Ove Skarpenes - Universitetet i Agder
0
Jump to main content

Ove Skarpenes

Professor

E-mail:
ove.skarpenes@uia.no
Telephone:
38 14 11 74
Office:
H1069 ( Gimlemoen 25, Kristiansand )
Department:
Department of Sociology and Social Work

Last changed: 2017-01-27 10:07:16

Publications

 • Skarpenes, Ove (2007). Kunnskapens legitimering: fag og læreplaner i videregående skole. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-229-7. 329 s.
 • Skarpenes Ove, Sakslind Rune, Pride, Paternalism, Prejudice—Images of the Working Class (2018). Social Sciences . ISSN 2076-0760. doi: doi:10.3390/socsci7010010
 • Skarpenes Ove Om artikkelskriving (2017).
 • Skarpenes Ove Høg kultur, låg status (2017).
 • Skarpenes Ove - Middelklassens moralske kultur (ca. 45 minutter) - Kritisk blikk på Bourdieus epistemologi (ca. 15 minutter) (2017).
 • Skarpenes Ove Utdanning, klasse, kultur (2017).
 • Nilsen Ann Christin Eklund, Støkken Anne Marie, Skarpenes Ove, «Bekymringsbarn blir til. En institusjonell etnografi av tidlig innsats som styringsrasjonal i barnehagen.» (2017).
 • Skarpenes Ove Der grensene trekkes En studie av hvilke grupper som arbeidere i Norge irriterer seg over (2017).
 • Skarpenes Ove, Sakslind Rune, Educational Experiences and the Perceptions of Occupational Hierarchies: The Case of the Working Class in Norway (2017).
 • Sæverot Ane Malene, Skarpenes Ove, Familien og felleskapets betydning i skoleelevenes selvpresentasjoner (2017). Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk . ISSN 2387-5739. 3 (1), s - doi: 10.23865/ntpk.v3.574
 • Skarpenes Ove Fortellinger om de lavtutdannede i Norge (2017). Sosiologen.no . ISSN .

Share study by email