0
Jump to main content

Randi Margrethe Eidsaa

Associate Professor

 
Office:
G2004 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Böhnisch, Siemke; Eidsaa, Randi Margrethe (2019). Innledning [Kunst og konflikt]. Kunst og konflikt: Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. ISBN: 9788215032344. Universitetsforlaget. Innledning. s 11 - 25.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2018). Dialogues Between Teachers and Musicians in Creative Music-Making Collaborations. Musician - Teacher Collaborations: Altering the Chord. ISBN: 9781138631595. Routledge. Kap 12. s 133 - 145.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2013). Musikalsk mangfold i kirke og forsamling. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 2. s 66 - 79.
 • Colley, Bernadette; Eidsaa, Randi Margrethe; Kenny, Ailbhe; Leung, Bo Wah (2012). Musical Creativity as Practice: Creativity in Partnership. The Oxford Handbook of Music Education. Volume 2. ISBN: 9780199928019. Oxford University Press. Part 4.5. Assesing Creativity in Music. s 408 - 427.
 • Böhnisch, Siemke; Eidsaa, Randi Margrethe (2019). Kunst og konflikt: Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. ISBN: 9788215032344. Universitetsforlaget. s 270.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2006). Spektro/Musikal Om tverrfaglige prosjekt i skolen med utgangspunkt i musikk, kreativitet og estetikk. ISBN: 9788245004823. Fagbokforlaget. s 218.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2002). "I den gamle hagen". ISBN: 8279510184. Høgskoleforlaget. s 125.
 • Eidsaa, Randi Margrethe; Nilsen, Norvald (2000). Musikk for små ører. ISBN: 82-7951-011-7. BarnasForlag. s 141.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2019). The Kelpie Legend: Scottish Myths and Melodies.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2019). Konsertprosjektet Walking in the Highlands.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2019). Art-based inquiry as a method in creating artistic performances.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2019). Musikk og litteratur - et eksempel fra ungdomstrinnet.
 • Eidsaa, Randi Margrethe; Kok, Vincent (2018). Samskaping av kunnskap: To juletablåer.
 • Eidsaa, Randi Margrethe; Øhrn, Konrad Mikal (2018). The Music Performance Marianne N Narratives.
 • Eidsaa, Randi Margrethe (2018). Musical Dialogues in Conflict Areas: Narratives from Sarajevo.

Last changed: 21.06.2018 14:06

Share study by email