Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Per Einar Garmannslund

Professor

 
Office:
E2322 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar (2020). Elever som mobber. Bedre Skole. ISSN: 0802-183X. 32 (3). s 57 - 62.
 • Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar (2018). Skolerelaterte faktorer knyttet til psykisk stress og uro hos elever i ungdomstrinnet. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN: 1892-3364. 63 (6). s 29 - 38.
 • Øysæd, Halvard; Andersen, Rune; Garmannslund, Per Einar; Prinz, Andreas; Lazareva, Aleksandra; Schmidt, Michael (2017). Does The Introduction Of An Overall Study Strategy Empowering Students To Use Appropriate Study Strategies?. ICERI Proceedings. ISSN: 2340-1095. s 4152 - 4157. doi:10.21125/iceri.2017.1098.
 • Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar (2017). Kvinnelige studenter med ADHD - arbeidsvaner i høyere utdanning. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN: 1892-3364. 52 (6). s 19 - 26.
 • Garmannslund, Per Einar; Witsø, Hilde (2017). Lærings- og arbeidsvaner hos lærlinger. Nordic Journal of Vocational Education and Training. ISSN: 2242-458X. 7 (1). s 23 - 41. doi:10.3384/njvet.2242-458X.177123.
 • Amsrud, Arve; Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar (2017). Postponement behaviour and learning habits in higher education students. EDULEARN Proceedings. ISSN: 2340-1125. s 7121 - 7127. doi:10.21125/edulearn.2017.2692.
 • Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar (2017). Ressurssterke jenter med ADHD - utsatthet for mobbing. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN: 1892-3364. 52 (1). s 61 - 68.
 • Amsrud, Arve; Amundsen, Marie-Lisbet; Bunting, Mette; Engh, Knut Roar; Garmannslund, Per Einar (2017). Teacher students in the Norwegian practical pedagogical education course. EDULEARN Proceedings. ISSN: 2340-1125. s 7110 - 7114. doi:10.21125/edulearn.2017.2683.
 • Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar (2016). Postponement behavior among Norwegian students in the lower secondary school. EDULEARN16 Proceedings. ISBN: 978-84-608-8860-4. The International Academy of Technology, Education and Development. Chapter. s 5843 - 5852.
 • Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar; Faugstad, Randi (2016). Utsettelsesatferd hos elever i ungdomstrinnet. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN: 1892-3364. 51 (1). s 33 - 44.
 • Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar (2015). Leseferdigheter og motivasjon for lesing på ungdomstrinnet. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN: 0332-7256. 61 (3). s 16 - 23.
 • Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar (2015). Mestring og trivsel hos elever med minoritetsbakgrunn i skoler der majoritetsspråklige elever er i flertall. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN: 0332-7256. 61 (4). s 10 - 17.
 • Garmannslund, Per Einar; Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas (2015). Norsklærers innflytelse på elevers motivasjon, selvdisiplin, innsats og norskprestasjon: Empiriske sammenhenger hos førsteårselever i videregående skole. FoU i praksis. ISSN: 1504-6893. 9 (1). s 9 - 32.
 • Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar; Stokke, Hilde Sofie (2014). Differences in Visual working memory among students. European Journal of Educational Sciences. ISSN: 2053-9746. 1 (2). s 123 - 132. doi:10.19044/ejes.v1no2a10.
 • Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar; Stokke, Hilde Sofie (2014). Visual Working Memory - Gender and Age Differences. European Journal of Educational Sciences. ISSN: 2053-9746. 1 (3). s 1 - 17. doi:10.19044/ejes.v1no3a1.
 • Garmannslund, Per Einar (2013). Utsettelsesatferd som strategisk tilnærming til læringsarbeid. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. 78 (5). s 49 - 58.
 • Garmannslund, Per Einar (2012). Læreren og elevenes lærings- og arbeidsvaner. FoU i praksis. ISSN: 1504-6893. 6 (2). s 33 - 52. doi:10.3384/njvet.2242-458x.177123.
 • Elstad, Eyvind; Garmannslund, Per Einar; Langfeldt, Gjert (2008). Lærernes opplevelse av måling og rangering av kvalitetsaspekter ved undervisning og læringsprosesser. Ansvarlighet i skolen. Politiske spørsmål og pedagogiske svar. ISBN: 978-82-02-28007-9. Cappelen Damm Akademisk. 10. s 250 - 270.
 • Garmannslund, Per Einar; Langfeldt, Gjert; Elstad, Eyvind (2008). Lærernes opplevelse av måling og rangering av kvalitetsaspekter ved undervisning og læringsprosesser. Ansvarlighet i skolen Politiske spørsmål og pedagogiske svar. Cappelen Damm Akademisk. s 250 - 270.
 • Garmannslund, Per Einar; Aanensen, Mariette; Wergeland, Birgitte (2022). Kartlegging og analyse i barnehage og skole.
 • Wergeland, Birgitte; Garmannslund, Per Einar (2021). Lekseprat med Per Garmannslund og Julie Østrem.
 • Garmannslund, Per Einar (2017). Elevenes og lærlingenes arbeids- og læringsvaner: Hvordan kan vi «dytte» vanene i riktig retning?.

Last changed: 6.10.2018 10:10