0
Jump to main content
 
Office:
I3009 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Jåbekk, Pål; Winje, Øystein (2020). Intervju med Øystein Winje.
  • Winje, Øystein; Løndal, Knut (2018). What do researchers mean when they write about deep learning? - A systematic literature review 1970-2018.
  • Winje, Øystein; Løndal, Knut (2018). Hva er dydelæring? - En litteraturoversikt 1970-2018.
  • Winje, Øystein (2017). Dybdelæring - En foreløpig forskningsoversikt.
  • Winje, Øystein (2017). In-depth learning and outdoor-learning:«A hunt for sustainable knowledge».
  • Winje, Øystein (2016). "Hvorfor sitte inne - når alt håp er ute"? Hvordan kan uteskoleundervisning bidra til dybdelæring i skolen?.

Last changed: Never.