0
Jump to main content
 
Office:
53B107 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Scientific publications

 • Skarpenes, Ove (2007). Kunnskapens legitimering: fag og læreplaner i videregående skole. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-229-7. 329 s.
 • Skarpenes Ove Education and the working class (2018).
 • Skarpenes Ove Han vet hvorfor nordmenn ikke elsker opera (2018).
 • Skarpenes Ove Kartlegging og testing i skolen – hvor kommer det fra, hvilke elevtyper skaper det? (2018).
 • Skarpenes Ove Educational Experiences and Perceptions of Occupational Hierarchies: The Case of the Norwegian Working Class (2018).
 • Skarpenes Ove Foredrag og debatt: Klasseanalyse- brennaktuell eller uvitenskapelig og utdatert? (2018).
 • Skarpenes Ove Om skoleforskning (2018).
 • Skarpenes Ove Der grensene trekkes (2018).
 • Skarpenes Ove, Sæverot Ane Malene, Symmetry and equality: Bringing Rancière into the classroom (2018). Contemporary Issues in Early Childhood . ISSN 1463-9491. 19 (1), s 63 - 71 doi: 10.1177/1463949118762159
 • Skarpenes Ove Historiske perspektiver i sosiologisk forskning (2018).
 • Skarpenes Ove Hvorfor engasjerer kunstsiloen så voldsomt? (2018).

Last changed: 6.11.2018 15:11

Share study by email