0
Jump to main content

Preben Brekke Rotwitt

Senior Engineer

Preben Brekke Rotwitt er sivilingeniør innen konstruksjonsteknikk og bygningsfysikk med bred erfaring fra nybygg- og rehabiliteringsprosjekter innenfor alle bygningskategorier. Preben har over 10 års erfaring som rådgivende ingeniør hos Asplan Viak, hvor han er miljøkoordinator for byggavdeling, og fagansvarlig for fagområdet bygningsfysikk. 

Preben har solid kompetanse innen bærekraft, bygningsfysikk og energi. Han har lang erfaring med å utarbeide robuste løsninger med tanke på fuktsikring, lufttetthet, radonsikring og varmetap, samt å utføre nødvendige analyser, simuleringer og energiberegninger. Han har erfaring fra svært mange prosjekter med ambisiøse energi- og miljømål og har BREEAM-erfaring fra flere prosjekter.

Last changed: 12.01.2022 14:01