0
Jump to main content

Silje-Håvard Bolstad

Assistant Professor

Assistant professor, specialist in clinical psychology, specialist in sexological counselling NACS

 
Office:
C5139 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Research interests

Gender, health and citizenship (KHOM)

Trans Health and Citizenship: International comparisons

Selected publications

Bolstad, S.-H. (2019). ICD-11: Helse til alle kjønn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Bolstad, S.-H. (2018). Fra ICD-10 til ICD-11: Kliniske implikasjoner ved endring av diagnoser for kjønnsidentitet. Spesialistoppgave i klinisk voksenpsykologi.

Bolstad, S.-H. (2012). Transpersoners forhold til ”å passere”. En kvalitativ intervjustudie. Hovedoppgave i psykologi, Universitetet i Tromsø.

Last changed: 11.09.2020 14:09