor Department of Nordic and Media Studies. Faculty of Humanities and Education University of Agder.

2004-2005    

Academic coordinator of the study program Creative Media Production. Gimlekollen School of Journalism and Communication.

2003-2004    

Lecturer Department of Theology and Philosophy, Agder University College.

2002-2003    

Lecturer TV – Journalism. Gimlekollen School of Journalism and Communication.

2000-2002    

Lecturer TV Reports and Documentaries Danvik InternationalMedia Centre.

1991 - 2000  

TV-editor NRK, Norwegian Broadcasting Corporation.

Projects

Making Memory. Contemporary Aesthetic Articulations of Norway in The Second World War.

A cross diciplinary studie of works of literature, film, visual culture and TV, that focus on, or refer to The Second World War in Norway. 

Scientific publications

 • Lindøe, Siri Hempel (2020). Den norske TV-aksjonen i historisk perspektiv.. Mediehistorisk tidsskrift. ISSN: 2464-4277. 17 (33). s 13 - 30.
 • Lindøe, Siri Hempel (2017). Den døde gutten på stranden. Etiske og estetiske aspekter ved fremstilling av lidelse i mediene.. Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. ISBN: 9788290359954. Alvheim og Eide akademisk forlag. Artikkel. s 183 - 200.
 • Lindøe, Siri Hempel (2014). Døden og feelgood-fjernsyn. Død, dødsfrykt og reaksjoner på død i NRK TV-aksjonen, Krafttak mot kreft,1997. Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføringen av død og dødsfrykt. ISBN: 9789525934618. University of Eastern Press of Eastern Finland. Kapittel 8. s 176 - 197.
 • Lindøe, Siri Hempel (2010). Billedspørsmålet i reformasjonen - fronten mellom Wittenberg og Sveits. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN: 1501-9934. (3/4). s 100 - 116.
 • Lindøe, Siri Hempel (2010). En verdig fremstilling? Bruken av stemme og dokumentariske bilder i tv-fortellinger om menneskers lidelse. Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster. ISBN: 978-82-7634-858-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel. s 185 - 204.
 • Lindøe, Siri Hempel (2005). Ytre og indre ikonoklasme. Billedknusing i religion og pedagogikk på 1500-tallet i Europa.. Artikler om høgskolepedagogikk. Høgskolen i Agder. Artikkel. s 81 - 93.
 • Lindøe, Siri Hempel (2019). Lidelse på TV. En kritisk analyse av fremstillinger og fortellinger i TV-aksjonen. ISBN: 9788202566623. Cappelen Damm Akademisk.
 • Hamm, Christine; Lindøe, Siri Hempel; Markussen, Bjarne (2017). Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. ISBN: 9788290359954. Alvheim og Eide akademisk forlag. s 224.
 • Lindøe, Siri Hempel (2021). Krigen er ikke hva den engang var, så hvorfor hisser vi oss opp over fremstillinger av den?.
 • Lindøe, Siri Hempel (2021). The Story of the End of WWII in Northern Norway. A comparative analysis of the NRK TV-Shows on the 70th and 75th anniverisaries..
 • Lindøe, Siri Hempel (2021). TV som erindringsrom. NRK Fjernsynets 70 - og 75-årsmarkeringer for slutten av 2.verdenskrig i Finnmark og Nord-Troms høsten 1944.
 • Lindøe, Siri Hempel (2020). Da sultedøden kom inn i stuene våre..
 • Lindøe, Siri Hempel (2019). Fortellinger om fattigdom.
 • Lindøe, Siri Hempel (2019). Jonas Dahlberg’s “Memory Wound” as iconoclasm? An attempt to understand the potential and the problems with breakage and engraving of the landscape as a way to remember the victims of 22 July..
 • Lindøe, Siri Hempel (2019). Paper: "Sincerity, criticism and irony. Changes in expressions of solidarity in the Norwegian annual fundraiser, “The NRK TV-Campaign” during the years 1974 – 2017.".
 • Lindøe, Siri Hempel (2019). Fortellinger om eksistensiell søken møter moderne medier..

Last changed: 21.01.2020 08:01