0
Jump to main content
 
Office hours:
14.00-16.00

Academic interests

English in teacher education

Literature and reader-response research

Projects

Nordic Journal of Modern Language Methodology

http://journal.uia.no/index.php/NJMLM#.VMIaR0eG9yw

Forum for fremmedspråksdidaktikk

Bridging the Gaps: Reading and Teaching English Literature

Scientific publications

 • Wiland, Signe Mari (2019). PhD revisited: Poetry: Prima Vista. Reader-Response Research on Poetry in a Foreign Language Context. English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. ISBN: 978-82-15-03074-6. Universitetsforlaget. Chapter 14.
 • Wiland, Signe Mari (2011). Reader-Response Study: How Female Student Readers Reflect on Multicultural Issues in Jhumpa Lahiri's The Namesake. Colonial and Postcolonial Experiences. Essays in Honour of Peter Young. ISBN: 9788270996575. Novus Forlag. artikkel. s 126 - 135.
 • Wiland, Signe Mari (2009). How to Develop Literary Competence in the English Classroom. Leseveiledning i engelsk. Lesing som grunnleggende ferdighet. Fremmedspråksenteret. laerebok. s 23.
 • Wiland, Signe Mari (2009). Relevance Theory and How it Can Shed Light on Readers' Responses to Poetry. Linguagem e Cognicao. Relacoes Interdisciplinares. Edipucrs, Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul. faglig_bok_forlag. s 28.
 • Wiland, Signe Mari (2009). The Classroom Reader. The Dynamic Prospecting Countersignatory. http://www.fremmedspraksenteret.no/index.php?ID=16201. Fremmedspråksenteret. laerebok. s 20.
 • Wiland, Signe Mari (2003). How to Develop Literary Competence in an English Foreign Language Context. Fagdidaktikk på offensiven. Rapport fra seminar arrangert av Forum for fagdidaktikk ved Høgskolen i Agder Dømmesmoen 14.-16. september 2001. Høyskoleforlaget. faglig_bok_institusjon. s 59 - 79.
 • Wiland, Signe Mari (2002). Å lese seg inn i eller ut av et fortolkningsfellesskap. En kort presentasjon av deler av prosjektet "Poetry: Prima Vista- Reader-Response Research on English Poetry". Dannelse. Den nakne apens festantrekk. Snittmønstre i den humanistiske haute couture. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 131 - 141.
 • Wiland, Signe Mari; Langås, Unni (1998). Religion, seksualitet og frigjøring i Berit Rickhard og Reidun Nortvedts forfatterskap. Kvinnelitteraturhistorier - Rapport fra forskersymposiet Nordiske kvinners litteratur. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 245 - 255.
 • Wiland, Signe Mari (2016). Reading and Teaching English Literature. ISBN: 9788202497200. Cappelen Damm Akademisk. s 250.
 • Wiland, Signe Mari (2013). Female Voices and Religious Identity. Dialogues with Students of Literature. ISBN: 978-82-8314-006-4. Portal forlag. s 200.
 • Wiland, Signe Mari (2009). Poetry:Prima Vista. What Foreign Language Students Can Tell Teachers about English Poetry. ISBN: 978-3-639-15364-4. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. s 423.
 • Wiland, Signe Mari (2006). The Student Reader: A Theoretical Construct or a Real Classroom Reader. ISBN: 8292712011. Portal Books. s 20.
 • Nielsen, May-Brith Ohman; Wiland, Signe Mari; Tønnessen, Rolf Th. (2003). Fagdidaktikk på offensiven. ISBN: 8276345646. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 158.
 • Tønnessen, Rolf; Nielsen, May-Brith Ohman; Wiland, Signe Mari (2003). Fagdidaktikk på offensiven. ISBN: 8276345646. HøyskoleForlaget. s 158.
 • Wiland, Signe Mari; Ibsen, Elisabeth (2000). Encounters with Literature - The Didactics of English Literature in the Context of the Foreign Language Classroom in Norway. ISBN: 8276342701. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 339.
 • Wiland, Signe Mari (2012). Female Voices and Religious Identity. Dialogues with Students of Literature.

Last changed: 21.06.2018 14:06