0
Jump to main content

Ragnar Thygesen

Professor Emeritus

 
Office:
F1016 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Omdal Heidi, Thygesen Ragnar, Forord (2018).
 • Omdal Heidi, Thygesen Ragnar, Profesjonelt samarbeid rundt barn og unge med ekstra utfordringer i barnehage og skole. (2018).
 • Skar Gustaf Bernhard Uno, Thygesen Ragnar, Evensen Lars Sigfred, Assessment for Learning and Standards: A Norwegian Strategy and Its Challenges (2017).
 • Berge Kjell Lars, Skar Gustaf Bernhard Uno, Matre Synnøve, Solheim Randi, Evensen Lars Sigfred, Otnes Hildegunn, Thygesen Ragnar, Introducing teachers to new semiotic tools for writing instruction and writing assessment: consequences for students’ writing proficiency (2017). Assessment in education : Principles, Policy & Practice . ISSN 0969-594X. 24 (3), s 1 - 20 doi: 10.1080/0969594X.2017.1330251
 • Berge Kjell Lars, Evensen Lars Sigfred, Thygesen Ragnar, The Wheel of Writing: a model of the writing domain for the teaching and assessing of writing as a key competency (2016). Curriculum Journal . ISSN 0958-5176. 27 (2), s 172 - 189 doi: 10.1080/09585176.2015.1129980
 • Cameron David Lansing, Thygesen Ragnar, Approaching the problem of transition in special education (2015).
 • Thygesen Ragnar, Eggen Astrid Birgitte, Bridging summative and formative assessment for children with special needs (2015).
 • Berge Kjell Lars, Thygesen Ragnar, Skrivande son grundläggande färdighet: förståelse, bedömning och undervisning (2015).
 • Thygesen Ragnar, Cameron David Lansing, Transitions in special education and related contexts: A brief overview of the research (2015).
 • Thygesen Ragnar, Berge Kjell Lars, Skrivelyst - en viktig del af elevens personlige udvikling og alle fags ansvar (2013).
 • Thygesen Ragnar, Briseid Lars Gunnar, Tveit Anne Dorthe, Cameron David Lansing, Kovac Velibor Bobo, Er generell pedagogisk kompetanse tilstrekkelig for å sikre en inkluderende skole? (2011). Norsk pedagogisk tidsskrift . ISSN 0029-2052. (2), s 104 - 114
 • Fasting Rolf Bjarne, Thygesen Ragnar, Berge Kjell Lars, Evensen Lars Sigfred, Vagle Wenche, National Assessment of Writing Proficiency Among Norwegian Students in Compulsory Schools (2009). Scandinavian Journal of Educational Research . ISSN 0031-3831. 53 (6), s 617 - 637
 • Thygesen Ragnar De som sliter med skriften (2007).
 • Fasting Rolf Bjarne, Thygesen Ragnar, Skriveferdighet som nasjonal prøve : vitner resultatene om et forsømt felt i skolen (2007).
 • Thygesen Ragnar Students with Learning Disabilities: An Update on Norwegian Educational Policy, Practice, and Research (2007). Learning Disabilities Research & Practice . ISSN 0938-8982. 22 (3), s 176 - 182
 • Evensen Lars Sigfred, Berge Kjell Lars, Fasting Rolf Bjarne, Vagle Wenche, Thygesen Ragnar, Context of Situation or Context of Culture? The Case of Learning to Write (2005).
 • Thygesen Ragnar, Vagle Wenche, Fasting Rolf Bjarne, Berge Kjell Lars, Evensen Lars Sigfred, Skriving som grunnlag for faglighet Om de nasjonale prøvene i skriving (2005).
 • Thygesen Ragnar, Lyster Solveig-Alma Halaas, Dyslektikere i rettssalen. Søkelys på et utvalg norske rettsavgjørelser (2002). Spesialpedagogikk . ISSN 0332-8457. (5), s 3 - 11
 • Thygesen Ragnar, Forlin Chris, Keller Clayton E., Bachmann Kari Elisabeth, Internationalizing Special Education Through Interactive Desktop Videoconferencing (2000). Journal of International Special Needs Education : JISNE . ISSN . Three s 34 - 38
 • Thygesen Ragnar The Student in Focus. On the restructuring of special education in Norway (2000). European Journal for Education Law and Policy . ISSN 1386-8349. 4 (2), s 141 - 144
 • Flem Annlaug Reidun, Thygesen Ragnar, A Presentation of a Social Skills Intervention Program (1998).
 • Flem Annlaug Reidun, Thygesen Ragnar, Lauritzen Tonje, A Social Skills Intervention Program for Kindergarten Children at Risk of Developing Behavioural Problems (1998). European Journal of Special Needs Education . ISSN 0885-6257. 13 (2), s 208 - 215
 • Jahr, Ernst Håkon Nossum, Rolf Tomas Thygesen, Ragnar Breen, Olav (2018). Agder Vitenskapsakademi, Årbok 2017. Portal forlag. ISBN 978-82-02-59723-8. 283 s.
 • Omdal, Heidi Thygesen, Ragnar (2018). Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole.. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02944-3. 245 s.
 • Cameron, David Lansing Thygesen, Ragnar (2015). Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-3117-1. 299 s.
 • Thygesen, Ragnar (2003). Inclusive Education in the New Millennium.
 • Jahr Ernst Håkon, Nossum Rolf Tomas, Thygesen Ragnar, Breen Olav, Agder Vitenskapsakademi, Årbok 2017 (2018).
 • Omdal Heidi, Thygesen Ragnar, Forord (2018).
 • Omdal Heidi, Thygesen Ragnar, Profesjonelt samarbeid rundt barn og unge med ekstra utfordringer i barnehage og skole. (2018).
 • Omdal Heidi, Thygesen Ragnar, Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole. (2018).
 • Evensen Lars Sigfred, Thygesen Ragnar, Skar Gustaf Bernhard Uno, Triangulation in measuring assessment quality (2017).
 • Evensen Lars Sigfred, Skar Gustaf Bernhard Uno, Thygesen Ragnar, Utvikling av læreres vurderingskompetanse i skriving? (2017).
 • Berge Kjell Lars, Skar Gustaf Bernhard Uno, Matre Synnøve, Solheim Randi, Evensen Lars Sigfred, Otnes Hildegunn, Thygesen Ragnar, Introducing teachers to new semiotic tools for writing instruction and writing assessment: consequences for students’ writing proficiency (2017). Assessment in education : Principles, Policy & Practice . ISSN 0969-594X. 24 (3), s 1 - 20 doi: 10.1080/0969594X.2017.1330251
 • Skar Gustaf Bernhard Uno, Thygesen Ragnar, Evensen Lars Sigfred, Assessment for Learning and Standards: A Norwegian Strategy and Its Challenges (2017).
 • Thygesen Ragnar, Evensen Lars Sigfred, Skar Gustaf Bernhard Uno, Integration of norms for expected writing proficiency within an AfL-approach (2016).
 • Skar Gustaf Bernhard Uno, Berge Kjell Lars, Solheim Randi, Matre Synnøve, Thygesen Ragnar, Evensen Lars Sigfred, Effects of a long term writing assessment intervention (2016).

Last changed: 21.06.2018 14:06

Share study by email