Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Office:
E2061 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Røsstad, Rune (2019). Segmentasjon eller motivert epentese? Om overgangen ll > dl i vestnorsk.. Maal og Minne. ISSN: 0024-855X. (1). s 61 - 91.
 • Røsstad, Rune (2017). Om dialekt som ikke finnes og dens sosiale betydning. Ei gransking av Jannie Teinlers doktoravhandling. Svenska landsmål och svenskt folkliv. ISSN: 0347-1837. 140s 127 - 141.
 • Røsstad, Rune (2015). Egdemåla i variasjon og utvikling dei siste 200 åra. Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk.. ISBN: 978-82-7099-843-2. Novus Forlag. Kapittel. s 181 - 200.
 • Røsstad, Rune (2011). Kva fortel kjeldene om innovasjonen dl i norsk?. Maal og Minne. ISSN: 0024-855X. 2s 96 - 119.
 • Røsstad, Rune (2011). Om overgangen til pluralendinga -an i egdsk talemål. Ein verknad av indre-språklege drivkrefter?. Studier i dialektologi och sociolingvistik. ISBN: 978-91-85352-90-6. Swedish Science Press. artikkel. s 237 - 248.
 • Røsstad, Rune (2010). Ei forteljing om mangfald - egdemål i tale og skrift. Sørlandsk kultur. Mangfoldet og motsetningene. Agderseminar 2009. ISBN: 978-82-7634-899-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel. s 93 - 119.
 • Røsstad, Rune (2010). Vilkårleg tradisjon? Nærblikk på Hallfrid Christiansens Norske målførekart. Maal og Minne. ISSN: 0024-855X. (1). s 106 - 136.
 • Røsstad, Rune (2009). Den vanskelege empirien: egdske endringar og mange moglegheiter. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. 27 (1). s 121 - 131.
 • Røsstad, Rune (2009). Foundations of language perceptions and the role of external factors: a Norwegian case. Language Awareness. ISSN: 0965-8416. 18 (2). s 96 - 112.
 • Omdal, Helge; Røsstad, Rune (2009). Språknormering - i tide og utide? Innleiing. Paradoks i framtidig nynorsknormering. Novus Forlag. s 9 - 14.
 • Røsstad, Rune (2008). Språkoppfatningar og sosiolingvistikken. Målbryting. ISSN: 1500-8576. 9s 7 - 33.
 • Røsstad, Rune (2007). Dialektar og talemål i Søgne. Søgneminner. Søgne historielag. faglig_bok_forlag. s 152.
 • Røsstad, Rune (2007). Rune Røsstad: Språkoppfatningar og språkendring. Dr.art.-disputas ved Høgskolen i Agder 11. februar 2006. Svar frå doktoranden Rune Røsstad. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. (2).
 • Røsstad, Rune (2003). Endring og variasjon i talemålet: Kva seier ikkje-lingvistar om den saka?. Gunnstein Akselberg, Anne Marit Bødal og Helge Sandøy (red.): Nordisk dialektologi. Novus. s 449 - 464.
 • Røsstad, Rune; Røsstad, Rune (1996). Talespråk i endring. Sju fiolar på Agder. Førelesingar i nordisk språk og litteratur. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 21 - 36.
 • Røsstad, Rune (2008). Den språklege røynda. Ein studie i folkelingvistikk og dialektendring frå austre Vest-Agder. ISBN: 9788270994953. Novus Forlag. s 358.
 • Omdal, Helge; Røsstad, Rune (2003). Krefter og motkrefter i språknormeringa. Om språknormer i teori og praksis. ISBN: 8276345581. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 305.
 • Omdal, Helge; Røsstad, Rune (2009). Språknormering: i tide og utide. ISBN: 978-82-7099-518-9. Novus Forlag. s 299.
 • Røsstad, Rune (2023). Navneformene Marnardal og Marnar – betinga av behov eller ideologi?.
 • Røsstad, Rune (2019). Talespråksendringer mot strømmen, eller…?.
 • Røsstad, Rune (2019). Hva er sosiolingvistikk?.
 • Røsstad, Rune (2018). Søgnemålet og nynorsk.

Last changed: 21.02.2024 22:02