Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Scientific publications

 • Åsen, Per Arvid (2023). Reliktfloraen på våre middelalderlige kirkesteder. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. ISSN: 0071-7436. 177s 27 - 52.
 • Åsen, Per Arvid (2021). Medieval Monastery Gardens in Iceland and Norway. Religions. ISSN: 2077-1444. 12 (5). doi:10.3390/rel12050317.
 • Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth (2020). Alien species in Norway: Results from quantitative ecological impact assessments. Ecological Solutions and Evidence. ISSN: 2688-8319. 1 (1). doi:10.1002/2688-8319.12006.
 • Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas C; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon E; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine B; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth (2019). Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota. Biological Invasions. ISSN: 1387-3547. 21 (10). s 2997 - 3012. doi:10.1007/s10530-019-02058-x.
 • Rueness, Jan; Åsen, Per Arvid (2009). Field and Cultur Observations on th Life History of Bonnemaisonia asparagoides (Woodw.) C.Ag. (Rhodophyta) from Norway. Botanica Marina. ISSN: 0006-8055. 25 (12). s 577 - 587. doi:10.1515/botm.1982.25.12.577.
 • Åsen, Per Arvid (2009). Plants of possible monastic origin, growing in the past or present, at medieval monastery grounds in Norway. Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe. ISBN: 978-88-7228-574-9. Centro Universitario Europeo per i beni culturali. Kapittel. s 227 - 238.
 • Åsen, Per Arvid (2008). Registrering av villeple (Malus sylvestris) fra Telemark til Rogaland. Natur i Sør. ISSN: 0808-5730. 2008 (1).
 • Åsen, Per Arvid (2006). Hagebruk og hagevekster på fyr i Aust-Agder.. Natur i Sør. ISSN: 0808-5730. 2006 (3).
 • Åsen, Per Arvid (2006). Marin benthosalgevegetasjon i Vest-Agder (Hidra-Kristiansand) 2005. Oppdykking av 11 stasjoner fra 1976-1988 med spesiell referanse til sukkertare (Laminaria saccharina).. Natur i Sør. ISSN: 0808-5730. 2006 (1).
 • Åsen, Per Arvid (2006). Trekk fra den marine benthosalgevegetasjonen fra Kristiansandsfjorden (VA) til Jøssingfjorden (Ro) - med spesiell referanse til sukkertare (Laminaria saccharina) og butare (Alaria esculenta).. Natur i Sør. ISSN: 0808-5730. 2006 (4).
 • Åsen, Per Arvid (2006). Utviklingen av marin benthosalgevegetasjon i Vest-Agder 1976-2005 med spesiell referanse til sukkertare (Laminaria saccharina). Natur i Sør. ISSN: 0808-5730. 2006 (2).
 • Åsen, Per Arvid (2005). Marin benthosalgevegetasjon i Vest-Agder-artslister 1976. Natur i Sør. ISSN: 0808-5730. 2005 (1).
 • Åsen, Per Arvid (2004). Hagebruk og hagevekster på fyr i Vest-Agder.. Natur i Sør. ISSN: 0808-5730. 2004 (1).
 • Åsen, Per Arvid (2002). Hage og park på Langsæ gård (Aust-Agder-museet) i Arendal.. Aust-Agder-arv. ISSN: 0572-4368. 2001/2002s 82 - 107.
 • Åsen, Per Arvid (2002). Sivlilje Sisyrinchium montanum Greene på Nes Verk, Tvedestrand og ved Ubergsvannet, Vegårshei.. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN: 0006-5269. 60 (2). s 124 - 125.
 • Åsen, Per Arvid (1982). Bidrag til floraen i Aust- og Vest-Agder (Agderherbariet; Kristiansand Museum) - VIII.. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN: 0006-5269. 40 (3). s 175 - 177.
 • Åsen, Per Arvid (1980). A note on Chondria dasyphylla, Hymenoclonium serpens (Rhodophyta) and Bryopsis lyngbyei (Chlorophyta) in Norway. British phycological Journal. ISSN: 0007-1617. 15s 73 - 75.
 • Åsen, Per Arvid (1979). Bidrag til den benthiske marine algeflora i Vest-Agder. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN: 0006-5269. 37 (4). s 187 - 197.
 • Åsen, Per Arvid (1979). Chylocladia verticillata - en ettårig rødalge i Norge. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN: 0006-5269. 37 (3). s 133 - 135.
 • Åsen, Per Arvid (1978). Algologiske observasjoner i Jøssingfjorden, Sokndal, Rogaland - en fjord påvirket av industriell forurensing. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN: 0006-5269. 36 (1). s 35 - 44.
 • Åsen, Per Arvid (1976). Jania rubens (L.) Lamour. (Rhodophyta, Cryptonemiales) in Norway. Norwegian journal of botany. ISSN: 0300-1156. 23s 195 - 199.
 • Åsen, Per Arvid (1976). Upper intertidal algal zonation on Bodega Head, Sonoma County, California. Madroño. ISSN: 0024-9637. 23s 257 - 263.
 • Åsen, Per Arvid (2020). "Til Christianssands og Omegns forskjønnelse" Alléer og treplantninger i Kristiansand. ISBN: 978-82-91381-31-2. Christianssands Byselskab i samarbeid med Kristiansand kommune, Parkvesenet og Vest-Agder fylkeskommune/Agder fylkeskommune. s 175.
 • Åsen, Per Arvid (2019). Hagebruk og hagevekster på 101 norske fyr. ISBN: 9788202610227. Cappelen Damm AS. s 313.
 • Åsen, Per Arvid (1980). Illustrert algeflora. ISBN: 82-02-01856-0. J.W. Cappelens Forlag AS. s 64.
 • Åsen, Per Arvid (2015). Norske klosterplanter - levende kulturminner fra middelalderen. ISBN: 9788283140378. Portal forlag. s 332.
 • Åsen, Per Arvid (2020). Legeurter fra vikingtid og middelalder.
 • Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth (2020). Data from: Ecological impact assessments of alien species in Norway.
 • Åsen, Per Arvid (2019). Klostre og klosterplanter i lys av kristendommens innføring i Norge.

Last changed: 24.01.2019 08:01