0
Jump to main content
 
Office:
53B107 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Scientific publications

  • Sakslind, Rune Skarpenes, Ove Hestholm, Roger (2018). Middelklassekulturen i Norge: En komparativ sosiologisk studie. ISBN: 9788230402184. Scandinavian Academic Press. s 280.
  • Skarpenes, Ove (2007). Kunnskapens legitimering: fag og læreplaner i videregående skole. ISBN: 978-82-7935-229-7. Abstrakt forlag. s 329.
  • Skarpenes, Ove (2018). Education and the working class.
  • Skarpenes, Ove (2018). Han vet hvorfor nordmenn ikke elsker opera.
  • Skarpenes, Ove (2018). Kartlegging og testing i skolen – hvor kommer det fra, hvilke elevtyper skaper det?.
  • Skarpenes, Ove (2018). Educational Experiences and Perceptions of Occupational Hierarchies: The Case of the Norwegian Working Class.
  • Skarpenes, Ove (2018). Foredrag og debatt: Klasseanalyse- brennaktuell eller uvitenskapelig og utdatert?.
  • Skarpenes, Ove (2018). Om skoleforskning.
  • Skarpenes, Ove (2018). Der grensene trekkes.
  • Skarpenes, Ove (2018). Historiske perspektiver i sosiologisk forskning.

Last changed: 6.11.2018 15:11

Share study by email